Strona główna 

ZB nr 1(79)/96, styczeń '96

GROSZE NA EDUKACJĘ

Poniżej przedstawiamy sporządzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zestawienie wydatków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na edukację ekologiczną w 1994r. Z danych przedstawionych wynika, że większość funduszów przeznacza na edukację stosunkowo mało środków, a ich polityka w tym zakresie jest bardzo niejednolita. Co ciekawe, względnie najwięcej środków przeznaczył na edukację fundusz zamojski, natomiast bogatsze fundusze nie były już tak chętne do jej finansowania. Najbardziej rzuca się w oczy woj. katowickie, gdzie na edukację przeznaczono tylko 0,73% środków finansowych funduszu. W cyfrach bezwzględnych "Katowice" były gorsze od znacznie przecież mniej zdegradowanego "Szczecina" i nieznacznie tylko wyprzedziły "Gdańsk". Być może jest tak dlatego, że na terenach o silnie zdegradowanym środowisku (skąd pochodzi największa część opłat i kar za emisję zanieczyszczeń) są duże potrzeby finansowania inwestycji ekologicznych. Jednak z drugiej strony można przypuszczać, że nawet w stosunkowo czystych województwach: zamojskim, bialskopodlaskim, krośnieńskim i sieradzkim (gdzie na edukację przeznaczono od 3,5% do 7,39% środków) są znaczne potrzeby inwestycyjne, a środków z pewnością za dużo nie ma.

W tabeli zabrakło niestety rubryki "kampanie ekologiczne". Zapewne autorzy ankiety nie zdawali sobie sprawy, że są one jednym z zasadniczych środków służących ochronie przyrody i edukacji społeczeństwa. Można się spodziewać, że jeśli fundusze przeznaczały środki na taki cel, to znalazły się one w rubryce "inne". Jednak z całą pewnością można powiedzieć, że takie fundusze jak jeleniogórski, krakowski, krośnieński, łódzki, płocki i tarnobrzeski nie dostrzegają potrzeby finansowania kampanii prowadzonych przez licznie działające na ich terenie organizacje ekologiczne.

Tabela nie jest - niestety - kompletna, gdyż niektóre WFOSie nie przesłały do Narodowego Funduszu odpowiedniej deklaracji. Może przedstawiciele NGOs w radach nadzorczych funduszów zechcą uzupełnić brakujące dane?

(pr)
rys. Maciej Trupałka

Kierunki wydatków
Lp. Województwo Kursy, szkolenia, konferencje Olimpiady, konkusy Wydawnictwa Prenumeraty Wyposaż. prac. przedm.
1. st. warszawskie 130.000 197.000 182.547 232.080 668.000
2. bialskopodlaskie - 27.143 51.799 7.500 -
3. białostockie 69.250 17.907 530.708 32.600 55.418
4. bielskie 243.000 88.000 60.000 60.000 3.000
5. bydgoskie 557.300 1620.000 1918.000 - 129.500
6. chełmskie 12.400 20.000 190.660 - 13.000
7. ciechanowskie 48.200 15.800 49.274 440 120.000
8. częstochowskie 8.100 4.200 10.400 2.700 3.000
9. elbląskie br. danych - - - -
10. gdańskie 838.000 114.000 156.000 95.000 141.000
11. gorzowskie br. danych - - - -
12. jeleniogórskie 232.750 - 512.500 - 40.000
13. kaliskie 10.000 8.500 24.020 2.000 6.000
14. katowickie br. danych - - - -
15. kieleckie 6.000 189.300 322.500 211.400 -
16. konińskie 100.000 714.500 45.000 20.000 -
17. koszalińskie 7.000 97.000 - - -
18. krakowskie 751.868 16.276 470.831 202.240 393.000
19. krośnieńskie 409.000 38.084 164.018 18.000 -
20. legnickie 40.000 - 222.000 - -
21. leszczyńskie 34.747 115.000 137.220 13.440 30.000
22. lubelskie 185.496 40.742 565.794 58.356 -
23. łomżyńskie - 8779 12.000 - -
24. łódzkie 348.000 8.000 37.000 8.000 504.000
25. nowosądeckie br. danych - - - -
26' olsztyńskie 12.993 3.500 9.209 - 2.000
27. opolskie 67.300 23.900 - 18.000 109.900
28. ostrołęckie 12.880 11.260 52.792 18.000 -
29. pilskie 35.000 167.000 68.000 - -
30. piotrkowskie - 2.000 18.400 - 50.000
31. płockie 69.000 5.000 44.000 3.000 79.000
32. poznańskie 374.471 43.063 437.961 - -
33. przemyskie - 55.326 162.498 25.111 2.000
34. radomskie 321.700 80.000 119.400 30.300 340.300
35. rzeszowskie br. danych - - - -
36. siedleckie - 13.400 - - 118.000
37. sieradzkie 224.178 14.545 252.500 4.080 61.200
38. skierniewickie 26.800 3.500 33.600 - 23.000
39. słupskie 91.397 66.234 61.750 - -
40 suwalskie br. danych - - - -
41. szczecińskie 929.908 300.572 725.750 109.380 100.000
42. tarnobrzeskie 20.000 25.000 111.400 48.000 268.000
43. tarnowskie 81.460 42.724 842.000 - 335.000
44. toruńskie 462.287 79.924 225.000 - 140.458
45. wałbrzyskie 12.012 136.190 124.577 600 -
46. włocławskie 14.500 1.339 4.200 2.045 1.700
47. wrocławskie 27.641 3.000 559.687 - -
48. zamojskie 78.061 1.320 20.000 - 35.000
49. zielonogórskie br. danych - - - -
Razem 6.892.699 4.539.528 9.545.004 1.164.972 3.768.176
Średnio udział procentowy 14,45% 9,52% 20,02% 2,44% 7,90%

