Strona główna 

ZB nr 1(67)/94, styczeń '95

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA EKOLOGICZNEGO WE WRZEŚNIU

23-25.9. odbyło się w Stacji Ornitologicznej nad jeziorem świdwie szkolenie dla członków ruchów ekologicznych z terenu Pomorza Zachodniego. Organizatorem był szczeciński oddział Federacji Zielonych "Gaja" we współpracy z Naturskyddsforeningen ze Szwecji i ruchem ekologicznym Mondverdaj.

Spotkanie dotyczyło celów, metod działania, sposobów zarządzania i finansowania organizacji ekologicznych oraz współpracy z nimi. Organizatorzy główny nacisk położyli na problemy stworzenia funkcjonalnej struktury wewnętrznej ruchu oraz znalezienia sponsorów. Wykłady dotyczące tych tematów prowadził Hans Ewermann ze Szwecji.

Odrębną część stanowiła prezentacja organizacji ekologicznych działających w woj. szczecińskim, mająca na celu ożywienie ich współpracy. Przedstawiły się między innymi:

W programie kursu znalazły się także gry i ćwiczenia pomagające w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Jednym z przykładów było pisanie własnego "propozalu" czyli projektu kampanii ekologicznej z wyszczególnieniem co do celów, działań i planowanych skutków oraz dokładnego jej kosztu.

Ciekawym akcentem można nazwać poranne spacery połączone ze zwiedzaniem rezerwatu "świdwie", nocną wyprawę na rykowisko oraz wieczorne ogniska, przy których dyskutowano o problemach ochrony środowiska. Rodzinna atmosfera szkolenia pomagała w swobodnym wypowiadaniu własnego zdania, jak i uważnym wysłuchaniu drugiej strony. Pomimo, iż uczestnikami w dużej mierze byli młodzi ludzie, poglądy przez nich wyrażone zasługiwały na miano w pełni dojrzałych.

Podawane przez organizatorów posiłki składały się jedynie z dań wegetariańskich, przygotowanych na bazie ekologicznie czystych produktów.

Federacja Zielonych stanęła więc na wysokim poziomie, nie tylko proponując ciekawe tematy, ale i ekologiczne życie przez weekend.

Anna Lewińska

świat jest mały i przytulny

22.9.94 w małej, sanatoryjnej miejscowości, leżącej nieopodal Nowego Sącza, odbył się koncert pt. korzenie. Został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną MiG Piwniczna pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna. Wystąpili: Theatre of Sound atman (Nowy Folk), Anna nacher (pieśni Indian Ameryki Północnej), matragona Orkiestra Jednej Góry (Muzyka świata) oraz Henryk "Suseł" Skup (Muzyka Bębnów).

Imprezę rozpoczął Marek Styczyński z atmana. Mówił o korzeniach muzyki folk, uwypuklił różnicę między nim a rockiem; jest nią możliwość (na sali przebywało kilkadziesiąt osób) grania zarówno dla kilku, jak i kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Sprzyja to wzajemnemu poznaniu się w kameralnych warunkach, a także służy zmniejszeniu dystansu między wykonawcami a odbiorcami.

Na początek wysłuchaliśmy muzycznych propozycji matragony z Sanoka. Lider zespołu, Maciek Harna w krótkim wstępie zaznaczył że ich muzyka jest indywidualną próbą dotarcia do korzeni. Sami piszą o sobie: Naukę i działalność rozpoczęli niedawno - od muzyki folk (...); przede wszystkim jednak tworzą własną muzykę (...) będącą syntezą muzycznych tradycji wielu kultur Ziemiż). Zespół zaprezentował utwory pochodzące ze spektaklu Księżyc nad Matragoną.

Następnie na estradę wyszła Anna Nacher z Krakowa. Towarzyszyli jej Marek Styczyński, Piotr Kolecki (obaj z atmana) i Henryk Skup. Przedstawiła ona własne, oryginalne opracowanie pieśni Indian amerykańskich oraz fragmenty autorskiego programu. Występ zakończyła wstrząsającą Pawaną na śmierć motyla z porywającą, 12-strunową gitarą harfową P.Koleckiego. Piosenka była długo oklaskiwana przez publiczność.

