Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

Stanowisko Tyskiej Grupy Federacji Zielonych w sprawie komunikacji trolejbusowej w Tychach

DO WłADZ MIASTA

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec możliwości zlikwidowania komunikacji trolejbusowej w naszym mieście.

Komunikacja trolejbusowa, jako mniej szkodliwa dla środowiska, powinna być promowana przez władze miasta i podlegać specjalnej ochronie, szczególnie w rejonie tak zdegenerowanym ekologicznie, jak Górny śląsk.

Dzięki rozbudowanej sieci komunikacja trolejbusowa należycie spełnia swoje zadania i cieszy się popularnością wśród mieszkańców naszego miasta.

Należy dodać, że w związku z likwidacją linii trolejbusowych część pracowników PKM utraci pracę, w tym kobiety, dla których o zatrudnienie w Tychach jest trudno.

W Tychach jako w jednym z nielicznych miast w Polsce jeżdżą trolejbusy, które dzięki temu stały się jednym z symboli miasta.

Stańmy w obronie naszych ulubionych trajtków.

Federacja Zielonych - Grupa w Tychach

* * * * *

Tychy są najprawdopodobniej pierwszym miastem w Polsce, gdzie władze miasta zdecydowały się uzbroić straż miejską w rowery.

Tyscy strażacy miejscy mają do dyspozycji cztery rowery produkcji włosko-francuskiej, i - jak poinformował mnie komendant straży miejskiej - patrolowanie miasta i peryferii rozpoczęto już w maju i być może będzie ono kontynuowane przez całą zimę. I tu może trochę historii, gdyż może nie wszyscy wiedzą, że Tychy jako "nowe" miasto, wybudowane w całości po wojnie, w swoich planach miało być pokryte całą siecią dróg rowerowych. Podobno jeszcze w latach 50. nawet milicja jeździła tu na rowerach.

Niestety, cenne te inicjatywy gdzieś po drodze (bynajmniej nie rowerowej) zagubiły się i z czasów "świetności" pozostało nam tylko 20 km dróg rowerowych. I to w stanie "różnym".

Wyrażamy nadzieję, że władze miasta będą powoli zwracały się ku rowerowemu modelowi Tych, w czym my (FZ) będziemy im ochoczo pomagać.

Commando Max Ernst
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony