Strona główna 

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96
GRUDZIEŃ'96
ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

JEDNOROCZNY KARP NATURALNY

JEDNOROCZNY KARP Z GENEM LUDZKIM

W NUMERZE M.IN.:

nr 12/96
W NUMERZE M.IN.:
Autostrady -
na czyją pomoc można liczyć? 18
Co z tym zrobić? -
pozostałości po nuklearnej zimnej wojnie 1
Czekając na... 22
Ekofaszyzm - rzecz o zawłaszczaniu
zielonych idei przez neofaszystów 28
Ekologiczna Szymborska? 32
Rośnie sprzeciw wobec
manipulowanej genetycznie soi i kukurydzy 4
Sugestie do Alternatywnego Programu
Ekonomicznego dla Polski 12
Inżynieria genetyczna bez przyszłości. 11
List otwarty Darka Paczkowskiego 41
Obrońcy zwierząt w Krakowie informują 43
Oświadczenie Alma - Gerber S.A. 11
Petycja. 114
Raport Greenpeace'u... 6
Raport z Bydgoszczy 42
Sejmik Ekologiczny 42
Słońce zwycięskie czy Boże Narodzenie 24
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności FWIE w r. 1995 35
WIERSZE 17, 23, 85
Wydarzenia z frontu walki
o bezpieczną żywność 8
Z Wiejskiej 60
Zasoby śmieci na wyczerpaniu -
przynajmniej w Niemczech 17
Życie na wsi może być ciekawe 15
ORAZ STAŁE POZYCJE:
WYDARZENIA - RELACJE
- SPRAWOZDANIA 44
POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 64
RECENZJE 79
PREZENTACJE 89
DONOSY I DONIESIENIA 99
OGŁOSZENIA 34, 106
ZAPOWIEDZI 115
GRAFIKA I ZDJĘCIA:
Felter Jas. W. 26
Michalski Jakub 69, 77
Ziobrowska Agnieszka 24
Kopia Alek 43
AUTORZY NUMERU:
(j.sng) 81
Bielawski Maciek 68
Bielecki Marcin 96
Bocheński Jan 104
Bołdys Maria 15
Bożek Jacek 58, 70
Bukowiec Włodzimierz 104
Cashford Jules 24
Chmielewski Sławomir 65
Cinek 17, 75
Czech Marek 42
Drobysz Robert 82
Dybek Konrad 11
Fiut Ignacy S. 85
Gliński Piotr 47, 78
Góra(?)l 102
Green'a 103
Kamieniecki Krzysztof 51
Kijowska Baśka 22
Kłoszewski Marian 76
Komornicki Jan 74
Kosibowicz Piotr 79
Kozakiewicz Maciej 57
Kozdraj Ewa 62
Krawczuk Wojciech 86, 104
Kuflewicz Dariusz 80, 101
Lizurej Marzena Fanti 84
Markowski Adam 61
Michno Leszek 44
Michno Leszek 95
Okraska Remik 75
Ostrowska Gabrysia 85
Owczarz Wojciech 58, 70
Paczkowski Dariusz 41
Pankowski Rafał 28
Regucka Kaśka 43
Rudreshananda Dada 12
Sadowińska Adrianna 101
Sobański Przemysław 99
Stoczkiewicz Marcin 35
Szkudlarek Piotr 18, 78
Sznajdrowska Wiesława 11
Szwed Darek 4, 8, 49
Tendera Jarosław 44
Terlecki Tomasz 44
Wargoła Marek 103
Waszkiewicz Mariusz 67
Wilanowski Tomek 3
Wychowałek KrzysztoA. 102
Zawadzki Paweł 73
Zawadzki Paweł 88
Zientak Marek 42
Zięba Artur 83, 88
Żółkiewski Krzysztof 105

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!
Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nieopisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie za nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!
ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!!
Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!
Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!
Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!
Nie wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają poglądy redakcji!

JAROCIN
JASŁO
KATOWICE
KRAKÓW
LUBLIN
ŁÓDŹ
POZNAŃ
SŁUPSK
STARGARD SZCZ.

SZCZECIN
TORUŃ
WARSZAWA
WROCŁAW
 • BYDGOSZCZ
  GDAŃSK
  GLIWICE
  JELENIA GÓRA
  KALISZ
  KIELCE
  KRAKÓW
  ŁÓDŹ
  OLSZTYN
  OPOLE
  POZNAŃ
  RZESZÓW
  SŁUPSK
  SOPOT
  WARSZAWA
  WROCŁAW
  ZIELONE BRYGADY
  PISMO EKOLOGÓW
  ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
  Adres: WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
  Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
  48/12/222147, 222264 w.28 48/12/222147, 222264 w.22 andrzej@fwie.most.org.pl
  ( http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ( ftp.sgh.waw.pl pub/doc/ZB
  ( http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb ( main.tuniv.szczecin.pl pub/amiga/scena/ziny/Ziel_brygady
  Konto: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA o/Kraków
  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 630106-105428-27005-00
  Redakcja: Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej Żwawa (aż)
  NUMER ZłOżONO DO DRUKU 2.12.96; NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 15.12.96


  Wydano przy pomocy finansowej
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  oraz Partnerstwa dla Środowiska (EPCE)


  CENA 1 ZŁ


  ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

  Początek strony