Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

ZAPOWIEDZI IMPREZ EKOLOGICZNYCH

PIKIETA "POLDROBU" W POZNANIU

Proponujemy pikietę "Poldrobu" w Poz- naniu przeciwko tuczowi drobiu na stłuszczone wątroby w terminie wrzesień/październik.

Kontakt:

Maria Szyszkiewicz,
Zadowicka 13, 62-872 Godziesze,
tel. 0-62/121-00-362 Kalisz Godziesze

Sebastian Krajewski,
os. Czecha 13/9, 61-286 Poznań,
tel. 776-006

* * * * *

ZASTOSOWANIE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

6-9.10, Warszawa.

Organizator: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.

Zgłoszenia:

Prof. Andrzej Richling
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW "Ekologia Krajobrazu"
Krakowskie Przedmieście 30,
00-927 Warszawa,
tel. 200381 w. 633, 644, fax: 261965
tlx: 825439 uw pl,
E-mail: gzk01@plearn.bitnet

* * * * *

WARSZTATY SZKOLENIOWE

"Rozstrzyganie problemów ekologicznych w strukturze władzy lokalnej"

8-10.10, Sobótka k.Wrocławia.

Zgłoszenia:

Towarzystwo Naukowe
Prawa Ochrony Środowiska,
Komuny Paryskiej 20-28, 50-451 Wrocław,
tel. 0-71/253904 (dr Halina Lisicka)

* * * * *

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY DLA GMIN

11-16.10., Kraków.

Organizator:

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
Szlak 73A,
31-153 Kraków,
tel/fax: 335154, 339800
tel. 341670

* * * * *

MANIFESTACJA ANTYMILITARNA

12.10 we Wrocławiu.

* * * * *

Międzynarodowe Sympozjum Szkoleniowe pt.

"Biznes i środowisko. Źródła i sposoby finansowania inwestycji ekologicznych"

13-15.10., Poznań.

Informacje:

ARKA Konsorcjum s.c.
Strzelecka 2/6,
61-845 Poznań
tel. 0-61/529-367, 532-081 w. 495, 496, 295
fax: 0-62/521-682, tlx: 414497

* * * * *

ŚLĄSKIE SPOTKANIE EKOLOGICZNE

15 - 17.10., Dobrzyń Wielki k.Opola. Program:

Cel: utworzenie regionalnej, radykalnej, niezależnej, "profesjonalnej" grupy ekologicznej lub sieci takich grup.

Koszt: 40 000 zł/dobę od osoby.

Zgłoszenia:

Ewa Kaczyńska, Matejki 5/9,
45-055 Opole, tel. 386-19

Maciek Burdyński, Ks. Czempiela 44/14,
41-506 Chorzów, tel. 464910

* * * * *

BIAŁOSTOCKIE TARGI EKOLOGICZNE I TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

19-21.10., Białystok.

Informacje:

Biuro Targów, Warszawska 6a
15-950 Białytok,
tel/fax: 0-85/436-242

* * * * *

WARSZTATY EKOLOGICZNE

22-24.10., Łowicz. (rozpoczęcia w Łowickim Doku Kultury o 17.00.

W programie: Zgromadzenie Wszystkich Istot, Droga Wojownika Gai, zajęcia w lesie, muzyki. Udział jest nieodpłatny, należy wziąć jedzenie wegetariańskie do wspólnej kuchni, instrumenty muzyczne, namioty (w razie zimna możliwość noclegu w szkole.

Zgłoszenia:

Pracownia na rzecz Dobrej Ziemi
c/o Dariusz Jażdżyk
oś. Bratkowice 1/1
99-400 Łowicz
tel. 5460

* * * * *

KONGRES EKOLOGICZNY

28-30.10., Gliwice.

Informacje:

AEGEE-Kraków,
skr. 304,
30-950 Kraków 61
tel. 2295118

* * * * *

POLEKO'93

MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNE

23-26.11., Poznań.

Organizator:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Głogowska 14,
60-734 Poznań,
tel. 0-61/692592
tlx: 413251 targ p,
fax: 0-61/665827
telegram: targ Poznań

* * * * *

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA:

"KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW DLA EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I EKOROZWOJU"

9-12.12., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Bliższe informacje:

Prof. dr hab. Jan W.Dobrowolski
Prof. dr hab. Anna Jankowska-Kłapkowska
Katedra Ekonomii i Gospodarki i Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania AGH
Gramatyka 10
30-067 Kraków
tel./fax: 373529
fax: 331014
tlx: 0322203 agh pl

* * * * *

MIĘDZYNARODOWE FORUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "WASTE CARE'94"

21-25.3.94, Kielce.

Informacje, zgłoszenia:

Messecenter Herning
Vardevej 1
DK-7400 Herning, Denmark
tel. 97 12 60 00, tlx: 62 135, fax: 97 22 30 60

* * * * *

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKOLOGICZNY

14-16.4.94, Toruń.

Informacje:

Danuta Boldt
Gagarina 6/1, 87-100 Toruń

* * * * *

Koncerty ATMAN'a

Najprawdopodobiej w koncertach w Gdańsku Kielcach i Nowym Sączu grupie Atman będzie towarzyszył Janusz Reichel.

Koncert w Gdańsku organizuje:

Trójmiejskie Towarzystwo Ekologów i Przyjaciół Zwierząt "Gaja",
Raciborskiego 21, 80-287 Gdańsk.

* * * * *

Fundacja Ecobaltic zaprasza na kurs i trening w zakresie tworzenia, zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Odbędą się one w październiku-listopadzie, opłata za udział wynosi 100 tys. zł.

Fundacja Ecobaltic
Jaśkowa Dolina 76
80-826 Gdańsk-Wrzeszcz
tel/fax: 0-58/410082
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony