Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

PROJEKT OŚWIADCZENIA FEDERACJI ZIELONYCH NT. REKLAMY I DOSTEPNOŚCI INFORMACJI O SZKODLIWOŚCI PRODUKTÓW

Federacja Zielonych, uznając prawo jednostki do pełnej i niczym nie skrępowanej informacji, żąda by odpowiednie ustawy, regulujące rozpowszechnienie reklam, nakazywały umieszczenie widocznej informacji o szkodliwości danego produktu.

Każda reklama tytoniu, alkoholu, środków chemicznych i pojazdów samochodowych oraz paliw i akcesoriów motoryzacyjnych powinna 20% powierzchni bądź czasu przeznaczać na następujące informacje:

OSTRZEŻENIE: każdy papieros jest zagrożeniem dla zdrowia i życia i może spowodować choroby nowotworowe i choroby serca.

OSTRZEŻENIE: alkohol uzależnia i powoduje choroby. UWAGA! Obsługa urządzeń po spożyciu alkoholu może być przyczyną wypadku. Prowadzenie pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu JEST KARALNE SĄDOWNIE.

OSTRZEŻENIE: każdy samochód (motocykl) niszczy środowisko naturalne i może spowodować śmierć lub trwałe kalectwo.

Ostrzeżenia dotyczące alkoholu i tytoniu powinny być umieszczane także na każdym opakowaniu w widocznym miejscu. Na opakowaniach środków chemicznych musi znajdować się czytelne ostrzeżenie o ewentualnej zawartości substancji szkodliwych. Np. na niektórych proszkach do prania powinien znajdować się napis:

OSTRZEŻENIE: zawiera szkodliwe dla środowiska związki fosforu.

Ostrzeżenia te powinny być znormalizowane i czytelne. Powinny zajmować 20% powierzchni reklamy, a w przypadku reklamy telewizyjnej i radiowej, ostrzeżenia te powinny zajmować co najmniej 20% czasu antenowego reklamy zaraz po jej tekście, nie mniej jednak, niż jest to konieczne do zrozumiałego przedstawienia ostrzeżenia. Ostrzeżenia te muszą być umieszczane także na tych reklamach, które nie przedstawiają nazwy produktu, lecz tylko charakterystyczny znak graficzny firmy.

Wydaje się stosowne utrzymanie zakazu reklamy tytoniu i alkoholu w telewizji i publikacjach dla młodzieży i dzieci. Choroby, wypadki i zniszczenie środowiska, spowodowane przez często nieświadome używanie pewnych produktów kosztują albo będą kosztować wszystkich podatników ogromne kwoty. Zamiast samych administracyjnych zakazów, państwo powinno prowadzić kampanię edukacyjną za pieniądze producentów szkodliwych wyrobów.

Kampania przymusowych ostrzeżeń musi być prowadzona równolegle z akcją edukacyjną w szkołach i prasie. Rząd i władze lokalne muszą przygotować skoordynowane programy ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz promocji transportu zbiorowego.

Czytelniku!

Kupiłeś ekologiczny produkt? Skorzystałeś z ekologicznej usługi? Widziałeś ogłoszenie o ekologicznej działalności komercyjnej? A może sam taką prowadzisz? Prosimy o kontakt z podaniem dokładnego namiaru na producenta czy wykonawcę. Pomoże nam to dotrzeć do firm wartych reklamy. Wśród osób, które przyślą takie adresy (najlepiej etykiety lub foldery) rozlosujemy nagrody. Ponadto pozwoli to podnieść jakość ZB i obniżyć cenę! Osoby, które samy chciałyby zająć się akwizycją reklam prosimy o osobny kontakt w celu uzgodnienia warunków.
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony