Strona główna 

ZB nr 11(65)/94, listopad '94

ESPERANTO W FZ-KALISZ

Zauważając problem bariery językowej na świecie, świeżo odrodzona grupa FZ w Kaliszu ma zamiar w przyszłości powołać własną grupę roboczą ds. esperanta. Na razie uczymy się tego łatwego i na wskroś przesiąkniętego pacyfizmem i walką z imperializmem różnych krajów języka, pod przyjaznym okiem Marka Warmuza. Naszą działalnością staramy się pomagać w integracji światowych ruchów ekologicznych, animalistycznych, pacyfistycznych, anarchistycznych etc. pod wspólną dla wszystkich flagą z zieloną gwiazdą esperanta. Jeszcze nieesperancka grupa fascynatów E-o liczy w tej chwili 6 osób, z czego część to członkowie TUTMONDE - PACIFISTA MONADO. Stale utrzymujemy kontakt z jego POLA DELEGACIO oraz VEGETARANO ze Szczecina. Chętnie nawiążemy kontakt z innymi grupami esperanto w Polsce (bo na razie nie możemy posługiwać się esperantem) - szczególnie zainteresowani eko- i anarchodziałalnością pod flagą esperanta.
Julita i Igor

TUTMONDE - Kalisz
c\o Julita Konieczna
Wojska Polskiego 105/27
62-800 Kalisz
710-41 w. 54


ESPERANTO W ZB

Minął już rok, kiedy po raz pierwszy na łamach ZB nastąpiła prezentacja naszego esperanckiego ruchu proekologicznego TUTMONDE i od tego czasu międzynarodowy język Esperanto dość regularnie pojawia się w kolejnych numerach. Przypomnę jeszcze raz Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, gdzie interpretacja odbywała się tylko w 4 językach i dyskryminacja była tak oczywista, że niemal wszyscy uświadamiali sobie konieczność wspólnej, neutralnej mowy. Stąd w punkcie 10 oficjalnego dokumentu czytamy: Sugeruje się zaadaptowanie Międzynarodowego Języka Esperanto jako drugiego języka dla wszystkich ludzi. Język ten powinien być upowszechniony przez wszystkie Organizacje Pozarządowe. Myślę, że ZB, jako pismo także organizacji pozarządowych, pierwsze w Polsce zaczęło to upowszechnianie. W n-rze 4/94 pojawiła się nawet rubryka Ekologia 'per Esperanto', gdzie nastąpił przegląd ekologicznej prasy esperanckiej, a później prezentacja niektórych organizacji esperanckich i zapowiedzi niektórych imprez. Tu pragnę przeprosić czytelników ZB, że zapowiadane spotkanie Ekologia i Esperanto nie odbyło się.
Cieszy nas bardzo, że jest reakcja na te publikacje, wprawdzie niewielka, ale przecież nie spodziewaliśmy się żadnego hurra! Otóż zainteresowała się Esperantem i TUTMONDE szczególnie Organizacja Młodzieżowa LOP i obiecała drukować nasze artykuły w swoich publikacjach. Także magazyn ekologiczny "Zielona Arka" wydrukował prezentację naszego Ruchu, uruchomił podobnie do ZB rubrykę Ekologia 'per Esperanto' z kursem Esperanta wraz z artykułami merytorycznymi. Ale przede wszystkim cieszą nas listy od czytelników ZB, wyrażające zainteresowanie naszym ruchem i Esperantem. Kilkunaście osób, głównie z Federacji Zielonych, przystąpiło do naszego ruchu, w Kaliszu powstała nawet grupka FZ/TUTMONDE. Inni jeszcze się zastanawiają, a niektórzy podjęli naukę języka na naszych kursach korespondencyjnych i już skończyli. Teraz zaczynają korespondencję z wybranymi przez siebie krajami, nawet tak egzotycznymi, jak Togo, gdyż dysponujemy mnóstwem adresów z całego świata. Mieć przyjaciół w świecie, znając tylko jeden niezwykle prosty język, to wspaniała rzecz. Oczywiście, nie poprzestajemy na samej nauce języka i będziemy dla naszych uczniów organizować:
spotkania konwersacyjno-zapoznawcze,
obozy międzynarodowe w Polsce, Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Ukrainie,
dla najlepszych uczniów, którzy dobrze opanują język, przewidujemy wyjazd do TAMPERE w Finlandii na UNIVERSALA KONGRESO Esperanta w lipcu'95.
Ponieważ przewidujemy udział sponsorów w tych imprezach, koszt własny uczestników będzie bardzo niewielki.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z naszym ruchem TUTMONDE i, oczywiście, Esperantem. Informacje o KURSACH, o ruchu i Esperanto:
Polski Związek TUTMONDE
Komandosów 7-83, 30-334 Kraków
Niektórzy nazywają Esperanto językiem ekologicznym lub językiem zielonym. Ruch esperancki wprawdzie również posługuje się kolorem zielonym, ale nie dlatego jest tak nazywany. Jeśli chcesz wiedzieć DLACZEGO, napisz!
Marek Warmuz
ZB nr 11(65)/94, listopad '94

Początek strony