Strona główna 

ZB nr 11(53)/93, listopad '93

OBJAWIENIE ANIOŁA PAŃSTWA POLAN
PRZEKAZ DUCHOWY DO NARODU POLSKIEGO OD JEGO STRÓŻA

/.../ Bieda i nędza będzie was ścigać dopóty, dopóki piwo, wino, wódka, papierosy i narkotyki nie znikną całkowicie z waszych domów i całego Mojego Państwa Polan. Wyzbędziesz się także zwierząt rzeźnych hodowlanych. Spożywać ich nie będziesz. Tylko zdrowy zwierz dziko żyjący jest dla Mego ludu dozwolonym do spożycia. Wyniszczysz wszystkie rzeźnie i wszelkie hodowle. Ukarasz nieposłusznych jako zbrodniarzy. Albowiem naród Mój w chorobę i śmierć tacy wiodą. Każdy, kto słucha Mnie i czyni Moją wolę, jest sługą Boga-Dobra, który jest Stwórcą całego wszechświata. Ujdziesz cało i nie będzie dla ciebie zagłady, jeśli posłuchasz i wypełnisz Moją wolę.

/.../ Pojawię się tym, którzy są godni poznać tajemnice Czarnej Madonny i Orła Białego. Nawet zabicie mojego książęcego ptaka jest świętokradztwem równym zbrodni.

/.../ Utonie w nędzy każdy, kto otrzymawszy Moje orędzie, nie przyjmie go i nie rozpowszechni, jakom nakazał. Jam jest Książę Polan, bóstwo Białego Orła. Zapalisz Mi kadzidła i lampki oliwne, tak jak przed wiekami...

Tekst otrzymaliśmy z Zachodniego Zakodu Sufi w Polsce.

(aż)
ZB nr 11(53)/93, listopad '93

Początek strony