"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94SZKOLENIE
"WYBORY SAMORZĄDOWE -
ZRÓB WSZYSTKO, ABY WYGRAĆ"

Luty-marzec-kwiecień'94, Sobótka koło Wrocławia.
Informacje, zgłoszenia:
Towarzystwo Naukowe
Prawa Ochrony Środowiska
ul. Kuźnicza 46/47, Wrocław

44-47-47
FORUM W SPRAWIE ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY POBOROWYCH
12-13.3. Łódź.
Informacje, zgłoszenia:
- listownie:
MLE, AI, ul.Piotrkowska 67, 90-422 Łódź;
- telefonicznie:
0-42/328590 (MLE, AI - prosić Jacka Jędrzejczaka);
- E-mailem:
musolflk@mitr.p.lod.edu.pl.
IV FORUM EKOLOGICZNE
NT. ZDROWIA CZŁOWIEKA

2 poł. marca.
Informacje, zgłoszenia:
Lubelska Fundacja
Ochrony Środowiska Naturalnego
Długa 13a
20-346 Lublin
0-81/448-25, fax: 446-57

TARGI
'TECHNOLOGIA DLA EKOLOGII'
17-20.3., Kielce.
Informacje, zgłoszenia:
Centrum Targowe Kielc
Zakładowa 1, 25-672 Kielce

562-60
/fax: 562-61
MIĘDZYNARODOWE FORUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
"WASTE CARE'94"

21-25.3., Kielce.
Informacje, zgłoszenia:
Messecenter Herning
Vardevej 1
DK-7400 Herning, Denmark

97 12 60 00, tlx: 62 135,
fax: 97 22 30 60
MIęDZYNARODOWA KONFERENCJA OZONOWA
24-27.3. Praha, Czechy.
Informacje, zgłoszenia:
Giselind Werner,
Déti Zemé-Praha
Podbabská 14,

16100 Praha 6
/fax: 0042-2-311 70 75
II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKOLOGICZNY
14-16.4., Toruń.
Informacje, zgłoszenia:
Danuta Boldt
Gagarina 6/1,

87-100 Toruń
"TYDZIEŃ DLA SERCA"
17-24.4.
Informacje, zgłoszenia:
Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia
Foksal 3/5
00-366 Warszawa
/fax: 278720

FESTIWAL EKOLOGICZNY
"KATOWICE'94"

Dzień Ziemi.
Informacje, zgłoszenia:
Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych
Św. Jana 10/406
Katowice
117-10-11, 117-11-64

DZIEŃ ZIEMI "ZDROWE ŻYCIE"'94
22-24.4., Giżycko.
Informacje, zgłoszenia:
HROŚ im. św. Franciszka z Asyżu
c/o Arkadiusz Awin
Kaliskiego 11a/305b
01-489 Warszawa
308-64-60 (8oo-15oo)

DZIEŃ ZIEMI W WARSZAWIE
23.4. (sobota), 1100 - 1900 w Parku Łazienkowskim.
Informacje, zgłoszenia:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
EKO-OKO
Grójecka 75,

02-094 Warszawa,
/fax 22-64-87
VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RUCHÓW EKOLOGICZNYCH
"KOLUMNA '94"

29.4-3.5.94 Łask-Kolumna.
Informacje, zgłoszenia:
Maciej Kozakiewicz,
Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
Piotrkowska 67,

90-422 Łódź,
0-42/32-85-90

I OLSZTYŃSKIE SYMPOZJUM EKOLOGICZNE
"CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO.

HUMANISTYKA I EKOLOGIA"
Pierwsza dekada maja.
Informacje, zgłoszenia:
prof. Jan Dębowski
Instytut Nauk Filozoficzno-Społecznych
WSP
Szrajbera 11
10-007 Olsztyn


SPOTKANIE A SEED - EUROPE
Maj, prawdopodobnie Praga.
Informacje, zgłoszenia:
Zuzanna Iskierka
Kierocińskiej 20/167
41-200 Sosnowiec


MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM "KROCZENIE PONAD EUROPEJSKIMI GRANICAMI - EUROPEJSKI WKŁAD W DZISIEJSZY ŚWIAT"
1-8.5., Strasbourg, Francja.
Europocentryzm i nacjonalizm przeciw migracji, integracji i internacjonalizmowi, europejskie image, młodzież i internacjonalizm.
Informacje, zgłoszenia:
Światowa Organizacja Młodych Esperantystów
TEJO
Nieuwe Binnenweg 176
NL-3016 BJ Rotterdam
+31-10-4361044
fax: +31-10-4361751


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
WIĘŹNIÓW SUMIENIA.

