Strona główna 

ZB nr 7

Oświadczenie Opolskiej Grupy Federacji Zielonych w Sprawie Mniejszości Niemieckiej

W ciągu ostatnich miesięcy coraz częściej wielu rdzennych mieszkańców Śląska Opolskiego otwarcie przyznaje się do pochodzenia niemieckiego lub niemieckiej narodowości. Jest to wynik rozluźnienia klimatu politycznego w Polsce. Po drugiej wojnie światowej władze PRL traktowały Śląsk jako region zamieszkały wyłącznie przez Polaków. By utrwalić to złudzenie zmieniano imiona i nazwiska Ślązaków. Pomimo przymusowego wysiedlania, wielu Niemców pozostało, gdyż uważali tę ziemię za swą ojczyznę. Tu się urodzili i wychowali. Pragną, by zaakceptowano i uznano prawnie ich istnienie.

Popieramy dążenia Niemców do zalegalizowania ich mniejszości, gdyż każdy naród ma prawo do samookreślenia i pielęgnowania własnych wartości narodowych. Nie można przekreślić ich istnienia tylko dlatego, że utrudniają funkcjonowanie administracji państwowej.

Federacja Zielonych - Opole

Opole, 10 października '89


ZB nr7

Początek strony