Strona główna 

ZB nr 11(65)/94, listopad '94

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓWAUTORZY NUMERU (ALFABETYCZNIE):

(da) s. 91
(pr) s. 47
Bailey Jeff s. 51
Berenholz Jim s. 37
Czech Mariusz s. 14, 32
Dąbrowski Wojciech s. 1, 91
Delorme Andrzej s. 64, 77
Gietka Joanna s. 13
Gretkowska Manuela s. 35
Gwóźdź Małgorzata s. 21
Hyła Marcin s. 66
J.D. s. 92
J.O. s. 36
Jakubczak Krzysztof s. 59
Janek s. 89
Jaworska Beata s. 58
Joanna s. 91
Julita i Igor s. 16
Kalisz Andrzej s. 26
Liszewski Darek s. 76
Litwińczuk Robert s. 41
Markowski Adam s. 82
Milena s. 35
Nacher Anna s. 18
Okrasiński Krzysiek s. 91
Oszelda Jerzy s. 59
Oszelda Władysław s. 31, 32
Poller Tomasz s. 84
Siemiński Marek s. 65
Sochański Andrzej s. 25
Swolkień Olaf s. 61
Szwed Darek s. 60
Ślubowska Joanna s. 7
Śniegowski Jaromir s. 29
Tomasz Perkowski s. 67, 70, 71, 72
Uroda Robert s. 80
Warmuz Marek s. 16
Wierzbicki Zbigniew T. s. 22
Wioletta z Lubina s. 33
Zawadzki Paweł s. 31
Zgoda Wioletta s. 36
Zubek Stanisław s. 37, 38, 39, 40, 66, 73, 92
Żarczyński Andrzej s. 44, 84
Żółkiewski Krzysztof s. 15, 66

ZASADY PRENUMERATY ZBProsimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." oraz z ilością egz. Wpłaty nieopisane będziemy traktować jako dotacje!
1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:
- dla odbiorców indywidualnych w kraju, w exdemoludach i krajach Trzeciego Świata: 8 tys. zł;
- dla krajowych instytucji: 16 tys. zł;
- dla odbiorców na Zachodzie: 32 tys. zł.
Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek.
Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o zakup naszego pisma, można zwrócić się do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH NIE ZWRACAMY!!!


OZNACZA TO PRAWO WYDAWNICTWA DO DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAŁU,


Z ZACHOWANIEM PRAW AUTORSKICH.


PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE WSZYSTKIE PUBLIKOWANE TEKSTY ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY!


I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!


ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.
Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i dzia- łań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Prosimy o zaznaczanie, czy tekst był wysyłany do innych redakcji. Koniecznie zaznacz, jeżeli chcesz aby twój list czy adres pozostał do wiadomości red. !
Mile widziane będą wersje anglojęzyczne do naszych zagranicznych publikacji, a także na dyskietkach 3'' lub 5'' w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG i in. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie czy materiał był zamówiony czy nie!!!
Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.
Przedruki z naszych publikacji są mile widziane, pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. wydawnictwa z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wydawnictw z materiałami z/o naszymi publikacjami.
Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. (Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie za nie bez uzgodnienia).
Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!
Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!
NIE GWARANTUJEMY ODPOWIEDZI NA LISTY BEZ ZAADRESOWANEJ KOPERTY ZWROTNEJ ZE ZNACZKIEM!!!
szczegóły w ulotce!

ZB MOŻNA KUPIĆ:

KATOWICE


1. Książnica, Staromiejska (d. Wieczorka).
2. Sklep "Muzyka i czary mary", Konopnickiej 2.

KRAKÓW


1. C.U.D., św. Jana 15.
2. Księgarnia Naukowa, Podwale 6.
3. Sklep Ekologiczny "Zdrowa Żywność", Zamenhofa 1.
Eko-Sklep, Krzywa 6.

ŁÓDŹ


1. Zdrowa Żywność, Pojezierska 2.

SŁUPSK


1. Sklep "Nirvana", Stary Rynek 4.

WARSZAWA


1. Delikatesy Ekologiczne "Pestka", Kredytowa 1.
2. Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, Krakowskie Przedmieście 7.
3. Klub Prasy i Książki "Ściana wschodnia", Marszałkowska 116/122
4. Księgarnia Uniwersytecka, Krakowskie Przedmieście 24.
5. Sklep Zdrowa Żywność "Gassio", Moliera 2.
6. Sklep "Zdrowa Żywność", Złota 11.

Wydano przy pomocy
finansowej:

Fundacji Marshalla - Environmental Partnership for Central Europe,
Funduszu Współpracy w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny;
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią

(alfabetycznie).

ZIELONE BRYGADY. PISMO EKOLOGÓW


ISSN 1231-2126, nr rej. RF 1518, regon: P-350524261-95000000 59-1-834-35007
Adres: WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
Sławkowska 12/24 (IV p.); 31-014 Kraków;
48/12/222147 w. 15; fax: 222264;
zielbryg@gn.apc.org greenbri@alpin.gn.apc.org
Konto: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA O/Kraków
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
nr 630106-105428-2710-00
Redakcja: Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej Żwawa (aż)

Numer złożono do druku 20.9.94
Następny numer zamykamy 15.10.94

jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o tobie nie napisze!
ZB nr 11(65)/94, listopad '94

Początek strony