15.5.
Informacje, zgłoszenia:
Arbeitsgruppe KDV in Krieg
c/o Rudi Friedrich,

Brueder-Grimm-str 63,
D-63065 Offenbach,
Germany
/fax +49 69 845016

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
FILMÓW EKOLOGICZNYCH
23-29.5., Nowogard.
Informacje, zgłoszenia:
Koło Ekologiczne
Nowogardzki Dom Kultury
Pl.Wolności 7
72-200 Nowogard

21-673, 21-866
WYSTAWA "INDEX'94'
25-27.5., Warszawa.
Informacje, zgłoszenia:
Marc Jeffery
Villers Europe Polska
Dąbrowskiego 63
02-561 Warszawa

/fax: 450193

"KRYZYS PRAW CZŁOWIEKA I RODZINY
W PERSPEKTYWIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH"

10-12.6., Wisełka.
Informacje, zgłoszenia referatów:
Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjne
"Przymierze"

Nowowiejska 47
72-513 Wisełka

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ EKOLOGICZNY
2-9.7., Wieżyca (Poj. Kaszubskie).
Informacje, zgłoszenia:
Polski Klub Ekologiczny
Oddz. Wschodnio-Pomorski
Powstańców Warszawskich 202
80-958 Grańsk
0-58/412062, 412092
fax: 471406

ECOTOPIA'94
1-21.8., Rumunia.
Organizator: EYFA, P.O. BOX 566, 6130 AN Sittard, the Netherlands.
Informacje, zgłoszenia:
Zuzanna Iskierka
Kierocińskiej 20/167
41-200 Sosnowiec

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Druga poł. wrzesnia, Kielce.
Informacje, zgłoszenia:
Exbud - Centrum Biznesu
Manifestu Lipcowego 34
25-323 Kielce
0-41/326-211
fax: 322-551
tlx: 613312


MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA:

"ALTERNATYWNE STRATEGIE ŻYCIA
NA RÓŻNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI"

22-25.9., Olsztyn.
Informacje, zgłoszenia: dr Stanisław Czachorowski,
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
WSP w Olsztynie (biuro konferencji)

ul. Żołnierska 14,
10-561 Olsztyn,
276-033 w. 250 (211)
PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NT. TRANSPOORTU MIEJSKIEGO I ŚRODOWISKA 21 W.
4-5.7.95, Southampton, UK.
Informacje, zgłoszenia:
The Conference Secretariat
Wessex Institute of Technology
Ashurst Loge, Ashurst,

Southampton, SO4 2AA, UK
44 (0) 703 293223
fax: 44 (0) 703 292853
E-mail: cmi@ib.rl.ac.uk
ANTYNUKLEARNY MARSZ
BRUKSELA - MOSKWA
1-10.95.
Informacje, zgłoszenia:
EYFA,
P.O. BOX 566,
6130 AN Sittard,
the Netherlands
CAŁOROCZNY POMAGISTERSKI KURS ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
1994/1995 W HOLANDII
Europejski Kurs Zarządzania Środowiskiem (European Course in Environmental Management - EPCEM) jest przeznaczony dla osób, które mają tytuł magistra (ekonomii, biologii, chemii, rolnictwa lub innych dziedzin powiązanych ze środowiskiem). Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Kurs ten ma na celu przygotowanie kadr do rozwiązywania problemów środowiskowych. Kurs trwa cały rok akademicki - zaczyna się 29.8.94, kończy 8.7.95. Po zakończeniu kursu i zdaniu wszystkich egzaminów student otrzymuje tytuł magistra zarządzania środowiskiem. Złożenie podań musi nastąpić do 15.3.94. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymagań moźna uzyskać od osób reprezentujących EPCEM w Polsce.
Osoby reprezentujące EPCEM w Polsce:
Politechnika Warszawska
prof. dr J. Kindler
i prof. dr M. Nawalany,
Instytut Inżynierii Środowiskowej,
ul. Nowowiejska 20,
00-653 Warszawa,
0-22/218993, 250037,
fax: 0-22/292962,
tlx: 813307 PW PL
Politechnika Krakowska
dr inż. W. Indyk,
Wydział Inżynierii Sanitarnej
i Wodnej,
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków,
0-12/330300 w. 843,
fax: 0-12/331083,
tlx: 0322468 PL

JESZCZE W SPRAWIE KWIETNIOWEJ TRASY ATMAN-A Z PRZYJACIÓŁMI!

