Strona główna 

ZB nr 1(67)/94, styczeń '95

Zasłużony... przestępca nagrodzony

Od kilku lat katowicka Fundacja Ekologiczna "Silesia" przyznaje nagrody za najbardziej efektywne dla środowiska przyrodniczego wdrożenie zrealizowane na terenie województwa katowickiego. W tegorocznym konkursie, podsumowującym pięcioletni dorobek różnych przedsiębiorstw, przyznano trzy główne nagrody. Oprócz naprawdę zasłużonej firmy-osoby, jaką jest p. Wiesław żądło, prekursor i zagorzały propagator selektywnej zbiórki odpadów w Polsce, jedną z nagrodzonych firm jest spółka joint venture polho. polho otrzymała nagrodę za uruchomienie Zakładu Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych w Czerwionce-Leszczynach. Zakład przerabia odpady pochodzące z mechanicznej obróbki węgla na koncentrat o niskiej zawartości siarki, nadający się do wykorzystania w energetyce cieplnej, koksownictwie i przemyśle cementowym.

Chociaż lepiej jest unikać odpadów niż je bez końca przerabiać, to może i dobrze, iż polho znalazła sposób na ich wykorzystanie. I dalej wszystko byłoby dobrze i do nagrody nie można by się przyczepić, gdyby nie fakt, iż polho jest znanym przestępcą ekologicznym.

Chciałbym wierzyć w szczere intencje Fundacji "Silesia", ale trudno jest uwierzya w to, że Fundacja przyznając nagrodę za pięcioletni okres działalności polho nie wiedziała o wszystkich nieczystych interesach tej firmy. Tym bardziej trudno w to uwierzyć, że o eksporcie toksycznych odpadów do Polski, w których brała udział polho, wspominały już gazety, także górnośląskie, i wiedziały władze lokalne, z którymi zapewne "Silesia" ma kontakt.

Poniżej przytaczam dodatkowe informacje do nagrody Fundacji "Silesia". Myślę, że komuś tu należy się duży diamentowy gwóźdź - kiedyś przyznawał go wip "najbardziej zasłużonym" dla ekologii.

Projekt: utr/polho: popioły ze spalarni odpadów

Data: 1993-1994

Typ odpadów: popioły ze spalarni odpadów

Ilość: ponad 5000 ton

Kraj: Polska/Białoruś/Ukraina

Kraj pochodzenia: Niemcy

Firma/Broker: utr Umwelttechnologie und Recycling GmbH ó Co. kg (Gladbeck); bvi Beratungs und Ververtungsgesellschaft (Gescher); polho

Odbiorca: różni

Pretekst: "spoiwo górnicze H"/składowanie

Stan: wstrzymany

Niemiecka firma utr (Umwelttechnologie und Recycling GmbH ó Co. kg), wspólnik Ruhrkohle ag, od wielu lat zajmuje się eksportem odpadów niebezpiecznych do krajów Europy środkowo-Wschodniej. W ostatniej próbie firma ta usiłowała wyeksportować z Niemiec kilkadziesiąt tysięcy ton samodzielnie przygotowanego "spoiwa górniczego", materiału, który w rzeczywistości był mieszanką pyłów ze spalarni odpadów i cementu. Dostawy "spoiwa" zostały zaproponowane m.in. przedsiębiorstwom polskim, białoruskim oraz ukraińskim, a prawdopodobnie też i innym z terenu byłego Związku Radzieckiego.

Jakkolwiek utr nie wystąpiła nawet o odpowiednie zezwolenia do Regionalnego Urzędu Górniczego, inspekcja przemysłowa zaklasyfikowała toksyczne odpady jako "materiał do komercyjnego wykorzystania". Ministerstwo Ochrony środowiska Północnej Nadrenii i Westfalii nie stawiało początkowo przeszkód dla eksportu odpadów i nie podjęło kroków w celu nałożenia sankcji na utr. Brak reakcji Ministerstwa spowodowany był kontrowersjami wokół zakwalifikowania "spoiwa" do odpowiedniej kategorii odpadów niebezpiecznych. W czasie dwumiesięcznego okresu podejmowania decyzji przez władze, ponad 18 tys. worków z toksycznymi odpadami składowano na otwartej przestrzeni w porcie rzecznym w Doerpen (Emsland). Ostatecznie eksport odpadów został wstrzymany przez rząd Dolnej Saksonii 4 .3.93r. Także władze okręgu Emsland prowadzą dochodzenie w sprawie naruszenia przez utr przepisów dotyczących ochrony wód.

