Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

W ostatnim kwartale br. ukaże się w krakowskim wydawnictwie SECESJA (Sławkowska 17, Kraków) książka Andrzeja Delorme pt. Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu. Wyjściową kwestią dla podjętych w niej rozważań jest obiegowy pogląd w sprawie źródeł globalnego kryzysu ekologicznego głoszący, że to nieumiarkowane pragnienia konsumpcyjne (rozbudzane reklamą kreującą różne pseudopotrzeby) stymulujące wzrost produkcji przyczyniają się do niszczenia środowiska i marnotrawienia jego zasobów na gigantyczną skalę. Pogląd ten zdaje się niekiedy przybierać znamiona bezkrytycznie przyjmowanego i bezrefleksyjnie powtarzanego stereotypu. Tymczasem jest wyrazem nieuprawnionego rozciągania optyki kryzysu ekologicznego, uformowanej w oparciu o realia najbardziej rozwiniętych i najbogatszych krajów Zachodu (pojmowanego politycznie, a nie geograficznie). Nie koresponduje natomiast z realiami reszty świata, a więc tymi, które istnieją na wielkich obszarach "biednego Południa", jak z tymi, które właściwe były istniejącemu do niedawna systemowi komunistycznemu. Wprawdzie system ten należy już do (niedawnej) przeszłości, ale pozostała po nim materialna oraz społeczna i mentalna spuścizna, kładąca się ciężkim brzemieniem na warunkach życia ludności b.krajów komunistycznych. Istotnym zaś składnikiem tych trudnych warunków życia jest tamtejsza sytuacja ekologiczna. Wiadomo dziś powszechnie, że właśnie w krajach komunistycznych dewastacja środowiska osiągała rozmiary i głębię ekstremalną, oraz że przezwyciężenie tego skutków napotyka nadal rozmaite trudności. Tej to problematyce poświęcona jest zapowiadana książka, przynosząca poza tekstem autorskim wraz w wyborem zdjęć prezentujących dewastację ekologiczną kraju, spowodowaną przez komunizm, publikację kilku nieznanych opinii publicznej dokumentów, obrazujących pewne konflikty w polskim ruchu ekologicznym; konfliktów powstałych właśnie na tle stosunku do pozostawionej przez komunizm spuścizny.

Jesteśmy Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi ze Słupska. W naszych rękach znajduje się przetłumaczony na język polski materiał Tetrapack in Eastern Europe (Tetrapack w Europie Wschodniej), wydany przez holenderskich Przyjaciół Ziemi. Czy ktoś w Polsce prowadzi lub koordynuje akcję, podejmującąc ten temat? Czy są chętni do podjęcia działań w tej kwestii? Czekamy na propozycje.

Rafał Szymański,
Bogusława X
76-200 Słupsk
0-59/43-02-96

 

Transport

ZESTAW DYDAKTYCZNY "TRANSPORT"

Praca przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problemami środowiskowymi widzianymi przez pryzmat transportu, a zwłaszcza motoryzacji. W równym stopniu jest adresowana do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich jak również członków organizacji chcących zapoznać się z tymi zagadnieniami.

Zestaw został przygotowany na luźnych, kolorowych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości. Dzięki temu opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania.

W zestawie splatają się dwa elementy:

Tekst: Elżbieta Tyralska-Wojtycza, rysunki: Władysław Talarczyk,
(wg projektów Elżbiety Tyralskiej-Wojtyczy).
Mamy nadzieję, że prezentowany zestaw "Transport" będzie równie przydatny,
jak wydanie "Śmieci" i "Woda" , oparte na tych samych zasadach.

Każde z wydawnictw można zamawiać pisząc na adres:

Biuro Ekologiczne
Sławkowska 12 oficyna IIIp.,
31-014 Kraków
0-12/222264, 222147 w.21, fax: 222264, 222147 w.22,
zielbryg@gn.apc.org

w cenie 3,50 zł poniżej 10 szt. i 3,00 zł powyżej 10 sztuk.
Dla organizacji ekologicznych cena jednego zestawu wynosi 2,50 zł.
Koszty wysyłki ponosi kupujący.


ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony