Strona główna 

ZB nr 11(65)/94, listopad '94

REGIONALNE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWSTAJE W KRAKOWIE!!!

8.10. w Krakowie odbyła się konferencja "Budowa społeczeństwa obywatelskiego. Miejsce organizacji pozarządowych", zorganizowana przez Polską Fundację Humanitarną "Equilibre". Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych, z których większość zajmuje się szeroko pojętymi problemami społecznymi (alkoholizm, problemy osób niepełnosprawnych itp.). Byli tam także ekolodzy (między innymi piszący te słowa).

Głównym tematem była propozycja stworzenia Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych (jedno takie Forum powstało już w Gdańsku). Ze względu na dość zaawansowany wiek wielu uczestników konferencji, początkowo wypowiedzi sprowadzały się głównie do przydługawych prezentacji reprezentowanych organizacji. Przed zakończeniem spotkania udało się jednak wejść na poziom konkretnych propozycji.

Zauważalne było zainteresowanie NGO-sów rozwiązaniem bardzo różnych problemów o charakterze prawnym (np. rozbudowanie ustawodawstwa dotyczącego stowarzyszeń i fundacji w Polsce, określenie pojęcia organizacji nie działających dla zysku itp.)

Z mojego punktu widzenia najważniejszymi były:

1. Zawiązanie Forum i zaproszenie do niego także nieobecnych na spot- kaniu, organizacji pozarządowych.

2. Propozycja stworzenia zespołów/grup roboczych zajmujących się najważniejszymi sprawami/ problemami NGO-sów (wstęp- ne dwa zespoły zajęłyby się kwestiami prawnymi oraz wymianą informacji/kontaktami pomiędzy organizacjami pozarządowymi).

3. Ustalenie daty 20 października na przysyłanie do Biura Fundacji Equilibre pism z oficjalnym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w Forum. Adres:
Polska Fundacja Humanitarna "Equilibre",
Moniuszki 18/8,
31-523 Kraków,
/fax: 0-12/114829,
123404.

No to do roboty!!!

Darek Szwed
FZ - KrakówZB nr 11(65)/94, listopad '94

Początek strony