Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

NO WAY NORWAY STOP THE BLOODY WHALING

We, the undersigned, wish to express our anger and revulsion at Norway's slaughter of whales. We hereby pledge not to buy any Norwegian products until Norway renounces its whaling activities. Stop killing whales.

Name Address Signature
     

Please return completed pledges to:

Greenpeace, Norway Pledge, Canonbury Villas, London N1 2PN.

tłumaczenie:

PROTEST PRZECIW KRWAWEMU WIELORYBNICTWU

My, niżej podpisani pragniemy wyrazić nasz gniew wobec norweskim polowaniom na wieloryby. Tym samym zobowiązujemy się nie kupować norweskich produktów, zanim Norwegia nie wyrzeknie się swej wielorybniczej działalności.

STOP zabijaniu wielorybów!

Nazwisko Adres Podpis
     

Podpisane zobowiązania odesłać na adres:

Greenpeace, Norway Pledge, Canonbury Villas, London N1 2PN.
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony