Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 73 OKIEM LIBERTARIANINA

OKIEM LIBERTARIANINA

PRAWO POLICENTRYCZNE KONTRA PAŃSTWO MINIMALNE:
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

UTYLITARNE PAŃSTWO MINIMALNE
A ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA

SŁABOŚCI UTYLITARNEGO PAŃSTWA MINIMALNEGO

Adam Chacksfield
"Political Notes" No.
76,
wyd. Libertarian Alliance,
25 Chapter Chambers, Esterbrooke Street, London SW1P 4NN
Ó 1993, Libertarian Alliance, Adam Chacksfield.

Przedruk dokonany za zezwoleniem Libertarian Alliance. Poglądy przedstawione w powyższej publikacji są poglądami autora i niekoniecznie muszą być poglądami la, jego Zarządu, Rady Doradczej czy subskrybentów.

przypisy:

*) Wolnościowcy (org. libertarians) - słowo to użyte jest tu przez autora na oznaczenie zwolenników nieingerencji państwa w gospodarkę: zarówno "minimalistów" (klasycznych liberałów) uznających stanowienie i egzekwowanie prawa (opartego czy to na przesłankach utylitarnych - jak największe szczęście jak największej liczby ludzi, czy na zasadzie nienaruszalności praw jednostki do swej osoby i własności) za domenę państwa, jak i zwolennieków prawa policentrycznego (anarchistów). W węższym znaczeniu słowo "wolnościowcy" oznacza jedynie zwolenników zasady nienaruszalności praw jednostki (tak "minimalistów", jak i anarchistów), a w najwęższym - wyłącznie anarchistów (przyp. tłum.)

libertariańskie adresy:

1) Free Market Environmentalist, Mike Gemmell, 1572 D Sycamore Ave., Box 329, Hercules, CA 94547, USA (biuletyn poświęcony wolnorynkowym rozwiązaniom problemów ekologicznych).

2) Libertarians for Animal Rights, 7829 Cayuga Ave., Bethesda, MD 20817, USA (organizacja broniąca w oparciu o zasady libertarianizmu praw zwierząt i nienarodzonych dzieci; sprzeciwia się aborcji i zabijaniu zwierząt dla zdobycia żywności czy z innych przyczyn, z wyjątkiem rzadkich przypadków biologicznej konieczności).

3) School of Living, Thomas H.Ives jr., Rd1, Box 185A, Cochranville, PA 19330, USA (założona w 1934r. wolnościowa, decentralistyczna organizacja promująca edukację holistyczną; kwartalnik "Green Revolution").

"ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95 S.26

Previous PageTop Of PageNext Page