Strona główna 

ZB nr 10(88)/96, październik '96

KWARTALNIK
PRAW ZWIERZĄT "PSUBRATY"

Nasza Grupa Przyjaciół Zwierząt ma już (dopiero?) dwa lata. Przez ten czas mogłeś usłyszeć nas w radio, gdy opowiadaliśmy o wegetarianizmie i prawach zwierząt. Może idąc do cyrku natrafiłeś na osoby protestujące przeciwko tresurze dzikich zwierząt lub też widziałeś na ulicy człowieka w klatce, sądzonego za zabicie zwierząt futerkowych?
Może jesteś studentem biologii i nie będziesz już musiał kroić żab, tylko zobaczysz, jak się to robi na kasetach video, które przysłano nam z Wielkiej Brytanii. Być może poparłeś też nasze kwesty i za Twoje pieniądze została kupiona karma dla psów i kotów ze schroniska. A może jeszcze o nas nie słyszałeś, a chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o prawach zwierząt?
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" ma przyjemność zaprezentować Kwartalnik Praw Zwierząt "Psubraty". W piśmie tym można przeczytać o kampaniach prowadzonych na świecie, o tym, co się dzieje w Polsce, o akcjach w Łodzi. Znaleźć można także wywiady z ciekawymi ludźmi na co dzień zajmującymi się zwierzętami. Czytając "Psubraty" dowiedzieć się można m.in. dlaczego warto nie jeść mięsa, dlaczego prowadzi się protesty przeciwko tresurze, doświadczeniom na zwierzętach, przeciwko polowaniom, wyścigom konnym i transportom zwierząt. W numerze 1/96 ponadto lista kosmetyków nie testowanych na zwierzętach oraz wskazówki, jak odróżnić je w sklepie od tych, których produkcja łączy się z cierpieniem i śmiercią tysięcy zwierząt. W numerze 2/96 podsumowanie wystawy Prawa zwierząt, która odbyła się na początku maja w Łódzkim Domu Kultury. W numerze 3/96 przedstawiamy szerzej problem ochrony wilka w Polsce. Oprócz tego nasze stałe tematy: wegetarianizm, zwierzęta w rozrywce, kampanie. Poza tym wiersze, recenzje, ważne adresy i dużo innych, interesujących informacji.

Kwartalnik można zamawiać pocztą. Cena 1 zł + 1 zł porto.

Kontakt
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Piotrkowska 67
90-422 Łódź
0-42/32-85-90
0-42/30-17-49
kaw@doskomp.lodz.pl
PIERWSZE URODZINY
CZARNEGO KOTA
We wrześniu 1996 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi - Alians Inicjatyw na rzecz Wspólnoty Lokalnej otrzymało dwa pomieszczenia w centrum Słupska pod zagospodarowanie jako biuro oraz miejsce spotkań środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia. Niemałym wysiłkiem wielu osób, tylko i wyłącznie dzięki wykorzystaniu własnych finansów, udało się nam wyremontować i wyposażyć to miejsce w niezbędne umeblowanie. Następnie, niemal bez jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej, kilka osób podjęło się prowadzenia, planowania i dokumentowania działań Info-Centrum Czarny Kot - bo tak nazwaliśmy to miejsce wspólnych inicjatyw (jedynie przez trzy miesiące była zatrudniona księgowa na 1/8 etatu). Mimo, a może dzięki takiemu obrotowi sprawy, udało nam się przez cały rok, jaki minął od uruchomienia Czarnego Kota, utrzymać to miejsce w naszych rękach, choć pomocy (znowu tylko poza nielicznymi wyjątkami) mogliśmy oczekiwać jedynie od siebie.

Co udało nam się osiągnąć?

WYDARZENIA:

1995

5 października
Koncert zespołów: Oi Polloi ze Szkocji, Arche z Nowego Targu i Different ze Słupska. Po koncercie w nowo przejętym lokalu Oi Polloi udziela wywiadu dla "Na Pierwszej Linii... "
17-18 listopada
W świeżo odremontowanych pomieszczeniach Czarnego Kota gości Janusz Reichel. Spotkania dotyczą głębokiej ekologii, tradycji wspólnot alternatywnych. Janusz w czasie wieczornego, kameralnego koncertu wykonuje swoje autorskie piosenki, a także wygłasza wykład w Wyższej Szkole Pedagogicznej na temat filozofii ekologicznej.

31 grudnia
Szampańskim Sylwestrem wchodzimy w Nowy Rok.

1996

19-31 stycznia
W Info-Centrum oglądać można wystawę prac Arkadiusza Bagińskiego, zatytułowaną Twarze Holocaustu. Blisko 30 prac wykonanych ołówkiem, slajdy i filmy video, będące swoistym memento mori w obliczu zbrodnii cywilizacji naszego wieku.

19 stycznia
"Podatki Stop!" - pikieta żądająca ograniczenia fiskalizmu państwa i swobodnego dysponowania swoimi pieniędzmi.

26 stycznia
Happening "Wiwisekcja Stop!" - z rozmachem przygotowana demonstracja na ul. Nowobramskiej rozpoczyna nowy cykl działań frakcji animalistycznej.

