Strona główna 

ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96

OCHRONA KONSUMENTÓW

W Unii Pracy trwają obecnie intensywne prace nad ustawą o systemie ochrony konsumenta. Nie wdając się w prawnicze zawiłości - ta ustawa może dać szanse ochrony konsumenta przed bezwzględną chęcią zysku, jaką widać czasem w biznesie (wszyscy chyba pamiętają spory np. o McDonalda). Zainteresowanym podaję:
Adres
Artur Siedlarek, Unia Pracy, Sejm
Wiejska 8, 00-902 Warszawa
694-25-00, / 694-21-30,
tlx 81-25-44, siedlar@waw.pdi.net Warto zainteresować się tym projektem: raz, że jest na całkowicie wstępnym etapie (można więc łatwo wiele zmienić), a dwa, że można chyba tą drogą trochę zadziałać w sprawie zbędnych opakowań albo śmieciarskiego jedzenia.

g g g
21.3 Z inicjatywy posła Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego (BBWR) w Urzędzie Gminy w Kościelisku odbyło się spotkanie Zarządu gminy z przedstawicielami Wojewódzkiego FOS. Omawiano m.in. finansowanie zadań ekologicznych w gminie.

Kontakt
Wiejska 8, 00-902 Warszawa
694-25-00 694-17-80,
teleks 81-25-44.

22-23.3 Poseł Wiesław Kossakowski (SLD) uczestniczył w odbywającej się w Bukareszcie, pod patronatem Prezydenta Rumunii, konferencji ekologicznej, poświęconej oddziaływaniu człowieka na środowisko naturalne.

Kontakt
Kolegialna 21, 09-400 Płock
/ 64-46-92
kpsld@kserp.sejm.gov.pl 23.3 Poseł Adam Szczęsny (PSL) spotkał się z mieszkańcami gminy Zbiczno. Poseł odpowiadał na pytania dot. prac nad ustawą Prawo energetyczne oraz zagadnieniom związanym z agroturystyką.

Kontakt
Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
232-64 220-07
kppsl@kserp.sejm.gov.pl 1.4 Poseł Wiesław Gołębiewski (PSL) uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą Technikum Ochrony Środowiska w Sieradzu, którym przedstawił informację o prowadzonych pracach legislacyjnych, zwłaszcza związanych z ochroną środowiska i powinnościami państwa.

Kontakt
Rynek 14, 98-200 Sieradz
44-97 31-50
kppsl@kserp.sejm.gov.pl 3.4 W ramach Parlamentarnego Forum Ekologów odbyło się spotkanie poświęcone problematyce odpadów. W spotkaniu uczestniczyli: posłanka Maria Zajączkowska UW.

Kontakt
Jagiellońska 2/13
85-067 Bydgoszcz, tel./fax: 22-58-46
poseł Mirosław Małachowski UP
Kontakt
Zielona 1, 90-414 Łódź
33-91-42 33-91-42
kpup@sejm.gov.pl oraz koordynator Forum, poseł Artur Siedlarek UP
Kontakt
Wiejska 8, 00-902 Warszawa
694-25-00 694-21-30
siedlar@waw.pdi.net Z bardzo ważnych powodów w spotkaniu nie wziął udziału poseł Czesław Śleziak SLD.

Kontakt
Senacka 1, 00-902 Warszawa
694-13-77, teleks 81-25-44
621-84-23
10.4 Komisja Ochrony Środowiska omówiła sytuację w zakresie składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych. W opinii posłów i NIK-u ten dział ochrony środowiska należy do najbardziej zaniedbanych. W 1992 roku było przetrzymywanych ok. 260 mln ton takich odpadów.

12.4 Sejm uchwalił ustawę o Agencji Techniki i Technologii. Agencja ma być ośrodkiem promocji i wspomagania wdrażania innowacyjnych technik i technologii.

23.4 Poseł Czesław Śleziak (SLD) wziął udział w uroczystości wręczenia nagród osobom i instytucjom wyróżniającym się w działalności proekologicznej.

23.4 Komisja Ochrony Środowiska przyjęła rządową informację o realizacji rezolucji Sejmu "w sprawie harmonizacji polityki transportowej z polityką ekologiczną państwa". Przedstawiciel resortu transportu zapowiedział przygotowanie ustawy o inspekcji drogowej i o przewozie niebezpiecznych materiałów. Jego zdaniem jest też konieczne wprowadzenie transportu kombinowanego.

26.4 odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o transporcie kolejowym. Projekt skierowano do Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług oraz do Komisji Ustawodawczej.

27.4 Posłanka Krystyna Sienkiewicz (UP) spotkała się w Toruniu z działaczami ekologicznymi. Na spotkaniu omawiano projekt ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

Kontakt
Prosta 17, 87-100 Toruń
/ 193-61, kpup@sejmgov.pl 29.4 Poseł Andrzej Gąsienica-Makowski (BBWR) wziął udział w konferencji poświęconej eksploatacji torfowiska na Orawie. Dyskutowano nad możliwością utworzenia parku narodowego.

7.5 Komisja Ochrony Środowiska zapoznała się z dokumentem Odnawialne źródła energii a polityka państwa. Ten rządowy dokument zawiera stwierdzenia o potrzebie wykorzystania takich źródeł, jak energia słoneczna, elektrowni wiatrowych i wodnych, biogazu i źródeł geotermalnych jako elementu poprawy środowiska naturalnego. Posłowie stwierdzili, że przedstawiona informacja nie zawiera rozwiązań ekonomicznych i finansowych, które pozwoliłyby na realizację zawartych założeń. Uznając dokument za niewystarczający, Komisja zwróciła się do resortów: finansów oraz ochrony środowiska o uzupełnienie.

Piotr Szkudlarek
(informacje własne i za "Kroniką Sejmową" nr 114, 115, 116, 117, 118)§
ZB nr 6(84)/96, czerwiec '96

Początek strony