Jako ostatni wystąpił długo oczekiwany atman i H.Skupień na bębnach, prezentując wybrane utwory z 2 ostatnich wydawnictw Personal Forest i Gadająca łąka. Muzyka zespołu została bardzo ciepło przyjęta. Transowe dźwięki, rzadkie instrumenty z różnych stron świata, z których muzycy wydobywali niezwykłe dźwięki stworzyły niepowtarzalny klimat.

Koncertowi towarzyszyła prezentacja dorobku i wydawnictw Stowarzyszenia "Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot" z Nowego Sącza. Stworzyło to piwniczanom możliwość zapoznania się z działaniami pnrwi.

Robert Drobysz

ż) Z folderu zespołu, rozprowadzanego na koncercie.

WSTRZąSOWA DAWKA ANTYNIKOTYNOWA

Liczymy na nowych zwolenników walki z nałogiem - to wiodące hasło obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Papierosa w Szk.Podst.nr 51 w Szczecinie.

Inicjatorką i koordynatorem imprez na terenie szkoły była wicedyrektor mgr L.łazęcka.

Już przy wejściu do szkoły witały uczniów prace plastyczne związane z tematem dnia. Długie korytarze przemieniły się w galerię Małolata. Młodzież w wypowiedziach plastycznych zaskoczyła mądrością spojrzenia na problemy nałogu nikotynowego. Opiekunowie kół plastycznych - K.Jędruszak i J.Szpejnowski umiejętnie pokierowali oprawą wystawy.

Doświadczenia chemiczne prezentowane przez członków Koła ecochemii zmusiły do refleksji. Ciężka, oleista ciecz, wydobywająca się tylko z jednego papierosa, przemawiała bez słów. Irek Słowiński i jego koledzy z VIIId precyzyjnie objaśniali kolejne etapy przeprowadzanego eksperymentu laboratoryjnego. To, co zrobili członkowie Koła ecochemii, przewyższa wartość niejednej ulotki promującej zdrowie. Nauczycielki chemii - M.Wodyk i H.Szczepaniec z satysfakcją przyglądały się pracy swoich uczniów.

Wystawa książek pisanych i tworzonych przez uczniów pt. Ciekawa chemia - to jeszcze jedna forma dostarczenia informacji o nałogu nikotynowym. Na wystawę trafiły prace z bogatą zawartością artykułów na temat negatywnych stron palenia papierosów.

Medyczny aspekt nałogu nikotynowego zaprezentowali członkowie Kół Biologicznych, prowadzonych przez nauczycieli - J.Dołęgowską i A.Walecką. Kilka paroosobowych grup młodzieżowych przeprowadziło pogadanki i krótkie inscenizacje na tematy związane z paleniem papierosów.

Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (opiekun J.Hołowacz) wręczali ulotki promujące zdrowy i mądry styl życia.

Trudno nie wspomnieć o medycznej służbie zdrowia, która w tym dniu udzielała wyjątkowej pomocy w formie wykładów na temat zdrowia.

Przysłowiową kropkę nad "i" postawiła grupa teatralna. Spektakl pt. Płuca palacza z cyklu Zapraszamy do muzeum organów niezastąpionych poruszył umysły nie tylko uczniów. Autorką i reżyserem sztuki była nauczycielka jęz.polskiego - B.łopaczyk.

Mamy nadzieję, że współpraca uczniów i nauczycieli zaowocuje. Jednofalowa dawka wstrząsowa, zastosowana w Szk.Podst.nr 51 w Szczecinie powinna zadziałać. Sygnalizujemy, iż to tylko początek kuracji. Chętnie wymienimy doświadczenia z uczniami innych szkół z Polski.

Uczniowie, którzy wyróżnili się w pracach związanych z Dniem Bez Papierosa, zostali obdarowani nagrodami, ufundowanymi przez "Zieloną Arkę" - szczeciński magazyn ekologiczny i rafinerię gdańską s.a. Bardzo dziękujemy sponsorom.

mgr Halina Szczepaniec,
nauczyciel chemii ze SP nr 51 w Szczecinie
ZB nr 1(67)/95, styczeń '95

Początek strony