"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA
KRAJOWE CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa,
\fax: 635-64-68, 635-11-75

Uprzejmie informujemy, że została wydana publikacja:

ORGANIZACJE I RUCHY
EKOLOGICZNE
W POLSCE

Publikacja zawiera:
207 pełnych opisów działających organizacji i ruchów ekologicznych
235 adresów pozostałych organizacji i ruchów ekologicznych (brak danych)
w sumie ponad 500 adresów!

Publikacja, w cenie 20 tys. zł, jest dostępna w ZB
po nadesłaniu zwrotnej koperty (A5)

z naklejonymi znaczkami za 6 000 zł

Publikacja została wydana dzięki pomocy finansowej
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94