"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94


REGIONALNY OŚRODEK OBSŁUGI RUCHU EKOLOGICZNEGO
PRZY
MAŁOPOLSKIM STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNYM GRÜNLAND W KROŚNIE

Zawiadamiamy, że wreszcie rusza w Krośnie ROORE - lecz nie tylko dla Krosna ale także i dla Was - osób współpracujących i zainteresowanych. Jak sama nazwa mówi, będzie to punkt dostarczający Wam informacji potrzebnych do prowadzenia ciekawszych i efektywniejszych działań. Obsługa dla grup dopiero z końcem lutego. Teraz już przysyłajcie informacje o Was, tj.: czym dysponujecie, w jakim kierunku zmierza Wasza działalność, co możecie oferować innym, jakiej pomocy Wam brakuje oraz czego oczekujecie od ROORE i jak go sobie wyobrażacie. Prosimy także o przesłanie list adresowych Waszych grup oraz współpracujących z Wami ludzi z regionu.
ROORE otwiera swoją filię w Mielcu jako Mielecki Punkt Informacyjno- Interwencyjny. Proponuję wspólne wypracowanie statutu ośrodka, ponieważ aktualny był napisany przez Grünland - co przeczy sobie, gdyż - podkreślam - jest to miejsce wspólne wszystkich grup z Regionu. Uważam także, iż dobrze by było powołać do życia Radę Grup z Regionu Małopolski Wschodniej i Karpat Wschodnich.
Adres:
ROORE
Kazimierza Wielkiego 1
38-400 Krosno
0-131/228-76


CZARNA 7-9.1.

Odbyło się spotkanie grup: Klubu Ekologicznego-Nisko, Regionalnego Ośrodka Obsługi Ruchu Ekologicznego z Krosna, Federacji Zielonych-Leżajsk, Federacji Zielonych-Ustrzyki Dolne, Pracowni Kultury Ziemi z Czarnej.
Postanowiono rozpocząć pracę nad dwoma projektami, tj.: "Czysty San" oraz "Mapy Zagrożeń Środowiska Naturalnego w Regionie".
Projekt "Czysty San" ma na celu wspólne ze szkołami, harcerstwem oraz innymi grupami działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Projekt "Mapy Zagrożeń" będzie publikacją napisaną w czytelnej dla każdego odbiorcy formie, tj. wykaże się bierną postawę społeczeństwa oraz wytłumaczy szkodliwość substancji chemicznych z którymi się częstokroć spotykamy - bez używania jakichkolwiek wzorów chemicznych.
Uzgodniono strategię działań na najbliższy czas. Wspólnie wyczyszczono strumień przy szkole, mocno zaśmiecony podczas jej remontu. Odnaleziono pięć dzikich wysypisk śmieci. Postanowiono spotkać się ponownie za tydzień w Nisku.

NISKO 14-17.1.

Odbyło się kolejne spotkanie, tym razem w większym gronie, tj.: Federacja Zielonych-Leżajsk, Ruch Ekologiczny-Jasło, Klub Ekologiczny-Nisko, Regionalny Ośrodek Obsługi Ruchu Ekologicznego Krosno, Towarzystwo Kultury Życia "Recursus", Mielecka Alternatywa Wyzwolenia Ekologicznego oraz kilka innych osób osób z pobliskiego Regionu. Podczas spotkania odbyły się warsztaty poświęcone zdobywaniu środków finansowych oraz pisaniu propozycji o dofinansowanie do fundacji. Ustalono całkowicie strategię działania. Przystąpiono do opracowania graficznego map zagrożeń. Ważnym punktem obydwu spotkań był fakt, iż zauważono coraz większą konsolidację grup i jej pozytywne aspekty dla wspólnych działań, zarówno teraz, jak i na przyszłość. Projekt "Czysty San", finansowany będzie przez kilka źródeł. Odbyło się także spotkanie z gronem lekarskim, administracyjnym i nauczycielami z Niska.
Po spotkaniu w Nisku Klub Ekologiczny oraz Anna Woźniak, Artur Sało i Dariusz Wlaźlik interweniowali w sprawie ukrywania przez władze Stalowej Woli podewjrzenia, iż woda skażona jest bakteriami coli. W tej sprawie uzyskali orzeczenia lekarskie potwierdzające przypuszczenia. Niestety nawet i wtedy w UM nie przyznali racji drugiej stronie i wytłumaczyli fakt tym, że "... Kowalski zmieniał rurę i na skutek własnego niechlujstwa zachorował..." Ile jest w tym prawdy? Trudno powiedzieć.
Artur Sało

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94