Strona główna 

ZB nr 10(88)/96, październik '96

PRZYPOMNIENIE 16 LIPCA

16 lipca 1996 roku, w 51 rocznicę pierwszej próby nuklearnej odbyły się światowe protesty, akcje, infomeetingi i wręczenia petycji z licznymi podpisami. W Los Angeles Greenpeace protestował przeciwko chińskim próbom nuklearnym.

W 1945 r. w Allamagordo (New Mexico) przeprowadzono pierwszą nuklearną próbę. Od tego czasu USA przeprowadziły 1030 takich prób, ZSRR - 715, Francja - 210, Wielka Brytania - 45, Chiny - 44, jeden raz spróbowano w Indiach. Nie tak dawno jednym z ogromnych sukcesów Zielonych było zastopowanie francuskich testów na p. Pacyfiku i powstrzymanie (na razie chwilowe) przygotowania radioaktywnego wysypiska w Ward Valey (Kalifornia). Obecnie trwają w Kongresie prace nad ścisłymi antynuklearnymi prawami, a międzynarodowy traktat z Genewy (CTBT) czeka.

Greenpeace prosi wszystkich (ocean jest międzynarodową własnością) o wysyłanie poniższego apelu (treść za "Greenpeace Activist News") do prezydenta Clintona.

We ask Pres. Clinton to do all he can to finalize the Comprehensive Test Ban Treaty as soon as possible. We also urge Pres. Clinton to make the test ban treaty permanent by closing down the Nevada Test site, and wish to remind him that French President Chirac is closing down the South Pacific test sites.

Adres
President Bill Clinton
The White House
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington DC 20500
USA
(202) 456-2461

Przemysław Sobański
PO BOX 21128
Long Beach
CA 90801 USA
7148797297

PS. Dysponuję info nt. i o Greenpeace w Kalifornii

Informacje o wykładach, seminariach, warsztatach Ewy Foley na terenie całej Polski:
Kontakt
"I.S.I."
Kleczewska 47/3
01-826 Warszawa
/ 0-22/34-17-06, 34-65-89

ZB nr 10(88)/96, październik '96

Początek strony