Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

WYDAWNICTWA EKOLOGICZNE

Zwracamy się z propozycją współpracy w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i higieny życia i zdrowia. Naszą ofertą jest zaproszenie Państwa do udziału w dystrybucji nowej serii wydawniczej zeszytów informacyjnych świadomego życia w zdrowiu i chorobie zatytułowanej "Człowiek - środowisko - Zdrowie". Dotarły one do Polski w wyniku współpracy zawiązanej pomiędzy środowiskiem lekarzy, farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz pacjentów skupionych wokół Krakowskich Oddziałów Towarzystwa Zwolenników Homeopatii R.P. i Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce a założonym w 1952r. niemieckim Stowarzyszeniem Poszerzonej Sztuki Leczenia z siedzibą w Bad Liebenzell.

W każdym z zeszytów, co obrazuje pierwszy z nich, zatytułowany "Co to jest homeopatia?", znajdą Państwo wybór tytułów pozostałych propozycji będących w przygotowaniu wydawnictwa Manufaktura Prima, a obejmujących bardzo rozległą tematykę. Teksty napisane prostym, zrozumiałym i jasnym językiem, przedstawiają wszystko to, co może zainteresować ludzi szukających lepszego zrozumienia i bardziej świadomego życia w naszych trudnych i burzliwych czasach. Stanowią szczególną pomoc dla chorych i leczących się, poszukujących, a także mogą okazać się przydatne dla niosących pomoc innym. Z tego uzasadnienia wynika dobrze sprawdzona w wieloletnim doświadczeniu Stowarzyszenia Poszerzonej Sztuki Leczenia praktyka sprzedaży zeszytów serii "Człowiek - środowisko - Zdrowie" w gabinetach i poradniach lekarskich, ośrodkach terapeutycznych, aptekach, punktach konsultacji ekologicznej i wszędzie tam, gdzie może pojawić się zainteresowanie przedstawianymi problemami.

W sprawach związanych z dystrybucją naszej serii wydawniczej prosimy o kontakt z firmą:

MANUFAKTURA PRIMA
Sławkowska 10
31-014 Kraków
tel: 0-12/22-72-06
fax: 0-12/21-83-60
tlx: 326498

życzymy stałego postępu w świadomości i zdrowiu

Prezes Fundacji Centrum Psychoedukacji i Odnowy Psychobiologicznej w Krakowie,
Zbigniew Romański

Dyrektor Firmy Manufaktura Prima,
Zdzisław Wydrych

* * * * *

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni pragnąc przyłączyć się do działań na rzecz ochrony środowiska wytypowała jedną z filii w śródmieściu (f9, ul. Armii Krajowej 35), która będzie gromadziła i udostępniała wszelkie wydawnictwa dotyczące ekologii, oraz prowadziła szeroko pojętą edukację ekologiczną. W związku z tym 21.4.93 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Bałtycką Fundacją Edukacji Ekologicznej w Gdyni. Fundacja będzie nieodpłatnie uzupełniać nasze zbiory o tematyce ekologicznej, współdziałać w organizowaniu odczytów, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych na temat zagrożeń ekologicznych i zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.

Zbiory nasze pragniemy wzbogacić o wszelkie informacje o stowarzyszeniach ruchu ekologicznego w Polsce i na świecie, o wydawnictwach tychże stowarzyszeń, instytucji, akcji itp.

Zwracamy się zatem z prośbą o informacje o waszej działalności na rzecz ekologii, będziemy wdzięczni za ewentualne przesłanie Waszych wydawnictw lub podanie warunków prenumeraty.

Teresa Arendt
Miejska Biblioteka Publiczna
Skwer Kościuszki 15,
81-370 Gdynia,
tel. 20-05-66

* * * * *

KOLPORTERZY ZB:

PAWEŁ JARGIŁO
Ojca Jana 14
23-300 JANÓW LUB.
(także "Wegetarianin" i in. wydawnictwa)

* * * * *

NIEWIDZIANE W KSIEGARNI

* * * * *

WIATRY PIEKIEŁ - informator szeroko rozumianej sceny podziemnej i nie tylko. Wewnątrz każdego numeru noty dotyczące zine'ów, książek, kaset, płyt itd. Może istnieć tylko dzięki Wam. Zapraszamy do nadsyłania swoich wydawnictw (mile widziane ich ceny) - zapewniamy egzemplarz autorski. Prezentujemy również kapele chętne do grania koncertów, miejsca koncertowe. Chcemy wprowadzić "giełdę hobbystów", ogłoszonko za opłatą (koszty ksero). Zamieszczamy również płatną reklamę (koszty ksero). Dotychczas wyszło pięć numerów: pierwszy - 3000 zł, drugi - 2500 zł, trzeci - 5000 zł, czwarty - 6000 zł, piąty - 6500 zł. Nakład każdego numeru około 400 egzemplarzy. Oczekujemy współpracy!

Korespondencja: TOMEK ZAWILSKI,
al. WP 39e/53 64-920 PIŁA

Dystrybucja: ZBIGNIEW WARAKSA,
al. WP 1/54, 64-920 PIŁA.
* * * * *

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE

Wydawnictwo "Pusty Obłok"
Zamek Ujazdowski
Al. Ujazdowskie 6
00-461 Warszawa
tel. 0-2/6281271 w. 113
Hurt prowadzi: Dom Księgarski Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, tel. 0-2/6282382, 6941598.

Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej
Dubois 9
Warszawa
Hurt prowadzi: Ośrodek Projektowo-Wdrożeniowy "Ekoprojekt-Service",
Dembowskiego 12, 02-784 Warszawa, tel. 0-2/641-83-23, 643-98-57.

* * * * *

Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej OFERUJE:

Hurt prowadzi: Ośrodek Projektowo-Wdrożeniowy "Ekoprojekt-Service",
Dembowskiego 12, 02-784 Warszawa, tel. 0-2/641-83-23, 643-98-57.
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony