Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

WIADOMOŚĆ DLA CAŁEGO ŚWIATA

dostarczona przez Davi Yanomami po masakrze w rezerwacie Indian.
Rząd zakazuje wstępu do rezerwatu.

Boa Vista, 24.8.93

Roberto Smeraldi, koordynator projektu Amazonia Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi, przed kilkoma dniami odwiedził terytorium Indian Yanomami na zaproszenie delegacji trzech brazylijskich parlamentarzystów podróżujących wraz z dwoma urzędnikami FUNAI i Prezydentem Lawyers' Bar Associacion. Samoloty i helikoptery użyte przez misję zostały dostarczone przez FUNAI.

Delegacja odwiedziła także Davi Kopenawa, wodza Yanomami w wiosce Homoxi niedaleko miejsca, gdzie zdażyła się masakra. Davi, rozczarowany sposobem prowadzenia sprawy przez urzędników, podyktował Robertowi Smeraldi stanowisko z prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie go na całym świecie. Davi poprosił także o dostarczenia stanowiska urzędnikom ONZ, którzy ostatnio przyznali mu nagrodę. Napisane stanowisko osobiście podpisał. Brzmi ono następująco:

"To jest wiadomość dla całego świata. Apeluję o pomoc dla ludzi Yanomami. Nie znan dokładnej daty. Masakra wydażyła się w wiosce Haximu, jej sprawcami byli poszukiwacze złota. Dwa malocas (okrągły, duży dom w którym mieszkają Indianie Yanomami) zostały spalone i wszystko zostało zniszczone: hamaki, strzały, naczynia rozbite wystrzałami. To byli wynajęci ludzie. Przybyłem do obozu zwanego Tapiri, gdzie ludzie z tej wioski zwykle mieszkają będąc poza wioską, w lesie. Poszukiwacze złota przybyli i zniszczyli całe dwa malocas. Znalazłem wiele łusek kalibru 12 i 20 mm. Znalazłem dwa ciała, jedna głowa ze znakami postrzału. Inne ciała zniknęły. Znaleźliśmy ślady chuteira (typowe buty używane przez poszukiwaczy złota). Tylko poszukiwacze noszą chuteira.

Proszę o kampanię przeciwko masakrze Indian Yanomami we wszystkich krajach, proszę o wiele listów do rządu Brazylii żądających natychmiastowego usunięcia poszukiwaczy złota z terenów Yanomami i całego terenu przygranicznego. Żądam także zniszczenia lotnisk polowych. Wciąż jeszcze dwa z nich działają. Proszę, żądajcie schwytania bandytów i ukarania ich. Ja, wódz Yanomami jestem bardzo rozżalony.

Nie biorę udziału w poszukiwaniach reszty ciał. Jestem tutaj i nic nie robię. Szukają inni ludzie, więc oni mogą powiedzieć że Indianie kłamią. My, Yanomami wiemy więcej od nich. Dlatego chciałem wziąć udział w poszukiwaniach reszty ciał, a oni nie pozwolili, abym poszedł z nimi. Jestem smutny, ponieważ lokalne władze z Boa Vista manipulują tym wydarzeniem.

Davi Kopenawa Yanomami

Wczoraj wieczorem, po wydaleniu z terytoriów Yanomami dwóch dyplomatów z Kanady i USA który wcześniej otrzymali pozwolenie wejścia, Minister Sprawiedliwości zarządził załkowity zakaz naruszania granic rezerwatu przez cudzoziemców. Jednak Smeraldi pomyślnie zakończył dziś swoją wizytę i zapowiedział, iż opublikuje raport zawierający informacje zebrane w czasie misji.
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony