"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94W Monitorze Polskim nr 4 br ukazało się zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 31.12.93 w sprawie uznania za rezerwat przyrody:
a) obszaru lasu położonego w gminie Strawczyn, woj. kieleckie, o łącznej powierzchni 82,09 ha pod nazwą "Barania Góra";
b) obszaru lasu położonego w gminie Lipowiec Kościelny, woj. ciechanowskie, o obszarze 176,62 ha pod nazwą "Barania Góra";
c) obszaru lasu położonego w gminie Prochowice, woj. legnickie, o powierzchni 2,28 ha pod nazwą "Brekinia";
d) obszaru lasu położonego w gminie Brusy, woj. bydgoskie, o powierzchni 41,5 ha pod nazwą "Bór Chrobotkowy";
e) obszaru lasu położonego w gminie Bolków, woj. jeleniogórskie, o powierzchni 174,42 ha pod nazwą "Buki Sudeckie".
Na obszarach ww. rezerwatów zabrania się np.:
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, gniazd ptasich (...);
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza;
stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej;
ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody;
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony;
wydobywania skał i minerałów;
zakłócania ciszy.
Bezpośredni nadzór nad rezerwatami sprawują Wojewodowie, a zarządzenia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Dorota Fimiak
Rok temu bodajże, w kwietniu, krakowska grupa FZ przesłała do nas materiał holenderskiej grupy LOESJE, zajmującej się wymyślaniem, tłumaczeniem na różne języki i dystrybucją plakatów z różnymi, często ciekawymi hasłami, jak również plakatów o treści: poważne problemy dotyczące współczesnego cywilizowanego świata, podpisane "Wolny Wrocław".
Wykorzystaliśmy je, jak tylko mogliśmy. Powstała z tego światowa, zarobiona z dużym rozmachem wystawa. Było to za dobrych czasów, kiedy jeszcze w Nisku istniał klub Appendix (niestety, dostaliśmy wymówienie z lokalu). Duża sala, na dwóch ścianach zawiesiliśmy bardzo dużo płótna lnianego i trochę kolorowych materiałów, na tym zawisły wspomniane plakaty. W kącie stała wysłużona drabina malarska i puszka po farbie z otworem na wolne datki na bibliotekę ekologiczną - nic do puszki nie wpadło.
Otwarcie wystawy to totalny chaos na podłodze lokalu. Porozrzucane, pomięte gazety, poprzewracane krzesła, zagrał niżański pankowy zespół ŁOLABOGA.
Dla zainteresowanych możemy udostępnić owe plakaty, po oprawieniu (umocowane są na czarnym kartonie), format większy niż A3 - duża paczka. Ze względu na kłopoty finansowe, z którymi się borykamy, wysyłka na koszt odbiorcy.
Pragniemy podziękować wszystkim organizacjom za otrzymane materiały wydawnicze o treści ekologicznej, które zasilają zasoby naszej biblioteki. Prosimy jednocześnie o dalsze wsparcie.
Klub Ekologiczny - Nisko
Kolejowa 11
37-400 Nisko

Adres Loesje: pobox: 1045, 6801 BA Arnhem, Holland.
3-4 osoby z Grupa Ekologiczna "Dlaczego" zebrały ostatnio tonę makulatury na jednym z małych osiedli Kozienic!
* * *
Gorczański Park Narodowy wydał serię 5 pocztówek.
2 x (aż)

