Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

FRASZKI

Na pomoc

Z trucicielami gdy nie dajesz rady -
To wzywaj na pomoc Zielone Brygady!

Dziura ozonowa

Jedna, druga, trzecia dziura
ozonowa
I życie na ziemi nam się nie
uchowa.

¬le poczynasz

Niszczycielu przyrody, Ľle sobie poczynasz:
Gał±Ľ, na której siedzisz, sam sobie podcinasz!

Dym z papierosa

Dym z papierosa dziecku
Jeżeli puszczasz w nos blisko,
Pamiętaj: zatruwasz wtedy
Najbliższe swe ¶rodowisko!

Zagłada

Kto ¶mieci wyrzuca w lesie -
Ten lasom zagładę niesie.

Andrzej Monastyrski ©
Warszawa
ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Pocz±tek strony