2-3 lutego
Pikieta i "list otwarty" do sponsorów występu "Ice Bolshoi Circus" inaugurują nasze boje z cyrkami.

22 lutego
Koncert zespołów Dissober ze Szwecji, Toxic Bonkers z Aleksandrowa Łódzkiego i Antypatii z Lęborka.

6 kwietnia
Organizujemy koncert zespołów Blood Shot ze Szkocji, Torment z Bytowa i Guernica Y Luno ze Słupska.

18-21 kwietnia
Dni Ziemi to czterodniowy cykl imprez, związany z obchodami międzynarodowego Earth Day. W czwartek (18.4) - rozpoczynamy koncertem Kwartetu Jorgi, w piątek odbywa się mityng uliczny, nieoczekiwanie uświetniony karkołomną akcją Zielonych Partyzantów, w sobotę - mała forma warsztatowa Znaki Istnienia oraz duży koncert na wolnym powietrzu (Asunta, Ewa Braun, Wolny Tybet, Wszystkie Wschody Słońca). Ostatniego dnia w towarzyskiej atmosferze podczas wycieczki sprzątamy wspólnie las. Do tego trzeba dodać nieustannie towarzyszące nam stoisko z materiałami Stowarzyszenia oraz czterodniówka w Radiu "City" i okolicznościowe kolumny w gazetach.

11-12 maja
Info-Centrum udziela gościny XIV Zjazdowi FA.

17-29 maja
Dni Kultury Alternatywnej - swoje koncerty grają zaprzyjaźnione zespoły: Ewa Braun (17.5), Wszystkie Wschody Słońca (18.5), a także odbywa się Happy Sound System (24.5).

5 czerwca
Spotkanie z Markiem Kurzyńcem - organizatorem dwóch konwojów dla Czeczenii. Wykład i dyskusja na temat prawdziwego oblicza walki narodowowyzwoleńczej kaukaskich górali.

7 czerwca
Druga edycja koncertu Ziemia - Jest! Wystąpiły zespoły: La Aferra z Kalisza, Silna Wola z Lęborka i Wszystkie Wschody Słońca ze Słupska.

17 czerwca
W Czarnym Kocie grają dwa zespoły z Finlandii: Aurinkokerho oraz Oheisvara.

WYDAWNICTWA:

BIBLIOTEKA

W Czarnym Kocie znajduje się nasza mała, choć stale rosnąca w siłę (wyrażaną ilością pozycji), biblioteka. Obejmuje ona swoim zakresem tematykę szeroko rozumianej ekologii i myśli wolnościowej, choć zbiory jej dokumentują także wybuch i rozwój kontrkultury lat 80/90.

Uwaga: Pierwsze urodziny Czarnego Kota stały się dla nas okazją nie tylko do tego małego podsumowania. Podjęliśmy śmiałą decyzję wpisania, tego jedynego w swoim rodzaju miejsca, na stałe w oblicze naszego miasta. Korzystając z okazji zwróciliśmy się do władz miasta Słupska o dofinansowanie Czarnego Kota jako niezależnego centrum kultury. Nie chcemy wiele, potrzebujemy jedynie zabezpieczenia finansowego, pozwalającego nam na opłaty czynszowe (ogrzewanie, konserwacja, energia elektryczna), związane z użytkowaniem lokalu. Czarny Kot, jako jedyne miejsce niezależnych inicjatyw i swobodnej wymiany myśli w tym mieście i - jak sądzimy - ewenement w skali kraju, winien mieć takowe, by większość naszej energii, którą moglibyśmy spożytkować w działaniu, nie rozpraszała się w wysiłkach zdobycia pieniędzy na jego utrzymanie.

Prosimy: wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, przychylne nam osoby, organizacje i instytucje - prześlijcie nam swoje życzenia z okazji urodzin Czarnego Kota, prosząc o pośrednictwo Radę Miasta Słupska. To znaczy wystosujcie list popierający naszą działalność.

Adres
Rada Miasta Słupska
76-200 Słupsk
Dołączcie, oczywiście, prośbę o przekazanie nam urodzinowych życzeń... Być może tylko od tego, jak wiele takich życzeń nadejdzie, zależy to, czy otrzymamy pomoc. Nie zwlekajcie!
PROGRAM "EDUKACJA DLA ROZWOJU"

Od 3 lat THE ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP FOR CENTRAL EUROPE - Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska" sponsoruje projekt "Edukacja dla rozwoju" we Wrocławskiej Szkole Przyszłości. Przedsięwzięcie to ma na celu osiągnięcie twórczego udziału dzieci z klas I-III szkół podstawowych w ich własnej edukacji, wykształcenie ich zdolności do życia w zgodzie z naturą, wrażliwości na rozumienie porządku wszechrzeczy i ich podmiotowości obywatelskiej.

