Strona główna 

ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

BAR WEGETARIAŃSKI W SZCZECINIE

W ramach programu Promocji Kuchni Jarskiej oraz produktów żywności naturalnej, z inicjatywy Klubu Wegetariańskiego Firmy "Eko-Vega" oraz Agencji Gastronomiczno-Rozrywkowej "Bar Art" dnia 11.6.95, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Szczecinie BARU JARSKIEGO (al.Wojska Polskiego 63), połączone z degustacją potraw naturalnej Kuchni Jarskiej.

Otwarcie BARU JARSKIEGO cieszyło się dużą popularnością szczecinian, mimo deszczowej pogody w godz. od 1200 do 1800 odwiedziło go i spróbowało specjałów Kuchni Jarskiej ok. 300 osób.

Tego dnia serwowano:

W ofercie gastronomicznej miasta Szczecina pojawiła się nowa, cenna inicjatywa, która została przyjęta z zadowoleniem przez środowiska ludzi, preferujących kuchnię bezmięsną oraz sympatyków Kuchni Jarskiej.

BAR JARSKI w Szczecinie w swojej ofercie:

Proponuje codziennie:

Na miejscu zakup produktów żywności naturalnej.

Organizuje:

Zapraszamy codziennie 1000-1800
Al. Wojska Polskiego 63,
Szczecin,
337-890/37

Klub Wegetariański,
Biuro Informacji Ekologicznej
w Szczecinie,
Kolumba 86-89/105,
70-030 Szczecin,
48/0-91/33-02-66,
tel/fax 48/0-91/33-60-53

Poszukuję aktualnych danych na temat gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. Potrzebne mi są dane o konkretnych zakładach oraz aktualne informacje o ochronie wód powierzchniowych i podziemnych:
Barbara Misiak
os.Zachód B/5/b/10
73-100 Stargard Szczec.
skr. poczt. 65ZB nr 8(74)/95, sierpień '95

Początek strony