Strona główna 

ZB nr 10(88)/96, październik '96

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM
"MŁODZIEŻ BEZ GRANIC -
DZIAŁANIE NA RZECZ
MIĘDZYNARODOWEGO POROZUMIENIA"

26.10.-2.11.96, Lublin

Działalność TEJO (Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej) i SEL (Związek Harcerzy Esperantystów) to "działalność na rzecz międzynarodowego porozumienia". Poprzez esperanto chcemy zyskać "młodzież bez granic", młodzież gotową przekroczyć granice czy to osobiste, czy to państwowe czy też inne. Celem naszego seminarium jest znalezienie takich metod, abyśmy mogli lepiej działać dla osiągnięcia tego naszego zasadniczego celu.

Będziemy badać granice ludzkiego postrzegania w podobny sposób, jak to miało miejsce podczas antyrasistowskich seminariów organizowanych w latach poprzednich w ramach MONDA KUNAGADO (Współpraca Światowa). Przedmiotem dyskusji będzie również nasze rozumienie esperantyzmu i harcerstwa w kontekście międzynarodowego zrozumienia. Jakie są ideologiczne podstawy naszej działalności? Czy są one właściwe i skuteczne? Częścią programu jest również planowanie kampanii lub innego rodzaju działalności na rzecz porozumienia według potrzeb uczestników.

Ćwiczebny charakter seminarium znajduje odzwierciedlenie także w tym, ze zamierzamy wydać podręcznik dla działaczy, zawierający opis ćwiczeń międzykulturowych oraz inne materiały użyteczne dla tych działaczy, którzy chcą lepiej działać na rzecz międzynarodowego porozumienia. Podręcznik, oparty na wynikach uzyskanych w trakcie seminarium, ukaże się po jego zakończeniu.

Organizatorzy pragną też włączyć tematykę ekologiczną do seminarium!!!
Seminarium odbędzie się w Lublinie, w Regionalnym Centrum Metodycznym, położonym w starej, średniowiecznej części miasta.

tłum. Darek Caban

Seminarium wspiera Fundacja Młodzieży Europejskiej wchodząca w skład Rady Europy

zgłoszenia udziału
Saskia Idzerda
Androsdree86
NL-3562 XC Utrecht
Nederlando
/ ++31 30 2621615
SJAIdzerda@capvolmac.nl zgłoszenia do programu
Anna M. Ritamaki:
Mattkarr
Fin-25700 Kimito
Finnlando
+ 358 25 423133
+ 358 25 423246
aritamak@ra.abo.fi
ZB nr 10(88)/96, październik '96

Początek strony