Program, realizowany siłami Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, objął m.in.:

"Edukacja dla rozwoju" jest projektowaniem okazji edukacyjnych dla kreowania naturalnej jedności, którą tworzy przyroda jako nisza ekologiczna, baśniowe prawdy życia jako źródło otwierania się drogi ku przyszłości oraz wyobraźnia w zabawie jako medium między byciem a stawaniem się. Zbieżność tych opcji - widzenia świata i widzenia dzieciństwa - prowadzi nie tylko do odkrywania sensów świadomości integralnej, ale także do nowego i innego rozumienia edukacji oraz szkoły -- piszą w swym Liście otwartym liderzy Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, dr Krystyna Leksicka i prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz.

Na czym polega działalność projektu? Oto przykład zadania, postawionego dzieciom ze Szkoły Przyszłości: Słońce jest naszą najbliższą gwiazdą. Jego promieniowanie wpływa na całą przyrodę. Bez Słońca nie byłoby planet ani nie powstałoby życie na Ziemi. (...) Ono jest więc prapoczątkiem magicznego ogrodu życia, którym - w całym Układzie Słonecznym - stała się nasza planeta, a nie żadna inna: to naprawdę coś pięknego i niezwykłego. Namalujcie zatem "ogrody życia" wedle własnego serca i własnej wyobraźni. To pierwsze zadanie, drugie jest zupełnie inne. Człowiek od najdawniejszych czasów wykorzystywał Słońce na wiele, wiele rozmaitych sposobów, a najciekawsze pomysły i wynalazki są zapewne ciągle jeszcze przed nami. (...) Spróbujcie tego i wy; napiszcie na kartkach kilkuliterowe, tajemnicze słowo-hasło - każdy własne - zbudujcie kod sygnalizacyjny dla liter tego słowa, a potem przy pomocy lusterka i "zajączków" przekażcie słowo-hasło wybranej osobie. (...) Jak wyglądała realizacja zadania, można przeczytać w "Gazecie Wolnych Inicjatyw Ekologicznych" nr 5(1995/96), s.3.

Kontakt
Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocławska Szkoła Przyszłości
Skwirzyńska 34A, 53-522 Wrocław, 611-221

wg materiałów
dotyczących projektu "Edukacja dla rozwoju"

SPROSTOWANIE

We wrześniowym nr ZB 9(87) błędnie podaliśmy nazwiska w spisie autorów numeru.
A oto prawidłowe nazwiska:
Czech Marek (nie Andrzej), Połubińska Michalina (nie Pałubińska), Skrzypiec Ryszard
(nie Paweł).

Redakcja serdecznie przeprasza powyższych autorów.

prezenta(k)cja
masz ŚWIADOMOŚĆ...??!
Promocja Działań NIEmasowych

Nie ma rozwiązań uniwersalnych i jedynie słusznych odpowiedzi. Nikt nie ma monopolu na prawdę. SAM musisz odnaleźć SWOJĄ drogę.

CELE

To zjawisko (nie organizacja, grupa czy komórka) odzwierciedlające i opisujące działania osób z nim się utożsamiających. Najważniejsza jest w nim świadoma i odpowiedzialna aktywność na polu promowania wszelkich "zachowań", które mogą przyczynić się do stworzenia rzeczywistości alternatywnej wobec istniejącej obecnie. masz świadomość...??! nie ma na celu narzucania nikomu odpowiedzi, pragnie co najwyżej PROPONOWAĆ alternatywne rozwiązania i to nie tłumom (czytaj: KIBICo(m) KONSUMENTom), ale przede wszystkim osobom, które poszukują SWOJEJ prawdy.

WYJAŚNIENIA

Działania NIEmasowe (wg mnie), nie są nastawione na masową konsumpcję. Biorą w nich udział nie masy, a jednostki, wspólnoty i grupy ludzi. Nie zabiegają o typowy sukces komercyjny. Służą rozwojowi zarówno samych ich inicjatorów, jak i uczestników (a także odbiorców - ale czy inni "kupią" czy nie,stworzone w wyniku tych działań "rzeczy", to już ich problem...). Zachowują własną tożsamość i własne "ja". Obca jest im walka za wszelką cenę o rynek i konsumentów. Wypływają z wnętrza, głębi duszy - i tu dopisz swoje wyjaśnienie.

POWODY

Dlaczego promocja działań NIEmasowych? Po pierwsze, bo są jeszcze (na szczęście) w tym kraju (na tym świecie) zjawiska inne (o wiele wartościowsze wg mnie) niż wielkie, komercyjne "molochy" produkujące masę dla mas... I widzę sens w promowaniu tych alternatyw i proponowaniu ich ludziom poszukującym swoich odpowiedzi. Po drugie, bo każdy z nas jest inny (dzięki - Bogna): ma inny system wartości, inny bagaż doświadczeń, inną historię, inne preferencje, inne emocje, inne zasady działania, inną świadomość... I myślę, że warto to podkreślać i o tym mówić.

