"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 12 (78), Grudzień '95


TOWARZYSTWO OCHRONY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ


W październiku br. zostało powołane i zarejestrowane Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej. Głównym jego celem jest:

  1. Ochrona konserwatorska naturalnych ekosystemów Puszczy Białowieskiej oraz przywrócenie naturalnego charakteru zniekształconym środowiskom.

  2. Zainteresowanie lokalnych społeczności ochroną Puszczy Białowieskiej oraz proekologiczną działalnością gospodarczą.

  3. Ochrona lokalnych wartości kulturowych.

(wyciąg ze statutu TOPB)

Cele swe Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

W czasie swej krótkiej działalności Towarzystwo zgłosiło propozycje rozszerzenia moratorium na wycinanie starych drzew w Puszczy o sosnę, prowadzi terenowe lekcje ekologii dla uczniów lokalnych szkół, zajmuje się sprawą korytarza powietrznego nad Puszczą, poszukuje środków na finansowanie inwestycji ekologicznych przez puszczańskie gminy.

Więcej informacji uzyskać można przez kontakt:
Nasz tymczasowy adres (sekretariat u naszego kolegi!):
Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej
Mostowa 15, 17-230 Białowieża, tel. 12-733

Karol Zub ZBS PAN
karolzub@bison.zbs.bialowieza.pl


STOWARZYSZENIE "DROGA"

W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom O Sprzężonej Niepełnosprawności "Droga", Prezes Zarządu: Małgorzata Piotrowska.

Kontakt
Widok 19/197, 00-001 Warszawa
tel. 0-22/ 27-55-33, szkud@plearn.edu.pl

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom upośledzonym fizycznie, znajdującym się w ciężkiej sytuacji rodzinnej i społecznej. Obecnie Stowarzyszenie podjęło kroki celem stworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Mieni. Z całą pewnością przyda się wszelka pomoc.

Piotr Szkudlarek
(członek - założyciel)