"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94


INFORMACJA NT. SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKICH EKOLOGICZNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - BRUKSELA 24-25.1.94.

1. 18-19.9.93 doszło do pierwszego spotkania grupy roboczej kilkunastu pozarządowych organizacji z całej Europy, zainteresowanych wcieleniem w życie uchwał i zaleceń podjętych przez rządy europejskie na konferencji ministrów ochrony środowiska w Lucernie (kwiecień'93) "Środowisko dla Europy". Spotkanie w Bratysławie krytycznie "przyjrzało się" zainteresowaniu rządów podjętymi zobowiązaniami z Lucerny, jak i udziałowi organizacji ekologicznych w samej konferencji w Lucernie i ich działalności w procesie przygotowań do kolejnej konferencji, w Sofii, w październiku'95.
2. Spotkanie wrześniowe stało się punktem wyjścia do dalszej dyskusji w Brukseli, z przedstawicielami dużych, międzynarodowych sieci i organizacji ekologicznych, na temat "czy", a jeśli "tak" to "jak" skutecznie działać na forum międzynarodowym i krajowym, by sprawy ochrony środowiska ponownie stały się jednym z naczelnych priorytetów w politykach rządów europejskich, przy czynnym udziale ekologicznych organizacji pozarządowych.
3. Powstała w Bratysławie we wrześniu Grupa Robocza. nie zamierza być nową organizacją, a jedynie ciałem umożliwiającym i wspomagającym działania organizacji pozarządowych przed konferencją w Sofii, wymianę informacji, wspólne przedsięwzięcia itp. Rzecz nie tylko w przygotowaniu się organizacji ekologicznych do tej konferencji, ale przede wszystkim krytyczne "nadzorowanie" podjętych przez rządy w Lucernie zobowiązań, spowodowanie podwyższenia temperatury działań na rzecz środowiska, tak aby był to stały proces, a nie jednorazowe, spektakularne konferencje.
4. W Brukseli powołano 7-osobowy zespół roboczy, składający się z przedstawicieli organizacji odpowiedzialnych za wybrane główne zagadnienia, które winny stać się polem skoncentrowanych działań organizacji ekologicznych (a nie wszystkoizm) do października'95. Bird Life International odpowiedzialne jest za bioróżnorodność, Milieukontakt Oosteuropa - za Environmental Action Program, Friends of the Earth - za "Zrównoważoną Europę" -alternatywne warianty rozwoju, EEB - za społeczną partycypację, Borrowed Nature z Bułgarii - za organizację równoległej do ministerialnej konferencji organizacji ekologicznych. Znalazł się w tym towarzystwie ponadto przedstawiciel IUCN oraz osoba odpowiedzialna za kampanię prasową.

Bliższe informacje można uzyskać u Przemysława Czajkowskiego, 02- 784 Warszawa, Pięciolinii 8/41, /fax 0-2/643-96-64 Milieukontakt Oosteuropa.

SZTUKA DLA SZTUKI?

Bydgoski magazyn "Gazety Pomorskiej" z 28.1. podał wiadomość o "Nowo otwartej galerii fundacji 'Tumult' w Toruniu, która wystawiła austriackiego 'twórcę' Hermana Nitschego. Przez lata organizował on na całym świecie orgiastyczne misteria zabijania zwierząt, by ich krwią malować obrazy, by publicznym aktem umierania protestować przeciwko śmierci..."
Nie jestem pewna, co dalej pisać. Znowu mnie zatkało - absurd, wypaczona psychika...
Mhm... Cywilizacja?...
Giga z Bydgoszczy

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94