DZIAłANIA

masz świadomość...??! funkcjonuje w eterze (radio "żAK") jako cotygodniowa audycja poświęcona w całości promowaniu "zachowań" NIEmasowych. Tematy związane z działaniami alternatywnymi poruszane są również w ramach audycji ekologicznej radia KIKS. masz świadomość...??! istnieje również w obiegu Wydawnictw Pojedynczych jako ulotny zLEP (piseMkO) poliKliniki Łódzkiej (Pł). Zamieszana jest także w działania: Centrum Inicjatywy Lokalnej, Ruchu Animalistyczno-Ekologicznego, Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" i Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego. Ma w planach organizację "festiwalu działań NIEmasowych", rozkręcenie lokalnej kampanii antyautostradowej, a także wejście w eter do większego grona odbiorców (Radio Łódź). Przymierza się również do zapoczątkowania cyklicznych spotkań pod znakiem "NIEmasowe V", w ramach których mają odbywać się projekcje video-materiałów (filmów dokumentalnych, programów, reportaży) poświęconych szeroko pojętym "zachowaniom" NIEmasowym, kontrkulturze, zjawiskom alternatywnym, ekologii, prawom ludzi i zwierząt...

APEL

Jeżeli nie istniejesz na Ziemi jako statystyczny KIBICoKONSUMENT i jesteś zainteresowany włączeniem się w wyżej wymienione działania lub masz informacje o "zjawiskach" NIEmasowych, które warto promować, proszę o konTAKt. Razem możemy zrobić o wiele więcej wartościowych "rzeczy". Z góry dziękuję za wszelką pomoc i infO.

Namiary
rafał [GÓRA?L] górski
Radwańska 40/42, 98-574 Łódź, akademik nr 8 (PŁ), pokój 313
0-42/ 31-21-88

P.S. dumałki o MASIE

dumałka I

Umasawianie twojego codziennego życia to skuteczna metoda wpuszczania w "kanał". Masowe media próbujące dostosować się za wszelką cenę do twoich gustów i guścików (bez względu na to, czy są one dobre czy złe). Masowa kultura próbująca sprzedać ci swój masowy produkt. Masowe zachowania i emocje, które próbuje w tobie wymusić codziennie otoczenie. Masowa moda i reklama niepostrzeżenie narzucające ci obowiązujące kanony i schematy. Masowe ruchy pragnące zbawić cię za wszelką cenę przy pomocy swoich jedynie słusznych prawd i odpowiedzi. Masowy system edukacji nie liczący się z twoją indywidualnością, za to skutecznie poświęcający się praniu ci mózgu itd. itp. itd.

dumałka II

Wmawia nam się, że jesteśmy jednakowi, i wrzucając do wspólnego "worka" oraz porządkując wg "uniwersalnego" wzorca, robi się z nas szarą masę. Codziennie można usłyszeć, że jednostki, małe grupy czy wreszcie wspólnoty są słabe i niezdolne do konstruktywnych działań. Każdego dnia próbuje wytworzyć się w nas poczucie niemocy i przeświadczenie, że jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę wielkich tego świata. Dąży się do tego, abyśmy tłumili w sobie własną indywidualność, aktywność, emocje i marzenia. Robi się również wszystko, aby ludzi wykonujących swoje "rzeczy" - tak inne niż "rzeczy", które akceptują i trawią masy - zniechęcić, ośmieszyć i zniszczyć...

dumałka III

Czy chcesz być częścią masy? (a może już jesteś?). Spróbuj pójść inną (SWOJą) drogą. Zawsze przecież możesz wrócić... Wybór należy do CIEBIE. WYBIERZ. "Mektub".

s.pi(s)ał GÓRA?L

Stowarzyszenie "agama" greenpeace poland

Admiralska 8
76-153 Darłowo
0-94/14-30-00

STOWARZYSZENIE "AGAMA"

Jeśli nie jest Ci obojętne, czy materia jest ożywiona czy też - niszczona działaniem człowieka - martwa, już jesteś naszym kolegą/ koleżanką.

W swej osobowości jesteś istotą ludzką pragnącą zatrzymać bezmyślne samounicestwienie. Dochodzisz do wniosku, że człowiek systematycznie traci prawo do określania siebie jako homo sapiens. Chcesz walczyć z głupotą ludzką zmierzającą do unicestwienia życia, do samozagłady.

Nie jesteś słaby w dążeniu do spowolnienia, a w końcu zatrzymania wzbierającego nurtu rzeki niszczenia, ale pozostając sam ze sobą w swoim działaniu, szybko spotkasz przeciwności zrodzone przez świat biznesu, przez polityków, które łatwo mogą ostudzić Twój zapał, zatrzymać, spowodować, że opuścisz ręce w geście bezsilności - upadniesz w swoim działaniu. Machina zniszczenia ruszy dalej, nie bacząc na to, że leżysz na drodze.

Wyciągasz dłoń, szukającą pomocy w działaniu, czy ktoś poda ją Tobie? Jeśli chcesz, podamy Ci nasze dłonie - już nie będziesz sam, dołączysz do wielkiego grona przyjaciół.

Każdy z nas coś potrafi, coś może, razem potrafimy i możemy o wiele więcej. Nie jesteśmy zwolennikami pustosłowia, jesteśmy zwolennikami czynnych, jasno określonych przez nas działań. Nie powstaliśmy na zlecenie polityków, władz ani też Kościoła. Nie zajmujemy się polityką, ale jasno mówimy: "Nie jest nam obojętne, co się wokół dzieje". Nie jesteśmy sektą religijną - każdy z nas ma światopogląd zgodny z własnym sumieniem. Nie jesteśmy wpatrzeni w czubek własnego nosa - jesteśmy otwarci w stosunku do całego świata, do każdej organizacji, do każdego człowieka. My Cię nie namawiamy. Wyciągamy do Ciebie dłoń z białym gołębiem, gałązką pokoju - dłoń, którą kieruje serce, nie zaciskające palców na szyi gołębia.