Z TAMY ŚCIEKŁO

10.10.94 wydarzyła się awaria turbiny elektrowni wodnej, zainstalowanej przy zaporze w Porąbce na Sole i - jak podaje "Czas Krakowski" z 12.1.94 w notce "Woda z... olejem" - w konsekwencji nastąpił wyciek oleju do rzeki Soły i dalej, do zbiornika. Na miejsce awarii przyjechały wyspecjalizowane ekipy ratownicze Straży Pożarnej, pojawili się inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Bielska-Białej, przeprowadzono badania wody. W sumie - nic wielkiego się nie stało. Ot, drobny incydent. Drobny, lecz warty uwagi. Pokazuje wyraźnie, że tak powszechnie uważana za czystą, energetyka wodna też potrafi zanieczyścić środowisko i to zanieczyścić w tym najbardziej wąskim, rzekłbym klasycznym, sensie polegającym na wpuszczeniu do środowiska jakiejś substancji. Ale, oczywiście, nie na tym polega nieczystość energetyki wodnej. Pisałem już o tym trochę (patrz "O dwóch tamach i ekspertach" - ZB 1/55/ i " skutki zapory Kariba" - ZB nr 2/56/). I napiszę jeszcze... więcej niż trochę.
Stanisław Zubek, Kraków, 3.2.94

PIERWSZE SUKCESY W WALCE
O ASPROPOTAMOS (ZB 1/94)

Jeszcze nie wręczono zebranych podpisów, a już pierwsze reakcje. Komisja Wspólnoty zobowiązała rząd grecki do niepodpisywania kontraktu tyczącego przebicia tunelu pod górami Pindos. Komisja wątpi też w racjonalność całego projektu oraz zleciła zbadanie oddziaływania inwestycji na środowisko. Podpisy przekazano nowemu rządowi po grudniowych wyborach. O dalszym losie projektu poinformuję.
Jacek Chroboczek

WSPÓŁPRACA POLSKO-FRANCUSKA

Jak donosi "Dziennik Zachodni" nr 12/94 za "Gazetą Pomorską", jeszcze w tym roku powstanie w Miniowie w woj. bydgoskim Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Rzeźników i Masarzy. Pomocą w organizacji tej placówki służy Konfederacja Rzemiosł Mięsnych we Francji. Obok pieniędzy, Francuzi opracują programy nauczania i przyślą wykładowców.
* * *

KOMISJE POWIEDZIAŁY
"NIE" TRESURZE

Wniosek tyskiej Federacji Zielonych, poparty przez Oddział Miejski Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Tychach w sprawie ustanowienia zakazu wjazdu do miasta cyrków i innych grup rozrywkowych, wykorzystujących w swoim programie tresurę zwierząt, był omawiany w styczniu'94 na 2 komisjach Rady Miejskiej: Komisji Kultury, Oświaty i Sportu i Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Obydwie komisje wyraziły swoje poparcie (łącznie w 2 komisjach było 16 członków; przeciw 5, a 9 wstrzymało się od głosu). Wkrótce wniosek "antytreserski" będzie omawiany na sesji tyskiej Rady Miejskiej.
* * *

