Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Tabela II-2. Oszacowanie emisji CDD i CDF do atmosfery
dla b. Niemiec Zachodnich, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

 1. Źródło: Fiedler i Hutzinger (1992). Pojedyncze wartości reprezentują "minimalne" oszacowanie emisji, a zakresy przedział od "minimum" do "maksimum"; Wyniki z roku 1990.
 2. Źródło: Riss i Aichinger (1993); Wyniki z roku 1987/88.
 3. Źródło: ECETOC (1992); Wyniki z roku 1989.
 4. Źródło: Koning i inni (1993); Wyniki z roku 1991.
 5. Łącznie dla wszystkich rodzajów paliwa.
 6. W tym 55g TEQ/rok ze spalania "innych substancji organicznych" i 16g TEQ/rok z "pożarów".
 7. Łącznie dla wszystkich gałęzi przemysłu metalowego włączając procesy spiekania.
 8. Łącznie 2g TEQ/rok ze "spalania oleju".
 9. Łącznie ze spalania węgla we wszystkich urządzeniach.
 10. W tym 25g TEQ/rok ze spalania drewna zawierającego pentachlorofenol, 0,2g TEQ/rok z krematoriów, 0,3g TEQ/rok z wytwórni asfaltu, i 2,7g TEQ/rok z różnych wysokotemperaturowych procesów, np. oczyszczania gleby, osuszania pyłów z oczyszczania spalin, produkcji cementu, produkcji włókien mineralnych i szklanych itd.
 11. Źródło: Schatowitz i inni (1993); Wyniki z roku 1990.
 12. Źródło: Oszacowania z tego raportu, podano wartości średnie gdy były dostępne - wszystkie zakresy podano w tabeli II-3.
 13. Oszacowanie dla spalania drewna w domach.
 14. Oszacowanie dla spalania drewna w przemyśle.
 15. CDD/CDFs nie znaleziono w spalinach z urządzeń spalających węgiel w USA, znaleziono je natomiast w Europie. Aktualnie są prowadzone dodatkowe badania w Stanach Zjednoczonych.
 16. Podana wartość całkowita zawiera w sobie także emisje z kilku innych źródeł niewykazanych w tabeli, które na dzień dzisiejszy wykryto tylko w USA.

Źródła: patrz tabela II-3 pod którą podano pełną listę źródeł.


ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony