Strona główna 

ZB nr 11(53)/93, listopad '93

TERAPIE JOGI

Joga ("Połączenie") jest starożytnym systemem rozwoju duchowego, powstałym w Indiach. Stanowi naukę mającą na celu osiągnięcie samopoznania, a przez to zjednoczenie z absolutem. W jej ramach zostały również wypracowane skuteczne metody przywracania i zachowania zdrowia, młodości i urody oraz osiągania długowieczności, które każdy z powodzeniem może zastosować do swoich potrzeb. Mówią o nich hinduskie księgi święte. Są one proste i pozwalają człowiekowi powrócić do życia zgodnego z naturą.

Zdrowie, choroba i długowieczność

Według ajurwedy (tradycyjna medycyna hinduska), wszechświat jest zbudowany z pięciu elementów: przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. W ciele człowieka łączą się one ze sobą, tworząc trzy podstawowe czynniki organiczne: wat (siła motoryczna), pit (przemiana materii) i kaph (rozrost). W normalnym stanie funkcjonowania pozostają one w równowadze, kierując wszystkimi czynnościami zachodzącymi w zdrowym organizmie. Gdy ich równowaga zostaje naruszona, powodują powstawanie procesów chorobowych i jego stopniowy rozkład.

Ponadto joga uczy, że przez każdy organizm przepływa energia życiowa (prana), która utrzymuje go przy życiu i od której zależy jego zdrowie. Występuje ona również w całym wszechświecie. Stopniowa utrata tej energii, która następuje głównie podczas wydychania powietrza, powoduje zachwianie równowagi wymienionych czynników organicznych, co w rezultacie doprowadza do choroby i powstawania procesu starzenia się oraz skraca życie. Jest to także wywołane takimi przyczynami, jak: nieprawidłowe odżywianie, niekontrolowany popęd płciowy, niewłaściwy tryb życia, negatywne myślenie i emocje, czynienie zła, brak czystości, szkodliwe używki, nieprawidłowy sposób oddychania, nieprawidłowo wykonywane ćwiczenie oddechowe, szkodliwe napromieniowanie i warunki pracy, zanieczyszczone środowisko, niewłaściwie dobrana biżuteria, wampiryzm energetyczny, czarna magia oraz opętanie.

Tak więc zaburzenia w funkcjonowaniu czynników organicznych powodują powstawanie chorób, które również dzielą się na trzy rodzaje, w zależności od występujących objawów chorobowych: wat, pit i kaph.

Ponadto u większości osób występuje przewaga któregoś z tych czynników organicznych w chwili poczęcia, co z kolei ma wpływ na ukształtowanie odpowiadającego mu typu czyli konstytucji człowieka - pozostaje on niezmienny przez całe życie. Analogicznie, ludzie dzielą się na trzy typy, z których każdy posiada odmienne cechy charakterystyczne.

Diagnoza ajurwedyjska obejmuje ustalenie zakłóconego czynnika organicznego w przypadku choroby, lub określenie konstytucji w przypadku zdrowego człowieka.

Leczenie choroby, odmładzanie, przedłużanie życia i poprawianie urody polegają na gromadzeniu energii życiowej i przywróceniu zakłóconej równowagi czynników organicznych przy pomocy opisanych metod. Są one skuteczne we wszystkich przypadkach pod warunkiem ich konsekwentnego stosowania.

Dieta wegetariańska

Prawidłowe odżywianie przyczynia się do zachowania zdrowia, natomiast nieprawidłowe wywołuje różne choroby. Dlatego joga zaleca dietę satwiczną czyli taką, która sprzyja zarówno zdrowiu, jak i rozwojowi duchowemu człowieka. Jest to określony sposób odżywiania wegetariańskiego, mający również ważne znaczenie w leczeniu, odmładzaniu, przedłużaniu życia i poprawianiu urody. W czasie choroby należy spożywać wyłącznie pokarmy o działaniu leczniczym, prawidłowo przyrządzone.

Ponadto, zgodnie z nauką ajurwedy pokarmy mają wpływ na funkcjonowanie trzech czynników organicznych (dosze) w ciele. W chorobie zaleca się te produkty spożywcze, które przywracają zakłóconą równowagę danego czynnika, a nie odwrotnie. Niektóre z nich zmniejszają odczuwane dolegliwości, natomiast inne zwiększają je i dlatego są przeciwwskazane.

Analogicznie, przestrzeganie przez zdrowego człowieka diety wegetariańskiej dobranej odpowiednio do jego konstytucji, pozwoli mu uniknąć wielu chorób. Należy więc spożywać tylko te pokarmy, które pozwalają zachować zdrowie, jednocześnie usposabiając do myślenia o sprawach duchowych i które są wskazane dla określonego typu. W sposobie odżywiania powinno się również uwzględnić wpływ pory roku na równowagę czynników organicznych.