BĘDZIE NOWOCZEŚNIEJ

W tyskiej dzielnicy Urbanowice zakończono budowę pierwszej kwatery nowego wysypiska odpadów komunalnych, które będzie jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w woj. katowickim. Oto kilka danych o nowym wysypisku, które "ruszy" w lipcu:
odpady będą zagęszczone w stosunku 1:3;
misa wysypiska jest zabezpieczona podwójną warstwą folii PEHD o grubości 1,5 mm;
odwadnianie wysypiska oraz terenu pod nim ma zapewnić potrójny system drenażowy, który będzie również sygnalizował ewentualne wycieki do gleby;
kontrolę pobliskich wód podziemnych ma zapewnić system monitoringu, oparty na 14 punktach pomiarowych.
O tym, czy w 1994r. zrealizowana będzie druga kwatera, zadecyduje tyska Rada Miejska przy uchwalaniu budżetu miasta (całą inwestycję finansuje miasto). Potrzeba w tym celu ok. 16-17 mld zł.
("Nowa Gazeta" nr 3/93)
3 x Grzegorz Wojsław
Na sesji RM Gdyni 29.12.93 podjęto uchwałę o zmniejszeniu podatku od pojazdów napędzanych gazem. Właściciele takich pojazdów będą płacić o 20% niższą stawkę roczną.
* * *
30.12.93 podpisano porozumienie między Zarządem Miasta Gdyni, Zarządem Gminy Gniewino, Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, w którym strony podjęły się wspólnych działań na rzecz organizacji Festiwalu ENERGIA SZTUKI w Czymanowie, w dniach 13-15.8.94.
* * *
Najprawdopodobniej oczyszczalnia ścieków z naszego miasta otworzy w tym roku część biologiczną. Ścieki wpływające do Zatoki na wysokości Mechlinek będą w zasadzie czyste.
* * *
29.1.94 (sobota) zorganizowaliśmy (FZ-Gdynia) "marsz antyfutrzarski". 70 osób przemaszerowało główną ulicą Gdyni, niosąc hasła i rozdając ulotki (w sumie rozdano 570 ulotek). Przejście powiązaliśmy z 20-min. pikietą sklepu futrzarskiego - największego i najbardziej ekskluzywnego na tej ulicy.
Otrzymaliśmy niesamowite wsparcie od Matki Ziemi - tylko w ten jeden dzień świeciło słońce podczas całego tygodnia. W prasie ukazał się mały artykulik pt. "Rozgrzeszamy tylko Eskimosów!". Do sukcesów akcji można zaliczyć większą liczbę uczestników niż w roku poprzednim.
4 x Łukasz Dębowiecki
FZ - Gdynia
P.S. Do akcji dołączyliśmy też plakatowanie miasta hasłami antyfutrzarskimi (ok. 70 plakatów).
W styczniowym "Świecie Nauki" są ciekawe artykuły. "Czy wolny handel zagraża środowisku?" Wnioski: nawet "ekonomiczny beton" zaczyna dostrzegać, że teoria wolnego rynku jest co najmniej przeżytkiem.
Darek
Od początku roku, na próbę, wprowadzono na kilkunastu poznańskich ulicach segregację śmieci. Wystawiono jednak pojemniki jedynie na makulaturę i stłuczkę szklaną (razem kilkadziesiąt sztuk).
Sebastian Krajewski

WYCINAMY NASZE LASY,
BO NASTAŁY TAKIE CZASY

Ostatnio w pobliżu Bystrzycy Śląskiej prywatny właściciel bezprawnie wyciął hektar lasu. Jest to, niestety, zjawisko powszechne. W Polsce prywatni właściciele stosują rabunkową gospodarkę leśną. Myślę, że prywatyzacja przyrody to nie jest dobry pomysł. Chyba, żeby wszystkie lasy w Polsce sprzedać Jackowi Sierpińskiemu, który zamiast wycinać drzewa, będzie tam zbierał grzyby i jagody, a także hodował dzikie pszczoły.
Janek Bocheński
W Gliwicach odbyły się wybory "Królowej Aktu'94". Zgadnijcie, co dostała zwyciężczyni, oprócz tytułu królewskiego? Oczywiście - futro ze srebrnych lisów.
za "Tele-Tydzień" nr 7
* * *
Cytat z Książeczki do I Komunii, wydanej w 1985r. Mowa o grzeszeniu przeciw V przykazaniu (nie zabijaj): "Pkt 10. Kto zwierzęta męczy". Tak więc ciekawi mnie tylko, czy ktokolwiek odczuwa wyrzuty sumienie gdy kopie psa lub nosi futro? A czy pamięta o tym przy spowiedzi?
2 x Docent
ZB 12/93 s. 75 zawierał adres Ambasady Filipin, który okazał się mylny. Podajemy właściwy:
AMBASADOR REPUBLIKI FILIPIN,
OTTO-GROTEWOHL-STRASSE 3A, 1080 BERLIN, GERMANY

Niestety także adres Campaign for a Cleaner Environment (inicjator akcji przeciw McDonaldowi 4.7.93) okazał się błędny. Oba adresy podane były przez autorów tekstów.
Tekst "Edison w łoterklozecie" (ZB 2/94) pochodzi z pisma Nasze Czuby, nr 4/22, Lublin 1993.

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94