Strona główna 

ZB nr 11(89)/96, listopad '96

16-17.11.96 w Łodzi odbędzie się wykład pt.

MEDYTACJA NA WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO I DŹWIĘK

W trakcie wykładu można będzie zapoznać się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami medytacji. Omówione zostanie znaczenie medytacji na nasze codzienne życie, zarówno w sensie duchowym, jak i fizycznym.

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury "Rondo" przy ulicy Limanowskiego 166 w sobotę i niedzielę, 16-17.11. 1500-1830.

Dalsze informacje dostępne są na internetowej stronie Polskiego Towarzystwa Holozoficznego:

Adres:

Polskie Towarzystwo Holozoficzne
Pawła Gdańca 10A/62
80-336 Gdańsk
0-58/567-855
mkotas@ids.gda.pl, mkotas@crosscomm.com,
http://www.geocities.com/TheTropics/3773/pth.htm

23.11.96 odbędzie się

ZJAZD DELEGATÓW NAJWYŻSZEJ WŁADZY

Ogólnopolskiego Związku Ruchów Zielonych, który przyjmie zasady i kierunki realizacji działań Zielonych w wyborach. Przystąpienie do Komitetu Wyborczego Zieloni to również wprowadzenie do niego swego przedstawiciela.

Adres:

Sztab Wyborczy Zieloni
św. Jana 10, 40-012 Katowice

mgr inż. Andrzej Sochański
przewodniczący ZG OZRZ

HAPPENING ANTYFUTRZARSKI

Zapraszamy wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los bezbronnych zwierząt, na happening antyfutrzarski, który odbędzie się 23.11. 1100 przed Teatrem Śląskim w Katowicach.

Kontakt:

Front Wyzwolenia Zwierząt w Mysłowicach
Arkadiusz Włosiński
Wojska Polskiego 89/27
41-208 Sosnowiec
0-32/199-35-81

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES "TERAZ ZIEMIA"

BIELSKO-BIAŁA, 15-17.11.96
PROGRAM:

15 listopada, piątek

WSPÓŁODCZUWANIE

1500 Ustawa o ochronie zwierząt - możliwości i zagrożenia, prow. Wojciech Owczarz

1600 Ogólnopolska Kampania "Zwierzę nie jest rzeczą", prow. Wojciech Owczarz, Dariusz Paczkowski

1700 "Pokochajcie zwierzaki futerkowe" (strategia kampanii), prow. Dariusz Paczkowski

1800 Kolacja

1900 Przyszłość ruchu praw zwierząt - co możemy zrobić wspólnie (burza mózgów), prow. Wojciech Owczarz

16 listopada, sobota

KAMPANIE

800 Śniadanie

900 Otwarcie Kongresu oraz inauguracja działalności Ośrodka "Bajka Klubu Gaja". Rozdanie dorocznych nagród "Klubu Gaja"

1000 Wisła - drogą w XXI wiek (zaproszeni przedstawiciele organizacji, samorządów, biznesu itd.) prow. Jacek Bożek

1000 Co Ty możesz zrobić dla Ziemi?

1200 "Teraz Wisła" (co zrobiliśmy w tym roku, prezentacja lokalnych kampanii, planowane działania na rok 1997), prow. Jacek Bożek, Wojciech Owczarz

1400 Obiad

1500 Prezentacja ogólnopolskich kampanii ekologicznych (co możemy zrobić wspólnie)

1800 Kolacja

1900 Lista 21 - po co, dla kogo, jak? prow. Jacek Bożek

1900 Formy działań na rzecz praw zwierząt, prow. Dariusz Paczkowski

17 listopad, niedziela

CZAS WYJŚĆ Z EKOLOGICZNEGO GETTA

800 Śniadanie

900 Wisła - drogą w XXI wiek cd.

Trasa 97

Współpraca z III sektorem. FIP i po FIP-ie.

Zielony samorząd

1200 Przesłanie dla Polski

1300 Obiad

Miejsce:

Bielsko-Biała, Ośrodek "Bajka Klubu Gaja"
ul. Pocztowa 18.

Dojazd - ul. Piastowska (k.dworca PKP): autobusy "24" (do Politechniki) lub "1" (Las Cygański). Dojeżdżacie do końcowych przystanków i stamtąd idziecie kilkaset metrów spacerkiem.

Koszty:

Koszt Kongresu (wyżywienie, noclegi, koszty organizacyjne) - 45 zł.
W przypadku noclegu w dużej sali (konieczny własny śpiwor) - 35 zł.
Istnieje możliwość odpracowania kosztów udziału w Kongresie w ramach wcześniejszej pracy w Ośrodku "Bajka Klubu Gaja".

Kontakt:

SEK "Klub Gaja"
261
43-301 Bielsko-Biała 1
/ 236-94
Konto: SEK "Klub Gaja" BGŻ O/Bielsko-Biała nr 807016-263102-271-01
z dopiskiem "Teraz Ziemia"

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału.

DO SPOŁECZNYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH
W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Od początku 1996 r. krakowski fundusz jako pierwszy i dotąd jedyny WFOŚiGW w Polsce wprowadził jawne procedury i kryteria oceny i wyboru przedsięwzięć, ograniczające uznaniowość przy decyzjach o finansowaniu. Dotyczy to take przedsięwzięć nieinwestycyjnych, realizowanych przez organizacje ekologiczne. Wielu krakowskich ekologów opiniowało oraz czynnie uczestniczyło w opracowywaniu formularzy wniosków i procedury ocen zadań nieinwestycyjnych. Prawie po roku funkcjonowania przychodzi czas, żeby z jednej strony gruntownie się z nimi zapoznać, z drugiej zaś, żeby spojrzeć na nie krytycznie, wytknąć słabe strony i zaproponować korekty. W tym celu zapraszam wszystkich przedstawicieli społecznych organizacji ekologicznych z województwa krakowskiego na otwarte spotkanie z Zarządem i przedstawicielami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Grzegorz Peszko
członek Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
delegowany przez społeczne organizacje ekologiczne

Termin spotkania: 18.11.96, 900-1300

Miejsce: Kraków Garbarska 18, 3p., sala konferencyjna.

Konieczne jest uprzednie potwierdzenie zamiaru przybycia w sekretariacie Funduszu 229490 229660.

Proponowany program

900 -1000 Omówienie i instruktaż wypełniania wniosku do WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych.

1000-1030 Mechanizmy przekazywania informacji od Funduszu o jego ofertach dla organizacji pozarządowych oraz do Funduszu o potrzebach i uwagach organizacji ekologicznych.

1030-1100 Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej planowany na 1997 rok i wybór przedstawicieli organizacji społecznych do uczestnictwa w przygotowaniu regulaminu konkursu.

1115-1230 Dyskusja nad tymi elementami procesu decyzyjnego Funduszu, które sprawiały w mijającym roku największy kłopot i budziły najwięcej kontrowersji. Dotyczy to zwłaszcza zasad i możliwości rozliczania zadań oraz zapewniania możliwości kontroli Funduszu nad ich właściwą realizacją. W szczególności:

1230-1300 Inne tematy, zaproponowane przez uczestników.


ZB nr 11(89)/96, listopad '96

Początek strony