Urynoterapia

Urynoterapia (leczenie moczem) jest metodą wchodzącą w zakres jogi. Polega ona na wykorzystaniu właściwości leczniczych moczu ludzkiego.

Mocz pije się; można go również stosować zewnętrznie. Zasada działania tej metody polega na tym, że w czasie choroby organizm wytraca energię życiową (prana), a także różne substancje organiczne i nieorganiczne, niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Substancje te, razem z praną, wydala z moczem. Ponowne jego użycie we właściwy sposób sprawia, że są one przyswajane, a energia zachowana. Organizm regeneruje się, przez co choroba stopniowo ustępuje. Jest to więc naturalne lekarstwo, wytwarzane przez samego człowieka. Dzięki posiadanym właściwościom, uryna uzupełnia niedobory powstałe w organizmie i przywraca zdrowie. Dlatego jest to jeden lek na wszystkie choroby. Terapia ta nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Może ją stosować również zdrowy człowiek w celu wzmocnienia organizmu.

Urynoterapia jogi jest metodą oryginalną. Należy ją stosować razem z zaleconą dietą wegetariańską. Pozytywne wyniki leczenia uzyskuje się dzięki ścisłemu przestrzeganiu sposobu użycia moczu i odżywiania. Nie ma przy tym przeciwwskazań do równoczesnego stosowania innych form terapii. Dawkowanie i czas trwania leczenia zależy od przypadku: w chorobach ostrych wynosi on zwykle kilka dni, w przewlekłych - przeciętnie od trzech do dziewięciu miesięcy.

Energoterapia

Energoterapia (leczenie energią życiową) jest formą uzdrawiania duchowego, stosowaną w jodze. Proces ten przebiega w sposób naturalny i polega na pobieraniu energii życiowej (prana) przez organizm człowieka w potrzebnej mu ilości bezpośrednio ze źródła duchowego. Metodę tę należy stosować codziennie, przy czym czas trwania terapii zależy od choroby i wynosi w przybliżeniu od kilku dni do jednego roku. Pozwala ona także zachować zdrowie.

Nauka energoterapii wymaga jednorazowego instruktażu na miejscu. Następnie można ją już stosować samodzielnie.

Gemoterapia

Joga wyróżnia dziewięć klejnotów jako szczególnie użytecznych ze względu na ich właściwości lecznicze. Stosuje się je w gemoterapii (leczeniu klejnotami). Istnieją również kamienie zastępcze. Każdy z nich promieniuje energią życiową (prana) o odpowiadającym jej podstawowym kolorze kosmicznym: podczerwonym, czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo, fioletowym lub nadfioletowym. Choroba natomiast jest wynikiem utraty prany przez organizm. Odpowiednio dobrany klejnot uzupełnia powstały niedobór energetyczny i brakujący kolor, przyczyniając się w ten sposób do przywrócenia zdrowia. Gemoterapię stosuje się w chorobach przewlekłych, przeciętnie przez okres od trzech miesięcy do roku czasu, i dłużej.

Klejnot można również nosić na stałe w celu przeciwdziałania szkodliwemu promieniowaniu środowiska lub wzmocnieniu organizmu. W tym ostatnim przypadku dobiera się go odpowiednio do koloru własnego, który posiada każdy człowiek. Zazwyczaj jest on niezmienny przez całe życie.

Natomiast niewłaściwie dobrana biżuteria może powodować przeładowanie energetyczne organizmu, będąc przyczyną różnych chorób. Skuteczność klejnotów zależy od ich jakości i oprawy. Nosi się je w pierścionkach na odpowiednich palcach ręki.

Piramidologia

Piramidologia (nauka o piramidach) powstała w Indiach w ramach jogi, a rozpowszechniona była w starożytnym Egipcie. Budowle te wznoszono, posługując się specjalnymi dźwiękami, które przenosiły bloki kamienne.

Nauka ta opierała się na zjawisku promieniowania kryształów. Forma piramidy, dzięki właściwym proporcjom, skupia w swoim wnętrzu wszechobecną energię życiową (prana), pochodzącą z głębi ziemi i z przestrzeni. Płynie ona ruchem spiralnym w kształcie stożka od podstawy do wierzchołka, jako promieniowanie odpowiadające dziewięciu podstawowym kolorom kosmicznym. Jednocześnie piramida emituje tę energię przez ściany na zewnątrz, jednakowo we wszystkich kierunkach w jej bezpośrednie otoczenie. Ma ona charakter uniwersalny, przez co korzystnie oddziaływuje na człowieka i jego środowisko. Stąd może być szeroko stosowana. Podobne właściwości posiada również sarkofag.

Model piramidy dowolnej wielkości w zupełności wystarczy do wytworzenia opisanego promieniowania. Można go wykonać we własnym zakresie. Jego wymiary zależą od przeznaczenia, przy czym wysokość może wynosić od kilku centymetrów do ponad jednego metra i więcej. W terapii piramidą jest zalecany model o wielkości umożliwiającej przebywanie w jej wnętrzu - stosuje się ją od kilku dni do roku czasu, i dłużej. Największą skuteczność w skupianiu energii wykazuje piramida wykonana z miedzi, o pełnych ścianach, bez spodu, a w przypadku konstrukcji szkieletowej - posiadająca piramidion (wierzchołek) miedziany lub z kryształu górskiego. Powoduje on silniejsze energetyzowanie organizmu. O właściwym działaniu modelu decyduje jego prawidłowe ustawienie według stron świata. Natomiast niewłaściwa obsługa piramidy jest szkodliwa dla zdrowia, ponieważ powoduje rozładowanie energetyczne organizmu. Nie używany model należy przechowywać rozłożony na części lub w położeniu poziomym.

Energię piramidy wykorzystuje się do następujących celów:

Hatha-joga

Na hatha-jogę (jogę siły) składają się ćwiczenia, które w bezpośredni sposób korzystnie oddziaływują na organizm, jak i powodują zwiększony napływ energii życiowej (prana). W normalnym stanie jest ona tracona podczas wydechu oraz poprzez narządy płciowe. ćwiczenia pozwalają skumulować i skierować tę energię ku górze, umożliwiając stopniową regenerację ciała i umysłu. Zapewniają one przy tym sprawność fizyczną. Stosuje się je w celach leczniczych oraz dla odmłodzenia i poprawienia urody. W zależności od potrzeby, czas trwania terapii wynosi zazwyczaj kilka dni lub jeden rok. Natomiast praktykowanie hatha-jogi w ciągu całego życia zapobiega chorobom i pozwala osiągnąć długowieczność.

Spośród wielu technik hatha-jogi zostały wybrane te, które są łatwe i możliwe do samodzielnego wykonania dla przeciętnego człowieka. Stanowią je: praktyki oczyszczające (karmy), postawy (asany), gesty (mudry), blokady mięśni (bhandy) i ćwiczenia oddechowe (pranajamy).

Sześć ćwiczeń tybetańskich

W ciele człowieka znajduje się siedem głównych ośrodków energetycznych, zwanych ćakrami ("koła"), przez które przepływa prana (energia życiowa). Są one umiejscowione w odbycie, narządach płciowych, pępku, sercu, gardle, punkcie między brwiami i na ciemieniu. Centra te kierują prawidłowym funkcjonowaniem podległych im części ciała. U młodego, zdrowego człowieka wszystkie one działają prawidłowo, natomiast w przypadku utraty energii życiowej przez organizm - zwłaszcza na skutek współżycia płciowego - praca niektórych z nich zostaje zakłócona, powodując powstawanie procesów chorobowych i starzenia się.

Dawni lamowie (mnisi) tybetańscy opracowali zestaw sześciu ćwiczeń, które przywracają i utrzymują optymalne funkcjonowanie ośrodków energetycznych poprzez pobudzanie ich aktywności. Powodują one kumulowanie i kierowanie energii życiowej ku górze ciała. Dzięki temu odzyskuje się zdrowie i młodzieńczy wygląd.

ćwiczenia te są proste i łatwe do wykonania, a przy niewielkiej wprawie zajmują około dziesięciu minut. W wyniku ich praktykowania znikają choroby i następuje odmłodzenie organizmu. Terapię stosuje się przeciętnie do roku czasu. Ponadto codzienne wykonywanie sześciu ćwiczeń tybetańskich pozwala zachować zdrowie, być w dobrej kondycji i osiągnąć długowieczność.

Neutralizowanie szkodliwego promieniowania

W pewnych miejscach na Ziemi występuje szkodliwe promieniowanie, pochodzące z jej wnętrza. Wytwarzają je również niektóre urządzenia techniczne i przedmioty. Jest ono przyczyną różnych chorób przewlekłych, a także powoduje nasilenie istniejących już dolegliwości, osłabienie organizmu i ogólnie złe samopoczucie.

Dlatego zarówno zdrowy, jak i chory człowiek powinien zabezpieczyć się przed następstwami szkodliwego promieniowania w domu i miejscu pracy. W tym celu joga zaleca stosowanie specjalnej muszli. Jej kształt emituje energię życiową (prana), która skutecznie i trwale neutralizuje szkodliwe promieniowanie środowiska w naturalny sposób. Przed użyciem muszlę należy odpowiednio spreparować - w przeciwnym razie nie będzie ona spełniała swej funkcji. Jej działanie nie wyczerpuje się i można ją przenosić z miejsca na miejsce.

Miłosz Woźniak

Z autorem można skontaktować się, przesyłając kopertę i znaczek pod adres:

Bolesława Krzywoustego 6/6
70-244 Szczecin
tel. 0-91/34-61-55.
ZB nr 11(53)/93, listopad '93

Początek strony