Strona główna 

ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96
"PEŁNYM GŁOSEM"
periodyk feministyczny
w trzecim numerze m.in.:
"Pełnym Głosem" można kupić w Fundacji Kobiecej
( Podzamcze 20/6, 31-003 Kraków,
tel./fax: 0-12/219364, FundacjaKobieca@efka.krakow.pl
"Pełnym Głosem" nr 3 można otrzymać, wysyłaj±c 5 zł na konto:
Fundacja Kobieca, BPH IV O/Kraków
323431-19116-132-3.

Można zamówić także: