Strona główna 

ZB nr 6(72)/95, czerwiec '95

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WARSZAWAPETYCJA W SPRAWIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Wnoszę o wprowadzenie do ustawy zapisu weryfikacyjnego przeprowadzane eksperymenty na zwierzętach w celu wyeliminowania procedur szczególnie okrutnych czy niepotrzebnych.

Ponadto postuluję zamieszczenie w nowej ustawie o ochronie zwierząt zapisu: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia fizycznego i psychicznego, nie jest rzeczą i ma prawo do poszanowania, ochrony i opieki ze strony człowieka, jako szczególnej podstawy prawnej dla ochrony zwierząt - istot bezbronnych wobec współczesnego człowieka.lp. Imię i Nazwisko Adres
     
     
     ZB nr 6(72)/95, czerwiec '95

Początek strony