Kilka słów oficjalnych: Stowarzyszenie "AGAMA" Greenpeace Poland jest organizacją polską o charakterze międzynarodowym, samoistną i samorządną, statutowo współpracującą z Greenpeace International. Nadrzędnym celem organizacji jest ochrona życia gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie ono istnieje.

Działalnością swoją obejmuje całe terytorium Polski i wychodzi poza jej granice. Posiada osobowość prawną (Regon nr 330457505). Posiada też zgodę prawa polskiego na współpracę z Greenpeace International. Członkiem stowarzyszenia mogą zostać tylko osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium Polski i poza jej granicami. Do władz organizacji może być wybrany tylko Polak posiadający obywatelstwo polskie. (§5 p.a ppk. Ist.org.)
Jeżeli dobrnąłeś w czytaniu aż dotąd - wybór należy do Ciebie, my wyciągamy przyjazną dłoń. W tej chwili jest nas już 5062 osoby. W 80% to studenci. Obecnie tworzymy awangardowe grupy "AGAMA" Greenpeace Poland w poszczególnych regionach Polski. W odpowiednim czasie grupy te, jeżeli sprostają zadaniom, zostaną przekształcone w rady regionów. Gorąco zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu ekspertów ekologii szeroko pojętej. Już dzisiaj mówimy niszczącym życie: pomyślcie o zmianie technologii produkcji, o zmianach organizacji pracy, dostosowując całość do wymogów ekologii. Niszczących życie zapewniamy, że tylko kwestią czasu jest, kiedy na swej drodze unicestwienia spotkają "AGAMA" Greenpeace Poland.

W imieniu "AGAMA" Greenpeace Poland:
Komandor
Antoni MatysiakPonurzyca to jedno z najpiękniejszych miejsc na Mazowszu. Położona na południowym skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wieś rozbita jest na niewielkie kolonie, malowniczo rozłożone pośród lasów i polodowcowych wydm...
... w jednej z nich niewielki potok wyrzeźbił piękny wąwóz...
... z pobliskiego wzgórza rozciąga się wspaniały widok na pradolinę Wisły, Górę Kalwarię i Czersk...
... w otaczających Ponurzycę lasach ustanowiono rezerwaty przyrody: Czarci Dół, Torfy, Bocianowskie Gniazdo...
Od kilku miesięcy gospodarzem byłej szkoły podstawowej jest Stowarzyszenie Komuna Otwock.

W pięknym, drewnianym, przedwojennym budynku tworzymy jedyne w swoim rodzaju miejsce dla rozwijania naszej społeczno-artystycznej aktywności...
Zamiarem naszym jest stworzenie w Ponurzycy Miejsca, które będzie integrować społeczność lokalną - dla nas stanie się przestrzenią twórczej pracy, a dzięki kontaktom z Gośćmi bazy turystycznej będzie promieniowało na zewnątrz ideą Wspólnoty i Działania. Ponieważ wartości, które ma w sobie to Miejsce skupić, kojarzą nam się z ciepłem, bezpieczeństwem i wolnością - nazywamy je Domem.

Nasza działalność koncentruje się na trzech podstawowych poziomach:

KOMUNA OTWOCK ZAPRASZA
DO DOMU W PONURZYCY

KOMUNA OTWOCK - anarchistyczna wspólnota działań jest stowarzyszeniem realizującym lokalny program służący pobudzaniu aktywności społecznej.

Komuna Otwock działa od 1989 r. Zorganizowała ponad 50 koncertów muzyki zespołów z całego świata; od 1993 r. prowadzi własną galerię Miejsce; jako teatr przygotowała 5 przedstawień pokazywanych m.in w Warszawie, Lublinie, Szczecinie, Puławach i na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze.

Komuna Otwock w sezonie 1994/95 zorganizowała specjalny comiesięczny cykl pokazów teatralnych dla dzieci: Festiwal Ulicy Anders[en]a w Otwocku; w l. 1991 i 1995 organizowała też Dzień Ziemi w Otwocku, brała udział w akcjach ekologicznych w Warszawie.

Współpracuje z programem telewizyjnym dla młodzieży Alternatiwi. W 1994 r. otrzymała wyróżnienie w konkursie Fundacji Kultury: "Małe Ojczyzny - Tradycja dla Przyszłości".