Trasa zatytułowana jest SAVE EARTH! OCHRANIAJ ZIEMIĘ! i obok stałego składu grupy Atman weźmie w niej udział ponadto 2 muzyków i śpiewaków z Gwinei Bissau (!), Olek Gelba (grający m. in. z Damo Suzuki) oraz rewelacyjna niemiecka wokalistka.
Trasa odbędzie się między 11 a 24.4. Dziś już wiadomo, że koncerty organizuje Kraków (11 - Klub "Rotunda";), Toruń (15), Nowy Sącz (24), Katowice (12), Kielce (22). rozmawiamy z kilkoma innymi miejscami. Koszt koncertu nie jest wysoki, jak na 7-osobowy skład, potrzebne są też noclegi (hotel) na 8 osób. Chętnych prosimy o szybki kontakt z organizatorem trasy - "Pracownią" Promocją Kultury Ekologicznej, Nowy Sącz, Piastowska 5, 0-18/42-28-16.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
'EKOLOGIA NA WESOŁO'

Termin nadsyłania prac:
4.3.94.
Organizator:
"FOTO-KURIER"
Wiślicka 4/17
02-114 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs Polfoto'94"

(szczegóły w Foto-kurierze 1/94)
Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu ogłasza:

DRUGI KONKURS PLASTYCZNY 'MATCE ZIEMI'
KONKURS EKOLOGICZNY 'ZIELONA SZKOŁA'
KONKURS EKOLOGICZNY
"CO ZROBIĆ ABY GIŻYCKO BYŁO JESZCZE PIĘKNIEJSZE"

Termin nadsyłania prac: 10.4.94. na adres: 11-525 Orzysz, Post Restante odpowiednio z dopiskiem: 'Matce Ziemi';'Zielona Szkoła';'Co Zrobić Aby Giżycko Było Jeszcze Piękniejsze'.
Z oakzji Dnia Ziemi "Zdrowe Życie'94" w Giżycku HROś ogłasza też konkurs ekologiczny "Moi rodzice już nie palą". Zgłoszenia w czasie obchodów.

OD REDAKCJI

Wszystkich autorów prosimy o możliwie krótkie (patrzcie jak ZB grubną!) ujmowanie tematów oraz o nienadsyłanie materiałów z żądaniem opracowania ich przez redakcję - nie mamy na to czasu!!!
Pamiętajcie - ZB unikają przedruków, aby zachować miejsce dla oryginalnych tekstów, które często nie miałyby szans ukazać się gdzie indziej! Tak więc przysyłajcie autorskie, podpisanie (najlepiej z adresem), zatytułowane, w miarę krótkie notki na interesujące WAS tematy! Oczywiście pamiętajcie aby rękopis był czytelny i schludny (zawsze odzielony od listu do red., najlepiej na osobnej kartce!) w przeciwnym wypadku sami jesteście winni błędom w druku, które mogą ujść korekcie. Jeżeli możecie - piszcie na maszynie. Mając komputer możecie zaryzykować wysłanie tekstu na dysku 3'' lub 5'' (najlepiej wraz z wydrukiem) - Word for Windows, Chi Writter, TAG ostatecznie Word Perfect. Zwrot dysku na życzenie. Wysyłając tekst pocztą elektroniczną (E-mail) z uczelni lub z poczty (w większych miastach) wielce pomożecie redakcji. Zbiory można kodować zachowując format danego edytora lub ostatecznie wysyłać jako ASCII.
Teksty przyjmujemy do 15-go każdego miesiąca - ukazują się w pierwszej połowie następnego miesiąca. Tak więc jeżeli jakaś impreza ma odbyć się np. w pierwszej połowie maja, to informacja powinna zostać opublikowana najpóźniej w kwietniu, a więc redakcja powinna ją otrzymać do 15-go marca. Imprezy w drugiej połowie miesiąca mają więcej szczęścia - jeżeli coś dzieje się po 15-tym maja, to ostatecznie może się ukazać w majowym wydaniu, czyli tekst należy wysłać do 15-go kwietnia. Powtórzenia zapowiedzi imprez i innych drobnych notek tylko na życzenie! Także na życzenie wysyłamy wydruk artykułu do autoryzacji - oczywiście musimy dostać taki art. znacznie wcześniej przed planowaną publikacją!

"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94