Strona główna 

ZB nr 5(83)/96, maj '96

WIELKI PROGRAM BUDOWY SPALARNI ODPADÓW SZPITALNYCH

Poniżej przedstawiamy dokument, opisujący realizowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program budowy spalarni odpadów szpitalnych.

(pr)

REALIZACJA I ROZWINIĘCIE PROGRAMU BUDOWY REGIONALNYCH SPALARNI ODPADÓW SZPITALNYCH
Realizację programu budowy regionalnych spalarni odpadów szpitalnych NGOŚiGW rozpoczął w 1994 r., przeznaczając część swoich środków finansowych na dotacje do ww. obiektów. Inwestycje te mają charakter regionalny, obejmujący swoim zasięgiem od kilku do kilkunastu, a niekiedy więcej placówek służby zdrowia. Dofinansowanie z Nstanowi do 50% wartości całego przedsięwzięcia i dotyczy głównie zakupu urządzeń do termicznej utylizacji odpadów szpitalnych, tj. spalarni i stacji oczyszczania spalin wraz z montażem i rozruchem technologicznym. Poza NFOŚiGW, przedsięwzięcia te są najczęściej współfinansowane ze środków własnych służby zdrowia oraz przez WFOŚiGW.

Na podstawie przeprowadzonej przez MZiOS analizy najpilniejszych potrzeb służby zdrowia oraz w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Zdrowia - WHO, opracowano listę 22 regionalnych spalarni, realizowanych przy udziale dofinansowania w formie dotacji z NF. Wcześniej dofinansowano zakończenie budowy spalarni odpadów szpitalnych w Gorzowie Wielkopolskim - stąd ilość realizowanych spalarni wynosi 23.

Realizacja założonego wcześniej programu przebiega zgodnie z planem, tj.:

 • Zadania zrealizowane - 5 spalarni.

 • Szpital Zespolony w Gorzowie Wielkopolskim:
 • spalarnia firmy HOVAL typ GG 7.

 • Szpital Wojewódzki w Skierniewicach
 • spalarnia firmy MESTER KFT typ VH-150;
 • wydajność 1,2 t/dobę.

 • Centrum Onkologii w Gliwicach:
 • spalarnia firmy HOVAL typ GG 7;
 • wydajność 1,2 t/dobę.

 • Katowice:
 • spalarnia firmy AMCO system PUROTHERM PYROLISE typ PL-18-600/9;
 • wydajność 10 t/dobę.

 • Zakłady Sanitarne w Krakowie:
 • spalarnia firmy AMCO systemu PUROTHERM PYROLISE;
 • wydajność 6 t/dobę.

 • Zadania w trakcie realizacji - 8 spalarni.

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Wałbrzychu:
 • urządzenie koncernu HOVAL typ GG 14;
 • wydajność 2,5 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.3.96.

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu:
 • spalarnia A.T.I. MULLER typ HP 500 z systemem oczyszczania gazów odlotowych produkcji polskiej firmy G.P.P.U. z Gdańska;
 • wydajność 2,5 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.7.96.

 • Akademia Medyczna w Lublinie:
 • spalarnia firmy HOVAL typ GG 14;
 • wydajność 2,5 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.3.96.

 • Wojewódzki Szpital w Legnicy:
 • spalarnia firmy MESTER KFT typ VH 150;
 • wydajność 1,2 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.3.96.

 • Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy:
 • spalarnia firmy MESTER KFT typ VH 150;
 • wydajność 1,2 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.6.96.

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Malborku:
 • spalarnia firmy A.T.I. MULLER typ CP 50;
 • wydajność 0,5 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.3.96.

 • Instytut Gruźlicy i Chorób płuc w Rabce:
 • spalarnia firmy A.T.I. MULLER typ CP 30;
 • wydajność 0,3 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.6.96.

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej:
 • spalarnia firmy DAELLI typ FIP/0-2.1.;
 • wydajność 2 t/dobę;
 • przewidywany termin zakończenia zadania: 31.12.96.

 • Zadania przewidziane do realizacji w 1996 i 1997 roku - 10 spalarni w: Warszawie, Szczecinie, Opolu, Poznaniu, Lesznie, Rzeszowie, Tarnowie, Białymstoku, Włocławku, Wrocławiu.

  Departament Techniki i Inwestycji MZOS zaproponował kolejną listę 10 spalarni, które zabezpieczałyby dalsze potrzeby służby zdrowia w zakresie unieszkodliwiania odpadów szpitalnych. Zarząd NFOŚiGW stoi na stanowisku, iż poniżej zamieszczona lista zostanie rozważona po zakończeniu już przyjętego programu budowy 22 spalarni.

  Przewidywanymi na kolejne lata zadaniami z nowej, dodatkowej listy są:

  1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu.

  2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Przemyślu.

  3. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Tarnowie.

  4. Akademia Medyczna w Gdańsku.

  5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Chełmie.

  6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży.

  7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Siedlcach.

  8. Wojewódzki Szpital Zespolony w Sieradzu.

  9. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Kopernika w Łodzi.

  10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie.

  mgr Anna Przeniosło
  ekspert-koordynator Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi NFOŚiGW
  z-ca prezesa Zarządu
  mgr inż. Janusz Ostapiuk
  ZB nr 5(83)/96, maj '96

  Początek strony