Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

SŁOWO O TORFIE

Torf jest produktem powstałym w wyniku obumarcia i niecałkowitego rozkładu roślin torfotwórczych w warunkach nadmiernej wilgotności i słabego dostepu powietrza. Składa sie on wiec z substancji organicznych, cześci mineralnych i wody, której w naturalnych złożach zawiera od 86 do 95%. Ta ogromna pojemność wodna sprawia, iż pokłady torfu są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi o wielkim znaczeniu dla zachowania równowagi środowiska. Tymczasem kopie sie 4-5 m. głebokości rowy, by odwodnić torfowiska i wykorzystać torf czesto nieekonomicznie i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Na terenie Niemiec obszar wydobycia torfu zajmuje obecnie około 30 000 ha. 60% wszystkich roślin i zwierząt żyjących na mokradłach jest zagrożona, bądź też już wygineła. Nadmierne wydobycie torfu może doprowadzić nawet do zaniku wody gruntowej. Jeśli nie chcesz przykładać reki do tej niszczycielskiej działalności to:

Sebastian Krajewski
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony