Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

EUROPEJSKI DZIEŃ DZIAŁANIA NA RZECZ OPAKOWAŃ EKOLOGICZNYCH

12.11.93 w Warszawie odbędzie się akcja pod nazwą: Europejski Dzień Działania na rzecz Opakowań Ekologicznych. Jej współorganizatorami będą (stan na 22.9.): Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów, Okręg Górnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego, Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego oraz kilka grup Federacji Zielonych (Warszawa, Pruszków, Kraków, Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne). Celem akcji jest promocja kaucjonowanych opakowań szklanych (=wielokrotnego użytku). Akcja ta ma charakter ogólnoeuropejski i będzie koordynowana przez holenderską organizację pozarządową Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth - The Netherlands).

W Polsce nasze działania będą miały charakter dwutorowy: krajowy i lokalny. W piątek w Warszawie odbędzie się przejazd przez Warszawę, którego celem będą najwięksi w Polsce opakowaniowi "zaśmiecacze". Po przeje=dzie przewidziana jest także konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione propozycje ekologicznego rozwoju opakowań w Polsce. Jest to działanie konieczne ale sądzę, że dużo większe znaczenie będą miały działania lokalne.

Proponuję aby akcje lokalne odbyły się 12 lub 13.11. Nasze działania powinny być skierowane na następujące grupy

  1. Zakłady mleczarskie/producenci napojów (żądanie wykorzystywania butelek szklanych).

  2. Rząd/samorząd: żądanie finansowego i organizacyjnego wsparcia modernizacji wciąż istniejących systemów opartych na szklanych butelkach (kefir, śmietana, woda mineralna).

  3. Sprzedawcy: żądanie dania konsumentowi możliwości wyboru w sklepie.

  4. Wysypisko: żądanie zmniejszania ilości odpadów.

W akcji możecie wykorzystać tekst, który stanowił będzie łącznik pomiędzy organizacjami ekologicznymi uczestniczącymi w akcji w całej Europie:

"W tym tygodniu ludzie w całej Europie wychodzą na ulice aby zwrócić uwagę na ekologiczne koszty opakowań i powstających z nich odpadów. Niektóre produkty muszą być opakowane dla zabezpieczenia ich przed zniszczeniem. Jednak stosowanie opakowania tam, gdzie nie jest to konieczne stanowi marnowanie zasobów naturalnych oraz powoduje narastanie problemu utylizacji odpadów komunalnych.

Popieramy Sieć Działania na rzecz Opakowań Ekologicznych (Sustainable Packaging Action Network - SPAN) w żądaniach zapewnienia konsumentom możliwości wyboru opakowań wielokrotnego użytku. Istnieją już lżejsze i trwalsze butelki wielokrotnego użytku (np. w Holandii). W standardowej formie, w połączeniu z lokalnymi rozlewniami i transportem w cysternach, zwrotny system dystrybucji dla mleka, napojów i wody mineralnej zmniejszy wpływ opakowań na środowisko oraz zwiększy efektywność użycia nieodnawialnych zasobów naturalnych i energii."

Darek Szwed
Krakowska Grupa FZ

PS. Więcej informacji na temat akcji oraz materiały informacyjne można otrzymać w:

Biurze Ekologicznym, Topolowa 26/6, 31-506 Kraków, tel. 0-12/210154 lub w

Ogólnopolskim Towarzystwie Zagospodarowania Odpadów "3R", skr. 102, 31-829 Kraków 31
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony