Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

NIEŚMIERTELNY "TYGRYS"

Tygrysie, błysku w gąszczach mroku:

Jakiemu nieziemskiemu oku

Przyśniło się, że noc rozświetli

Skupiona groza twej symetrii?

Jakaż to odchłań nieb odległa

Ogień w źrenicach twych zażegła?

Czyje to skrzydła, czyje dłonie

Wznieciły to, co w tobie płonie?

Skąd prężna krew, co życie wwierca

W skręcony supeł twego serca?

Czemu w nim straszne tętno bije?

Czyje w tym moce? kunszty czyje?

Jakim to młotem kuł zajadle

Twój mózg, na jakim kładł kowadle,

z jakich palenisk go wyjmował

Cęgami wszechpotężny kowal?"

Czy rój gwiazd ciskał swoje włócznie

Na ziemię, łzami wilżąc jutrznię,

Czy się swym dziełem Ten nie strwożył,

Kto Jagnię - lecz i ciebie stworzył?

Tygrysie, błysku w gąszczach mroku:

W jakim to nieśmiertelnym oku

śmiał wszcząć się sen, że noc rozświetli

Skupiona groza twej symetrii?

"Tygrys (z Pieśni doświadczenia)", Wiliam Blake

Wiersz ten znalazł się na 1. miejscu w książce Williama Harmona, amerykańskiego bibliografa i historyka literatury, pt. "The Concise Columbia Book of Poetry (the greatest hits of poetry in English) - 1992. Pośród stu wierszy właśnie "Tygrys" okazał się najsłynniejszym wierszem języka angielskiego. Autor zadał sobie trud, w czym pomocny był mu komputer, zarejestrowania przedruków w antologiach poezji angielskiej i amerykańskiej w języku oryginału. Corocznie w USA i w Anglii ukazuje się od kilku do kilkunastu antologii wierszy, co oddaje wielkość zadania, jakiego dokonał Harmon.

/szel/
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony