Strona główna 

ZB nr 10(88)/96, październik '96FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCHCOMMUNITY ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL DEVELOPMENT...

...mają przyjemność zawiadomić, o rozpoczęciu drugiego* etapu programu wdrażania w naszym kraju idei Urban Nature Spaces (miejska strefa przyrody). Podczas pierwszego etapu wyszkolonych zostało dwunastu młodych ludzi z Polski. Utworzono także pierwszą UNS na terenie starej fabryki Solway w Krakowie. W bieżącym roku chcemy prowadzić nasz program na poziomie lokalnym; na rok 1997 złożyliśmy wniosek do PHARE (Unia Europejska) o fundusze na jego kontynuację.

W związku z tym szukamy osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu w 1997 r. Obejmie ono jeden miesiąc (czerwiec) w Wielkiej Brytanii i jeden miesiąc (wrzesień) w Krakowie. Potrzebna będzie dosyć dobra znajomość języka angielskiego (jest to w zasadzie jedyny formalny warunek). Poza tym kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem i orientacją w problematyce ekologicznej jak również sprawnością fizyczną. Nie została określona górna granica wieku, więc jeżeli uważasz, że czas zmienić coś w swoim życiu, to świetna okazja, by tego dokonać. Preferowana dolna granica wieku to 18 lat. Szkolenie będzie miało charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Pokryjemy wszystkie jego koszty.

Dopiero w sierpniu 1996 będziemy wiedzieć, czy nasz wniosek do PHARE został rozpatrzony pozytywnie. Mimo to prosimy, aby zainteresowane osoby przesłały na adres FWIE, podany poniżej, list w języku angielskim. Podajcie w nim swoje nazwisko i adres oraz w jaki sposób można się z Wami skontaktować. Napiszcie również o swoich zainteresowaniach oraz doświadczeniach związanych z problemami ekologii i nie tylko. Z przyjemnością powitamy uczestników programu TEMPUS z roku 1995 oraz wszystkich tych, którzy nie zostali do niego przyjęci. Wybrane osoby poinformujemy o tym do końca tego roku i zaprosimy do Krakowa na rozmowę: najprawdopodobniej w jeden z weekendów maja 1997. Pokrywamy wszystkie koszty przyjazdu.

Czego oczekujemy? Entuzjazmu, rzeczywistego zainteresowania sprawami ekologii, sprawności fizycznej, dość dobrej znajomości angielskiego, umiejętności dostosowania się, inteligencji (wysokie wykształcenie niekoniecznie) oraz dyspozycyjności we wspomnianym czasie.

Co oferujemy? W kilku słowach, parafrazując jednego z polityków brytyjskich, "krew, pot i łzy" - ale również satysfakcję, nowe doświadczenia i, być może, nowy interesujący kierunek w ruchu ekologicznym w Polsce i zagranicą.

Piszcie na adres
FWIE
Sławkowska 12, 31-014 Kraków, z dopiskiem "PHARE"
*) ZB 2/94 s. 39, 6/94 s. 71, 12/94 s. 91, 11/95 s. 84.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Studencki Klub Ekologiczny przy PTOP "Salamandra"
Ratajczaka 19/60, 61-814 Poznań / 536-511 w.200
zapraszają do udziału w
V Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej
i Ekologicznej
FOTO-EKO '96
"PRZYRODA POD LUPĄ"

Wieloletnia tradycja Udział w wystawie pokonkursowej

Regulamin konkursu
Przedmiotem są fotografie przedstawiające obiekty przyrodnicze w naturalnej wielkości (1:1) lub w powiększeniu, zarówno czarno-białe jak i kolorowe. Technika wykonania prac - dowolna. Minimalny format odbitek - 1520 cm. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 7 prac. Każda z nich będzie rozpatrywana osobno, chyba że autor zaznaczy, iż seria, licząca do 5 zdjęć, stanowi zestaw (traktowana jest wtedy jako jedna praca). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz jednorazowej, nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac, z zaznaczeniem nazwiska autora. Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie. Zdjęć nie należy podklejać. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić tytuł oraz imię, nazwisko i dokładny adres autora. Razem ze zdjęciem należy przesłać zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem. Prace prosimy zapakować w sztywne koperty. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi!
Termin nasyłania prac - 31.1.97 (pod adresem PTOP - powyżej)
Nagrody
I miejsce - lampa błyskowa dobrej klasy II miejsce - statyw III miejsce - torba fotograficzna Wyróżnienia - albumy fotograficzne, kasety video z filmami przyrodniczymi, koszulki.

SZAŁAS PARY -
CEREMONIA OCZYSZCZAJĄCA -
SPOTKANIE Z MATKĄ ZIEMIĄ
Spotkanie jest przekraczaniem granic naszego wymiaru.

Miałem okazję spotkać kogoś, kto mnie bardzo kocha.

Pragnę podzielić się tym doświadczeniem.

Zapraszam na 1-2-dniowe treningi z tańcami przy ognisku,
z budowaniem i celebrowaniem Szałasu Pary - Bani indiańskiej.

Jeśli pragniesz coś wyrzucić z siebie, otrzymać wizję - co dalej,
bo dla mnie było to istotne doświadczenie.

Jerzy Niczyporuk vel Takata Tatanka
0-90/21-38-65

PO ANGIELSKU W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT
Poszukujemy osoby dobrze znającej język angielski (w mowie i piśmie), niezależnej finansowo, która przez rok mogłaby pracować z nami w Bielsku przy kampanii "Zwierzę nie jest rzeczą".

W zamian oferujemy bezpłatne mieszkanie w ośrodku "Bajka Klubu Gaja" oraz możliwość nauki w zakresie prowadzenia kampanii ekologicznych.

"Klub Gaja" już od pierwszych lat swojego istnienia zajmował się edukacją ekologiczną związaną z prawami zwierząt, jak również akcjami bezpośrednimi w obronie zwierząt i środowiska. Sukcesem zakończyła się m.in. lokalna kampania "Cyrk jest śmieszny - nie dla zwierząt". Bielsko-Biała jest pierwszym miastem w Polsce, do którego nie wjeżdżają cyrki z tresurą dzikich zwierząt. W 1995 roku rozpoczęliśmy Ogólnopolską Kampanię "Zwierzę nie jest rzeczą". Jej celem jest uchwalenie ustawy "O ochronie zwierząt" spełniającej oczekiwania obrońców zwierząt. Ogólnopolska Kampania "Teraz Wisła", którą prowadzimy od ponad trzech lat, zdobyła w '96 roku pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą krajową kampanię edukacyjno-popularyzatorską.

Współpracujemy z wieloma organizacjami ekologicznymi w kraju i za granicą oraz samorządami lokalnymi i parlamentarzystami. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Adres
Dariusz Paczkowski
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja"
261, 43-301 Bielsko-Biała 1
/ 0-33/12-36-94


POSZUKUJĘ...

...wspólnika do uruchomienia hurtowni i sklepu żywności ekologicznej i rękodzieła z różnych stron świata.

Jerzy Niczyporuk
0-90/21-38-65...masaże lecznicze i relaksujące, bioenergoterapię konchy Hopi - leczenie słuchu i zatok.

Jerzy Niczyporuk
0-90/21-38-65..."czwórki". Może ktoś się po nie zgłosi.

Mirka Wróbel
Kaskady 48
40-748 Katowice 32

Wydawnictwo "Zielone Brygady" prowadzi sprzedaż następujących publikacji:
Ponieważ część z w/w pozycji jest naprawdę na wyczerpaniu - proszę napisać co mamy przysłać.


ZB nr 10(88)/96, październik '96

Początek strony