Strona główna

ZB nr 8

ZIRAAT - DUCHOWOŚĆ I EKOLOGIA

wojtek

     Cieszę się mając możliwość przedstawienia Ziraatu na łamach Waszego Pisma. Życzę jednocześnie w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy pracują - nawet nieświadomie - dla Ziraatu, aby wszystkich nas ogarnęła prawdziwie gorąca inspiracja, rodzaj natchnienia, który przynosi głęboką siłę do działania ku harmonii i jedności człowieka z Naturą. Niech
wielka siła wypłynie ze wszystkich serc, które prawdziwie pragną takiej przemiany świata - w tym i samych siebie - aby człowiek przestał być w Naturze elementem niszczycielskim, aby nauczył się działać zawsze dla jej dobra.

     Ziraat to słowo sanskryckiego pochodzenia oznaczające "Most". Główną ideą Ziraatu jest Natura, którą właśnie określamy mianem mostu. Jest to most pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. Wedle nauk Ziraatu droga człowieka do Boskości wiedzie poprzez związek z Naturą. Mistycy wszystkich wieków wskazywali na związek człowieka z Naturą jako na istotny krok na ludzkiej ścieżce duchowego rozwoju. Wystarczy przypomnieć sobie Św. Franciszka z Asyżu i jego związek z ptakami czy rybami, do których często wygłaszał kazania.(7 wieków przed św.Franciszkiem podobnie jak on obcowala ze zwierzętami św.Brygida z Kildare w Irlandii co zostalo uwiecznione na wielu rzeźbach i miniaturach-aż) Można wspomnieć o Św. Hieronimie, który zamieszkiwał z dwoma lwami w jaskini, traktując ich jak bliźnich. Są to przykłady z religii chrześcijańskiej, a możnaby w każdej religii znaleźć element przyrody.

     Taka religia jak zaratustrianizm czy też tradycje Indian amerykańskich zawsze były i są głęboko związane z przyrodą, z naturalnym środowiskiem człowieka. Ziraat nawiązuje do nauk wszystkich religii o naturalnym środowisku człowieka i choć nie jest sam w sobie religią to można powiedzieć że religijnością. Słowo religijny oznacza kogoś lgnącego do Boga, do naturalnego stanu bytu. Ziraat korzystając z dorobku wszystkich najbardziej religijnych i uduchowionych ludzi świato we wszystkich czasach próbuje wskazać ten kierunek.

     Można spytać dlaczego mędrcy i święci wszystkich czasów osiągali najwyższy stan ludzkiej świadomości, oświecenie czy zbawienie w takich zakątkach, które były dzikie i ustronne i najmniej skażone ludzką ręką. Czyżby akurat takie miejsca wybrał sobie Bóg aby przekazać objawienia ? Dzisiaj takie miejsca ograniczone są do parków narodowych i jest ich coraz mniej.

     Zastanawiam się, jak w paru słowach przekazać piękno Ziraatu i cała jego pracę, wszak jest to ogromna przestrzeń działalnościi wiele różnorakich możliwości, które otwierają się przed każdym człowiekiem. Ziraat w swej obecnej formie został zapoczątkowany przez sufickiego Mistrza, Pir-o-Murshid Inayat Khan w latach dwudziestych naszego stulecia. (sufizm jest systemem religijnym wywodzonym z islamu-możesz o nim przeczytać w "Idee i wartości islamu" Seyyeda Hosseina Nasra - aż) 9 Od początku była to bardzo niewielka i elitarna grupa osób aktywnie pracujących dla dobra Natury
spośród uczniów Zachodniego Zakonu Sufi. Szersze kręgi aktywność Ziraatu zaczęła zataczać dopiero od początku
lat osiemdziesiątych, przyciągając wszystkich tych dla, których oczyszczenie Natury jest ważnym i niemal mistycznym procesem.
(m.in."Dieta dla małej planety"-Diet for small  planet,Moore-Lappe F.Ballatine Boks NY 75 wywodzi się z Ziraatu-aż)

     Ziraat skupia ludzi ze wszystkich religii, Przynajmniej z tych większych i ogólnie znanych. Wśród pracowników Ziraatu są buddyści, sintoiści, sikhowie, hinduiści, muzułmanie, judaiści, chrześcijanie, parsowie, a także przedstawiciele naturalnych religii północnoamerykańskich i afrykańskich. Jest więc Ziraat polem do pracy również dla tych, którzy szerzą ideę pokoju i jedności wszystkich narodów naszej planety - Ziemi !

     Ciekawym jest jak wiele religii określa planetę Ziemię słowem Matka. Dla wszystkich skupionych w Ziraacie Ziemia jest kimś tak drogim jak Matka. Nawet chrześcijańska Biblia wskazuje na ten am rodzaj nauki mówiąc, że człowiek został stworzony z prochu Ziemi i z duchowego tchnienia od Boga.
(M.in. w tajemniczej, apokryficznej "Esseńskiej Ewangelii Pokoju" Jezus uczy, aby modlić się do Ojca Niebieskiego i Matki Ziemi. Być może tak właśnie wyglądała pierwotna chrześcijańska modlitwa "skorygowana" później przez Kościół - aż)

Jako dzieci wszechświata niewątpliwie zrodzeni jesteśmy z ojcostwa Boga i Macierzyństwa Ziemi. Wszak tutaj przy Ziemi przebiega nasza edukacja i bawimy się też ochoczo, nie zawsze wyrządzając dobro swej Matce. Uczymy się poprzez błędy, a te z ostatnich dziesięcioleci to ingerencja w ład przyrody, która zagraża ogólnoplanetarną katastrofą ekologiczną. I gdzież tutaj nasza wdzięczność dla Ziemi, która nas żywi i ubiera?  Która daje nam miejsce do mieszkania, pokarm i piękno, którego jako ludzkość wiele uszczupliliśmy.