Kontakt
Grzegorz Laszuk
Andersa 3/48
Otwock-Ługi
628-12-71/3 w.115 (praca),
780-76-01 (dom)
Alina Gałązka
Wejherowska 3/11
Warszawa
679-89-89POLSCY ZIELONI 2000

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne postanowiło usprawnić i dopasować do bieżącej rzeczywistości realizowany dotychczas projekt "Ogólnopolskie Spotkania Ruchu Ekologicznego w Kolumnie". Oprócz spotkań chcielibyśmy obsługiwać prace LISTY 21, powołanej na ostatnim spotkaniu w Kolumnie, oraz zorganizować letni obóz dla mniej doświadczonych liderów ekologicznych. Byłby on alternatywą dla młodych, aktywnych osób, które nie mogą brać udziału w spotkaniu w Kolumnie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Poniżej przedstawiam szeroki opis projektu "Polscy Zieloni 2000". Ponieważ jego realizacja w dużym stopniu dotyczy całego ruchu ekologicznego, toteż oczekujemy z zainteresowaniem na wszelkie propozycje i uwagi do niego.

Ruch ekologiczny składa się z setek organizacji i grup, które mają różne poglądy i metody prowadzenia działań. Mówiąc "ruch ekologiczny" mamy na myśli tę grupę organizacji, która zdecydowała się na współpracę i uczestniczy, bądź zacznie uczestniczyć, w proponowanych działaniach. Zawsze pozostanie część ruchu, która nie będzie chciała lub mogła z wielu powodów brać udziału w proponowanych działaniach. Projekt nie ma na celu doprowadzenia do integracji wszystkich ze wszystkimi. Nie jest to realne i potrzebne. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że doprowadzenie do porozumienia kilkudziesięciu organizacji będzie dużym sukcesem.

CEL PROJEKTU

Stworzenie strategii działań ruchu ekologicznego w Polsce do roku 2000 i wzmocnienie kampanii proekologicznych prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ZADANIA (EFEKTY)


Dlaczego i po co?

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne, z racji zainteresowań liderów w nim będących, skupiło się od 1993 roku na wzmocnieniu organizacyjnym polskiego ruchu ekologicznego. "Polscy Zieloni 2000" to nasz nowy projekt o zasięgu ogólnopolskim, mający na celu przygotowanie systemu współpracy pomiędzy różnorodnymi organizacjami ekologicznymi oraz reprezentowanie stanowisk i opinii części ruchu ekologicznego w kontaktach z rządem. Jest to kontynuacja prowadzonego wcześniej przez cztery lata projektu "Ogólnopolskie Spotkanie Ruchów Ekologicznych w Kolumnie". Wspomniany projekt wyczerpał częściowo swoją dotychczasową formułę. Chcielibyśmy przenieść nacisk z czterodniowego spotkania na okres jego przygotowania, trwający przez cały rok. Obecnie należy rozszerzyć projekt o kilka elementów, które wzmocnią oddziaływanie ruchu na zewnątrz. Do 1995 roku polskie organizacje ekologiczne miały utrudnione możliwości kontaktowania się ze sobą, toteż głównymi celami organizowanych w ubiegłych latach ogólnopolskich spotkań były:

Pomimo kilkuletniej tradycji na spotkania w Kolumnie nie przyjeżdżała duża grupa liderów i szefów organizacji - osób kierujących nimi na co dzień. Bez ich udziału prowadzenie jakichkolwiek ustaleń i zobowiązań na skalę kraju było niemożliwe. W ruchu ekologicznym realizowanych jest obecnie bardzo dużo projektów, istotnych zarówno z powodu ich wartości merytorycznych, jak też przydatnych dla rozwoju organizacji ekologicznych. Obecnie nie wystarczą już kilkugodzinne spotkania w Biurze Obsługi Ruchu Ekologicznego, aby podnieść w sposób widoczny poziom imprezy. Należy poświęcić o wiele więcej czasu na przygotowanie spotkania. Obecna sytuacja w ruchu ekologicznym oraz polityka w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa stawia przed nami nowe wyzwania. Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne jest w stanie, korzystając z wcześniej zdobytych doświadczeń, przyczynić się do dalszego rozwoju organizacyjnego polskiego ruchu ekologicznego.

Ruch ekologiczny w Polsce liczy - według różnych szacunków - od kilkuset do blisko dwóch tysięcy organizacji. Dotychczasowe obserwacje wydają się prowadzić do wniosku, iż potencjał tkwiący w działaczach polskich organizacji ekologicznych jest wykorzystywany tylko w części. Nie wykorzystuje on również w wystarczającym stopniu swojej siły politycznej i możliwości oddziaływania społecznego. Bez poprawy współpracy ogólnopolskiej część środków i dotacji wykorzystywana jest nieefektywnie przez poszczególne organizacje. W ostatnich trzech latach kilkanaście polskich organizacji wzmocniło swoje oddziaływanie i prowadzi kampanie o zasięgu regionalnym lub krajowym.

