Strona główna 

ZB nr 11(65)/94, listopad '94

SADZENIE DRZEWEK W KRAKOWIE


5.11.94, Prądnik Czerwony i Biały:
Anna Woźniak,
Biuro Ekologiczne,
Sławkowska 12,
31-014 Kraków,
222147 w. 10, /fax: 222264

SPOTKANIE GRUP REGIONU WSCHODNIEJ MAŁOPOLSKI


5.11.94, Krosno:
MSE"Grünland",
Kazimierza Wielkiego 1,
38-400 Krosno,
0/131/228-76

SPOTKANIE W/S KOLUMNY'95


16.11.94, Warszawa (BORE):
MLE,
Piotrkowska 77,
90-422 Łódź,
337441

VI SYMPOZJUM
BIOELEKTRONIKI
"Wpływ czynników środowiska na organizm jako system
elektroniczny"
16-17.12.94, Lublin.

PANEL DYSKUSYJNY
"Źródła pól elektromagnetycznych
w pobliżu domów:


problem naukowy, medyczny,


społeczny oraz moralny
- czy i w jakim stopniu?"


17.12.94, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Organizatorzy (Fundacja "Chronić, aby żyć", Fundacja Bioelektroniki im. W. Sedlaka, REFA Lublin) czynią starania, by zapewnić bezpłatne uczestnictwo w sympozjum i panelu mu towarzyszącym członkom organizacji ekologicznych i przedstawicielom społeczności żyjących w pobliżu emiterów promieniowania wielkiej mocy. Zgłoszenia, także dokładne informacje i program sympozjum:
mgr Franek Szpinda,
Zakład Biologii Teoretycznej KUL,
al. Racławickie 14,
20-950 Lublin

"SZATA ROŚLINNA POLSKI W PROCESIE PRZEMIAN"

50 JUBILEUSZOWY ZJAZD


POLSKIEGO TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO


26.6.-1.7.95, Kraków:
dr Anna Drozdowicz,
Instytut Botaniki UJ,
Kopernika 27,
31-501 Kraków,
210277 w. 16


Krakowska Grupa
Federacji Zielonych,

Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych
zapraszają na spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca w lokalu przy ul. Sławkowskiej 12, sala 11, IIp., godz. 1700. Spotkania mają formułę otwartą i są przeznaczone dla każdego.

3.11.94 Zrównoważony rozwój gospodarczy.
1.12.94 Wzrost demograficzny.
Federacja Zielonych,
Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych,

Sławkowska 12,
Kraków,
22-22-64
ZB nr 11(65)/94, listopad '94

Początek strony