Lokalne gazety niemieckie cytowały wypowiedź pilota z portu rzecznego, który stwierdził iż utr przez ostatnie dwa lata wysyłała wiele ciężarówek z miejscowości Galdbeck (Okręg Ruhry) ze swym "spoiwem górniczym" do krajów Europy środkowo-Wschodniej. W ostatnim jednak czasie utr zdecydowała się eksportować odpady drogą rzeczną, ze względu na rosnące koszty transportu lądowego. Organizatorem transportów rzecznych była niemiecka firma bvi (Beratungs und Verwertungsgesellschaft). Jednym z wymienionych odbiorców "spoiwa" po stronie polskiej była bliżej nieznana spółka "Vapol" (ul. Portowa 8, Nadrzecze?).

Inf.: Greenpeace Niemcy; "Neue Osnabrücker Zeitung", Gutes Geschaeft mit giftigen Filterstaeuben, taz, 8.3.93.

Ze strony polskiej znanym odbiorcą odpadów była spółka joint venture polho z Katowic, ustanowiona przez Państwową Agencję Węgla Kamiennego i niemiecką firmę Hölter, zajmującą się zagospodarowaniem i spalaniem odpadów. polho koordynowało dostawy "spoiwa górniczego typu H" - taką nazwę odpadów niebezpiecznych przyjęto w Polsce - do 14-tu kopalń węgla kamiennego na terenie Górnego śląska. W sumie, na przestrzeni kilku miesięcy polho sprowadziła i zdeponowała w polskich kopalniach ponad 5 tysięcy ton toksycznych odpadów.

Państwowa Inspekcja Ochrony środowiska, powiadomiona przez stronę niemiecką o procederze, wszczęła postępowanie w celu powstrzymania eksportu "spoiwa" do Polski. Mimo nacisków ze strony lobby górniczego Inspekcji udało się wstrzymać dostawy odpadów, gdy badania chemiczne i techniczne odpadów przeprowadzone w Niemczech udowodniły, że "spoiwo" nie posiada właściwości wiążących (czyli nie jest "spoiwem") oraz zawiera ponadnormatywne ilości metali ciężkich - m.in. kadmu i ołowiu.

Według informacji pioś, przeciwko utr toczyło się także postępowanie karne na Białorusi. Nie znana jest jednak ilość odpadów, jaką utr sprowadziła do tego kraju.

Inf.: Wojciech świątek, Państwowa Inspekcja Ochrony środowiska, w rozmowie z Pawłem Głuszyńskim (otzo), Warszawa, 28.4.94.

Paweł Głuszyński, OTZO

Jest te? troche starych egz. ZB: 9/91 - 2.000, 3/93 - 5.000, 1 - 6/94 8, 10 - 12/94 (po 10.000),

Z Biblioteki ZB s1 jeszcze:

B'ZB' 2 - Teatr mój widze ekologiczny - 7.000 z3

B'ZB" 2 - Trzeci Owiat. Bankructwo kilku mitów - 6.000 z3

B'ZB' 4 - Uprawnienia organizacji ekologicznych w dziedzinie ochrony orodowiska - 5.000

B'ZB' 4 - Modlitwa do drzewa - 10.000

B'ZB' 6 - Klejnot spe3niaj1cy wszelkie ?yczenia - 5.000

B'ZB' 8 - Biblijne korzenie ochrony i niszczenia orodowiska - 10.000.

Ponadto anglojezyczne Green Brigades 12, 13, 14 po 20.000 i dwujezyczny Grasshopper 3, 4 po 5.000.

S1 tak?e takie pozycje: Organizacje i ruchy ekologiczne w Polsce (kilkaset adresów) - 20.000 i SpalarNIE czyli jak powstrzymaa lobby spalarniowe i rozwi1zaa problem odpadów - 30.000 z3.

Poniewa? czeoa z w/w pozycji jest naprawde na wyczerpaniu - prosze napisaa co mamy przys3aa.

(a?)
ZB nr 1(67)/95, styczeń '95

Początek strony