Powstało kilka sieci:

Dzięki stałym kontaktom zostaje zaspokojona potrzeba przepływu informacji, która dotychczas była największą przeszkodą we wzajemnych relacjach przedstawicieli poszczególnych organizacji. Obecnie pojawił się inny problem. Wzrastająca rola ruchów społecznych, w tym i ekologicznego, stawia przed ich działaczami wyzwania, którym mogą nie podołać bez stworzenia dobrze funkcjonującego systemu podejmowania decyzji, konsultacji społecznych. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest w trakcie prac nad wdrożeniem programu współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. W tworzonych dokumentach dużą rolę odegrać mają coroczne, duże spotkania robocze z przedstawicielami ministerstwa oraz komunikacja oparta na istniejących sieciach. Na ostatnim Ogólnopolskim Spotkaniu w Kolumnie została stworzona LISTA 21 reprezentantów. Lista ma służyć głównie ruchowi, ale jej uczestnicy będą się spotykali również z ministrem w celu przedstawiania własnych stanowisk. Wydaje się, iż takie spotkania powinny być poprzedzone niezależnymi konsultacjami w środowiskach ekologicznych NGO's. Brak wcześniejszych ustaleń grozi okazaniem braku kompetencji i przenoszeniem rozbieżności zdań na forum, na którym powinny być już ewentualnie negocjowane wypracowane wcześniej stanowiska. Projekt "Polscy Zieloni 2000" mógłby znacznie ułatwić regularne spotkania i wypracowanie stanowisk.

Powstanie grupy reprezentującej ruch ekologiczny może też być przydatne do kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami rządu, biznesu, związków zawodowych. Zdajemy sobie sprawę z problemów, które mogą wyniknąć z wdrażania zaproponowanych pomysłów. Koordynatorzy projektu nie będą forsowali swoich propozycji. Naszym głównym zadaniem jest stworzenie warunków do dyskusji i wypracowania rozwiązań modelowych, również dla innych organizacji pozarządowych w Polsce.

Organizatorom najbliższy jest model holenderski, gdzie ruchy ekologiczne mają swoje przedstawicielstwa regionalne i krajowe, spotykają się regularnie i prowadzą w strategicznych dla kraju sprawach wspólną politykę, ściśle współpracując z tamtejszym ministerstwem ochrony środowiska i mediami.


Kto to zrobi?

Do realizacji projektu powstanie zespół roboczy, składający się z przedstawicieli ruchu dobranych ze względu na działalność merytoryczną i położenie geograficzne ich działań. Oprócz wkładu merytorycznego jest on jednym z podstawowych źródeł informacji zwrotnej na temat realizacji projektu. Dwa lata temu przeprowadziliśmy ankietę na temat oczekiwań działaczy ekologicznych wobec ogólnopolskiej współpracy. W listopadzie, w ramach realizacji XI Ogólnopolskiego Spotkania Ruchu Ekologicznego "KOLUMNA '97", do wszystkich organizacji zostanie rozesłana ankieta. Będzie ona miała na celu zbadanie oczekiwań wobec projektu "Polscy Zieloni 2000" i zebranie listy tematów i chętnych do ich poprowadzenia. Następnie, podobnie jak w poprzednich latach, rozesłana zostanie ankieta zgłoszeniowa do wszystkich organizacji ekologicznych. Niezależnie informacje (możliwe, że też ankieta) zostaną umieszczone w pismach i biuletynach ekologicznych. Wskazani goście, niezbędni do przeprowadzenia poszczególnych części spotkania, zapraszani będą indywidualnie.


Współpraca
z innymi organizacjami

Projekt skierowany jest głównie dla liderów formalnych (prezesów, dyrektorów, przewodniczących) ekologicznych NGO's oraz koordynatorów regionalnych lub ogólnopolskich projektów. Dotychczas wielu z nich nie brało udziału w przygotowaniach do Ogólnopolskich Spotkań Ruchów Ekologicznych i w samej imprezie. Utrudnia to wzmacnianie pozycji ruchu ekologicznego w Polsce i tworzenie jakichkolwiek strategii. Projekt powinien objąć około 200 liderów biorących udział w czterech spotkaniach roboczych (max 30 osób) i jednym ogólnopolskim. Dotychczas podobne spotkania odbywały się trzykrotnie w Ojrzanowie pod Warszawą z inicjatywy Przemysława Czajkowskiego, przedstawiciela Milieukontakt Oost-Europa w Polsce. Brało w nich udział około 30 osób zapraszanych przez organizatora. Więcej liderów bo minimum 70 (na ponad 200 uczestników) brało udział co roku w spotkaniach w Kolumnie. Projekt mógłby pomóc wyodrębnić grupę, która ma rzeczywisty wpływ na działania i efektywność organizacji ekologicznych. Dzięki regularnym spotkaniom mogliby oni wzmocnić siłę wzajemnych kontaktów oraz stworzyć program najpilniejszych zadań dla polskiego ruchu ekologicznego.

Będziemy się opierać na kilku najsprawniejszych organizacjach, np: Polski Klub Ekologiczny, Federacja Zielonych, Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, Biuro Szkoleniowe EPCE w Krakowie (logistyka oraz prowadzenie dyskusji), Polski Klub Ekologiczny w Krakowie i Katowicach, "Klub Gaja", Fundacja "ECOBALTIC" w Gdańsku, Federacja Zielonych w Szczecinie, Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej we Wrocławiu, Biuro Ekologiczne w Lublinie, Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego w Warszawie, Front Wyzwolenia Zwierząt, Liga Ochrony Przyrody. Od tych organizacji oczekujemy głównie wkładu merytorycznego w tworzeniu strategii działań. Część z liderów włączy się aktywnie w przygotowanie i wykonanie niektórych elementów programu.