Kierunki wydatków Ogółem wydatki Wydatki Udział wydatków na
Lp. Wystawy, festiwale, etc. Audycje, filmy, video Inne Funduszów na edukację środowiskową w tys. zł Funduszu ogółem edukację środowiskową w wydatkach Funduszy (%)
1. 253.000 - 205.000.1.867.627 141.002.153 1.32 -
2. - - 143.768 230.211 6.575.144 3.50
3. 10.000 - 257.657 973.541 35.213.022 2,76
4. 80.000 - 1957.000 2.431.000 130.171.482 1.87
5. 278.000 5.411 800 177.929.414 3.04 -
6. 14.000 - 86.968 337.028 24.411.088 1.38
7. - - 3.000 31.400 39.302.244 0.08
8. - - 3.000 31.400 39.302.244 0,08
9. - - - - 74.253.772 -
10. 314.000 - 2.061.000 3.719.000 80.315.615 4.63
11. - - - - 45.718.280 -
12. 70.000 - - 855.250 189.899.869 0,45
13. - - 1.000 51.520 46.636.165 0,11
14. - - - 4.000.000 547.815.495 0,73
15. 27.000 80.000 178.000 1.014.240 59.353.278 1,71
17. - - 24.000 128.000 37.495.718 0,34
18. 94.500 14.640 - 1.943.355 134.784.154 1,44
19. - - - 629.102 16.451.501 3.82
20. - - 1.548.000 1.810.000 230,739.329 0,78
21. 7.000 - 243.688 581.095 19.778.931 2,94
22. 20.000 171.330 405.989 1.447.607 100.912.963 1,43
23. - - 15.500 36.279 12.241.298 0,30
24. 15.000 16.000 - 936.000 140.301.762 0,67
25. - - - - 21.533.832 -
26. - - 83.870 111.572 33.568.898 0,33
27. - - 171.100 390.200 150.126.971 0,26
28. - 30.000 229.289 354.221 47.489.541 0,75
29. 10.000 - 332.000 612.000 23.449.619 2,61
30. - 6.000 1.000 78.300 212.400.700 0,04
31. 15.000 5.000 - 220.000 140.480.122 0,16
32. 34.400 - 296.750 1.186.654 56.438.336 2,10
33. - - 82.513 327.448 15.139.504 2,16
34. - 20.000 125.000 1.036.100 69.734.995 1,49
35. - - - - 26.575.998 -
36. - - 107.000 357.000 13.764.710 2,59
37. 4.000 20.000 396.419 976.922 23.647.408 4,13
38. 20.600 - 6.400 113.900 9.875.233 1,15
39. - 23.975 63.530 306.795 18.761.923 1,64
40. - - - - 14.725.280 -
41. 289.964 572.821 1.666.478 4.694.873 174.400.507 2,69
42. - 16.000 - 488.400 66.989.226 0,73
43. 10.123 - 121.389 1.432.696 54.516.689 2,63
44. 133.312 - 958.742 1.999.724 104.280.938 1,92
45. 20.000 - 1.563 294.942 42.870.645 0,69
46. - 4.897 14.000 42.682 31.933.992 0,13
47. 305.735 - 90.000 996.063 99.634.634 1,00
48. - - 755.000 889.381 12.032.487 7,39
49. - - - - 55.893.340 -
RAZEM 2.060.434 1.515.864 14.202.407 47.689.084 3.988.113.323 -
% 4,32% 3,18% 29,78% 1,2% 100% -
ZB nr 1(79)/96, styczeń '96

Początek strony