Strona główna 

ZB nr 7

W poprzednim numerze ZB zamieściliśmy tekst pt. "Earth Day". Poniższy tekst przedstawia trochę inne, bardziej duchowe ujęcie tego tematu.

Otrzymaliśmy go z Ośrodka Psychoedukacji i Odnowy Psychobiologicznej "Athanor".
Adres:
30-104 Kraków 45 skr. poczt. 45,
tel. (012) 21-44-03.
Ośrodek ten jest zaliczany do nurtu New Age. (aż)

OGÓLNOŚWIATOWE ŚWIĘTO ZIEMI 22 kwietnia 1990 r.

22 kwietnia 1970 r. to historyczna data dla ruchu ekologicznego. Odbyły się wówczas po raz pierwszy od momentu powstania cywilizacji technicznej na Zachodzie obchody Dnia Ziemi.

Inicjatorem i twórcą obchodów był trzydziestodwuletni historyk sztuki Jose Arguelles. Idea celebrowania Dnia Ziemi wywodzi się z prastarych kultur i tradycji szamańskich, gdzie idea jedności z Ziemią i środowiskiem naturalnym stanowi podstawę światopoglądu.

W sierpniu 1987 r. odbyła się najbardziej spektakularna z tego typu ceremonii, znana pod nazwą "Harmonic Convergence" z licznych publikacji w środkach masowego przekazu. W tym wydarzeniu na skalę światową, zainicjowanym przez Jose Arguellesa, wzięło udział kilka milinów ludzi, mieszkańców tej planety, zwolenników głębokiej ekologii.

Jose Arguelles znany intelektualista, autor licznych książek, jest prezydentem specjalnie powołanej organizacji przygotowującej obchody podobnego święta w 1990 roku. Data została wyznaczona na 22 kwietnia, czyli dokładnie w dwudziestąrocznicę obchodów pierwszego Dnia Ziemi.

Komitet organizacyjny uzyskał już wstępną zgodę władz Grecji na wykorzystanie olimpijskiego stadionu w Atenach. Spodziewany jest udział wielu znanych artystów, a także grup i organizacji związanych z ekologią i ruchami New Age. Równolegle w różnych miejscach kuli ziemskiej, a zwłaszcza w energetycznych jej punktach odbędą się wspólne medytacje w intencji ochrony Ziemi i rozwijania poczucia jedności z nią. Odbędą się także wykłady, kursy, warsztaty, seminaria itp.

"Kampania na rzecz Ziemi, mówi Jose Arguelles w wywiadzie udzielonym w maju br., jest moralnym ekwiwalentem za obydwie wojny światowe. Ludzie potrzebują takiego święta aby nauczyć się, że to całkiem naturalne - czcić Ziemię".

Bliższe informacje:
"Earth Celebration 2000"
1541 Ocean Avenue, Suite 200
Santa Monica, CA 90601, USA
22 kwietnia 1990 - DZIEŃ ZIEMI


ZB nr7

Początek strony