Ponadto współpracą z MLE w realizacji tego projektu zainteresowane jest Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Potwierdził to osobiście dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Stanisław Więckowski w rozmowie z koordynatorem projektu oraz podsekretarz stanu Adam Mierzwiński na X Ogólnopolskim Spotkaniu Ruchów Ekologicznych w Kolumnie.


Co, gdzie, kiedy?

Projekt ma na celu zorganizowanie czterech spotkań roboczych, które będą włączone w proces spotkań z ministrem ochrony środowiska w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowanego przez ministerstwo. Mają one na celu przygotowanie się do negocjacji i wzmocnienie roli organizacji ekologicznych w procesach podejmowania decyzji. Spotkania odbędą się w październiku '96, styczniu '97, marcu '97. Po spotkaniu w Kolumnie odbędzie się w czerwcu spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania i przygotowujące plan na rok następny. Projekt będzie realizowany od 1 września 1996 r. do 30 sierpnia 1997 r. w następujących etapach:

ETAP A - PRZYGOTOWAWCZY WRZESIEŃ '96 - PAŹDZIERNIK '96

ETAP B - I SPOTKANIE ROBOCZE DLA 30 LIDERÓW,
24-26 PAźDZIERNIKA '96

ETAP C - II SPOTKANIE ROBOCZE DLA 30 LIDERóW,
23-25 STYCZNIA '97

ETAP D - III SPOTKANIE ROBOCZE DLA 30 LIDERÓW, 20-22 MARCA '97

ETAP E - XI OGóLNOPOLSKIE SPOTKANIE RUCHU EKOLOGICZNEGO

"KOLUMNA '97" dla ok. 200 osób, 20-23 maja

ETAP - IV SPOTKANIE ROBOCZE (PODSUMOWUJĄCE)
DLA 30 LIDERÓW, 5-7 CZERWCA '97


LISTA 21 osób zaproszonych na spotkanie w dniu 12.6.1996 r.

 1. Jacek Bożek - "Klub Gaja"
  261, 43-301 Bielsko-Biała
 2. Przemysław Chylarecki -
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Nadwiślańska 108
 • 08-680 Gdańsk 40
  1. Piotr Gliński -
   Społeczny Instytut Ekologiczny
   adres domowy: Irlandzka 9a
 • 03-909 Warszawa
  1. Paweł Głuszyński -
   Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów
   Sławkowska 12, 31-014 Kraków
  2. Mieczysław Górny - Ekoland
 • Siedziba SGGW
  Nowoursynowska 166
 • 02-787 Warszawa
  1. Jerzy Jendrośka -
 • Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
  Komuny Paryskiej 20-28
 • 90-451 Wrocław
  1. Andrzej Kassenberg -
   Instytut
 • na rzecz Ekorozwoju
  Łowiecka 31, 02-502 Warszawa
  1. Andrzej Kepel -
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
 • Umultowska 100/42, 61-614 Poznań
  1. Roman Kalski -
   Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
   adres na: Fundacja na rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
 • Krytyń 61, 11-712 Stare Kiełbonki
  1. Janusz Korbel -
   Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
   Modrzewskiego 29/3
 • 43-300 Bielsko-Biała
  1. Maciej Kozakiewicz -
   Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
   Piotrkowska 77, 90-423 Łódź
  2. Leszek Michno - Fundacja
   Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
   Sławkowska 12, 31- 014 Kraków
  3. Janusz Mikuła -
 • Polski Klub Ekologiczny
  Piłsudskiego 8, 31-109 Kraków
  1. Władysław Skalny - Liga Ochrony Przyrody
   Tamka 37/2, 00-355 Warszawa
  2. Dariusz Paczkowski -
   Front Wyzwolenia Zwierząt
   223, 86-300 Grudziądz
  3. Tomasz Perkowski -
   Federacja Zielonych
   Kolumba 86/89 pok.105
 • 71-550 Szczecin
  1. Piotr Poborski -
   Polski Klub Ekologiczny
   Pl. Grunwaldzki 8/10
 • 40-950 Katowice
  1. Piotr Rymarowicz - Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów
   Sławkowska 12, 31-014 Kraków
  2. Piotr Smyrak -
   Federacja Zielonych
   1089, 50-951 Wrocław 3
  3. Dorota Soida -
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
  Sławkowska 12, 31-014 Kraków
  1. Mariusz Witoński -
   Fundacja "Ecobaltic"
   Wyspiańskiego 5, 80-434 Gdańsk
  Osoby, które rezygnują z uczestnictwa w pracach LISTY 21, proszone są o pisemne poinformowanie o tym fakcie na adres MLE w Łodzi.

  Maciej Kozakiewicz

  ANTYCYTAT

  Wierzę, że gdy "działacze ekologiczni" powrócą z krainy utopii i staną się ekologami, przyznają wreszcie, iż myśliwy to nie drzazga w żywym ciele, a jego cząstka, bez której żyć się nie da.

  nadesłał Piotr Stankiewicz
  8
  65-514 Zielona Góra 6

  2 Piotr A. Smaruj, Okrucieństwo? [w:] "Łowca Polski", nr 8/96.


  ZB nr 10(88)/96, październik '96

  Początek strony