     Jest takie piękne słowo, Gaja, którym możemy określić tę całość, którą nazywamy Ziemią. W starożytnej religii była to wytworna i piękna bogini. Dlaczegóż dzisiaj ma przypominać osowiały, ponury szkielet cywilizacji lub wysypisko śmieci? Starożytni bardziej dbali o wkomponowanie dzieł swoich rąk w całokształt krajobrazu.

     Tak, Ziraat o tych i wielu innych drobiazgach chciałby tylko przypomnieć. Potrzeba tylko ludzi, którzy myślą w skali całej planety, w skali całej przyrody, a nie tylko kategoriami egoizmu. Egoizm, czy to jednostkowy, czy narodowy, czy ogólnoludzki prowadzi do wyniszczenia naturalnego środowiska, a w sumie do wyobcowania człowieka z tego, co najbardziej mu bliskie. Dlatego istotne nauki Ziraatu dotyczą ścierania czy anihilacji ego, tak abyśmy mogli zacząć czuć , działać i myśleć w kategoriach całej planety. Można Ziraat nazwać drogą do przebudzenia w świadomości całej planety. Z takiego punktu łatwiej będzie wyjść poza interes prywatny, narodowy, ekonomiczny czy jakikolwiek inny "-izm" czyli egoizm.

     W Ziraat studiuje się prawa Natury, prawa rządzące umysłem i psychiką, prawa Boga, wszystko zaś po to, aby lepiej służyć całości i lepiej pomagać planecie. Serdecznie więc witamy w Ziraat każdego, kto chciałby działać w świadomości planetarnej dla uzdrowienia ekologicznego, dla pokoju i jedności ludzkości z całą przyrodą. Ziraat sięga też do symboliki i mistyki wszystkich epok, dziedzicząc wiele z tak starożytnych tradycji jak Nakshibandhia - mistyczna szkoła wywodząca się z Egiptu, a oparta o symbolikę związaną z Naturą, czy też mało znany u nas Zaratustrianizm ze swą głęboką czcią dla zjawisk przyrody.

     W Ziraat możemy znaleźć jedność tak pozornie różnych dziedzin jak ekologia i religijność, czy sybolika i agrokultura, czy w końcu wegetarianizm i psychologia. Niewiele tutaj zawarłem z tego co możn aby na temat Ziraatu powiedzieć, ale jeśli ten fragmentaryczny szkic wzbudzi jakiekolwiek zainteresowanie to z przyjemnością napiszę więcej, a najbardziej zainteresowani mogliby również skorzystać z warsztatów, treningów i praktyk Ziraatu, które w przyszłości Ziraat w Polsce będzie organizował. Niech "Śpiew Słońca" Św. Franciszka z Asyżu stanie się codzienną modlitwą wszystkich tych, którym ekologiczny wymiar jest szczerze bliski i drogi.

Ryszard Matuszewski
ul. Matejki 30/2
87-100 Toruń


Ryszard jest "skrzynką kontaktową " Zakonu Sufi w Polsce, który organizuje spotkania i warsztaty z zagranicznymi mistrzami Sufi. Obiecał też udostepnić medytacje np: "Uzdrowienie planety", "Medytacja pokoju" i "Medytacja w cyklu księżycowym" (aż)


"ŚPIEW SŁOŃCA"

Wielki, wszechmocny, łaskawy Panie!
Bądź pochwalony, uczczony i błogosławiony
Tobie jednemu się to należy.
I żaden człowiek nie jest godzien
nadać Ci Imienia
Bądź pochwalony Panie mój wraz ze
wszystkimi Twoimi Stworzeniami,
a szczególnie z naszym bratem Słońcem,
które stwarza dzień, daje jasność i
oświeca nas swoim światłem
i jest piękne, promieniujące wielkim blaskiem
Jest Twoim symbolem, o Najwyższy
Bądź pochwalony, mój Panie, przez
naszego brata - Wiatr
i przez powietrze i chmury i całą aurę,
Przez wszelkie darowane Twoje Stworzenia.
Bądź pochwalony, mój Panie, przez
naszą siostrę - Wodę,
która jest bardzo przydatna, spokojna,
smaczna i czysta.
Bądź pochwalony, mój Panie, przez
naszego brata - Ogień,
przez Twoją ustanowioną moc,
on jest piękny, przyjazny, bardzo
silny i potężny.
Bądź pochwalony, mój Panie, przez
naszą siostrę - Matkę Ziemię,
która nas zaopatruje i wysłuchuje,
i dostarcza rozmaitych owoców,
kolorowych kwiatów i ziół.

Św. Franciszek z Asyżu


* * *

Prawdziwa religijność jawi się w ochranianiu i pielęgnacji skarbów Natury, piękna przyrody, w szacunku dla Matki Ziemi.
* * *
Chroniąc piękno Natury chronisz boską iskrę mieszkającą w twym sercu.
* * *
Mędrca poznajemy przez jego życie w jedności i harmonii z Naturą, z Matką Ziemią.
* * *
Czystość wnętrza, ciała, umysłu i uczuć promieniuje na zewnątrz jako czystość wód, powietrza, gleby.
* * *
Ludzie prawdziwie religijni wiedzą, że Bóg mieszka tak w niebie, jak i na Ziemi. Dlatego szanują i ochraniają wszystko co Bóg stworzył, w tym Matkę Ziemię
* * *
 Wypowiedzi mistrzów Sufi

ZB nr8

Początek strony