Strona główna 

ZB nr 1(67)/94, styczeń '95

TERMINY WARSZTATÓW W DOLINIE WAPIENICY

(STACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ)

marzec'95:

21-23 - Magiczny krąg/bioregion

24-26 Warsztat "Las"

kwiecień'95:

21-23 Warsztat "Las"

maj'95:

23-25 Magiczny krąg/bioregion

Zgłoszenia przysyłać trzy tygodnie przed warsztatem:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Modrzewskiego 29/3

43-300 Bielsko-Biała

( /fax: 0-30/294-96

SEMINARIUM

TRANSPORTOWE

18-23.1.95, Eeklo, Belgia.

W programie: wykłady i dyskusje na temat ekonomicznej strony transportu, email, akcje bezpośrednie (trening),opracowanie strategii działania i współpracy, wymiana doświadczeń i pomysłów, prezentacja działań rożnych grup.

Informacje i zgłoszenia:

Mich Crols,

A.Latourstraat 8,

B 9050 Ledeberg,

Belgia,

( ń32 9 2320830 (od 19 do 21.30),

fax ń32 9 2334924,

: michśmotherearth.knooppunt.be

VI MIEDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNE

"INTER-ECO'95"

19-22.4.95, Katowice:

Miedzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.,

Bytkowska 1b,

40-955 Katowice

MANIFESTACJA ANTYAUTOSTRADOWA

29.4.95 rozpoczynają sie w Poznaniu Miedzynarodowe Targi Motoryzacji Jest okazja, aby pokazać złe strony rozwoju motoryzacji i projektu budowy autostrad. Planujemy zorganizowanie spektakularnej akcji, happeningu i może wieczorem koncertu. Jest możliwość załatwienia noclegu.

Wszystkich poważnie zainteresowani wzieciem udziału w akcji prosimy o kontakt ń znaczek zwrotny.

t.e. "Ziemia Przede Wszystkim" - fz,

/ skr. 439,

60-959 Poznań 2

JUNIOR FELLOWSHIP PROGRAM

Regionalne Centrum Ekologiczne dla Europy środkowo - Wschodniej (REC) przyjmuje zgłoszenia na Program Szkoleń Młodzieżowych (Junior Fellowship Program) w 1995r.

Uczestnicy przebywają przez cztery tygodnie w REC w Budapeszcie. Nabywają tam doświadczenia w opisywaniu projektów w podaniach o dotacje, obsłudze komputerów, wygłaszaniu krótkich wykładów, współpracy miedzygrupowej i kierowaniu realizacją projektów. W trakcie szkolenia mają dostep do wszystkich źródeł REC i mogą pracować na potrzeby własnych NGOs. Szkolenie zakłada również odwiedzanie sprawnych NGOs w innych krajach.

Terminy szkoleń w 1995r.

Ostateczne terminy składania wniosków

28 marca - 26 kwietnia

1 lutego 1995r.

23 maja - 21 czerwca

1 kwietnia 1995r.

18 lipca - 16 sierpnia

1 czerwca 1995r.

12 września - 11 października

1 sierpnia 1995r.

7 listopada - 6 grudnia

1 września 1995r.

REC pokryje wszystkie koszty szkolenia, włącznie z zakwaterowaniem i biletem powrotnym do Budapesztu oraz przyzna stypendium dla pokrycia takich wydatków, jak przejazdy, wyżywienie, itd.

Możesz składać wniosek, jeżeli:

- jesteś zdecydowanie zainteresowany/a ochroną środowiska;

- masz 20 - 30 lat;

- aktywnie uczestniczysz w ekologicznych NGO;

- mieszkasz w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Litwie, łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukraninie czy Wegrzech.

Twój wniosek powinien zawierać:

- umotywowanie;

- oczekiwania w stosunku do szkolenia;

- tematy, które pragniesz zgłebiać dla siebie lub dla macierzystej NGO podczas 1-miesiecznego szkolenia;

- odpowiadający ci termin szkolenia (zachecamy do starania sie o wiecej niż jeden);

- życiorys zawierający: imie i nazwisko, pełny adres, numer telefonu bezpośredni lub grzecznościowy, numer faxu oraz adres e-mail (jeśli jest to możliwe), narodowość, date i miejsce urodzenia, wykształcenie oraz specjalizacje, znajomość jezyków z zaznaczeniem: dobra, średnia czy słaba, doświadczenia z dotychczasowej pracy lub podobne, informacje o umiejetności obsługi komputera, nazwe, adres, telefon i fax twojej NGO, opis twojej działalności w NGO oraz informacje o niej.

Wnioski i prośby o dalsze informacje wysyłajcie do:

OLINKA GJIGAS,

Junior Fellowship Program,

Regional Environmental Center,

Miklos ter 1,

1035 Budapest, Hungary,

( (36-1) 250-3401,

fax: (36-1) 250-3401,

: olinkaśrec.hu
ZB nr 1(67)/95, styczeń '95

Początek strony