Strona główna 

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96
CO MIESIˇC PORADY, PRZEPISY TŁUMACZENIA
NAJLEPSZYCH ARTYKUŁÓW, MEDYCYNA DLA KOBIET
REDAKTOREM NACZELNYM JEST LEKARZ MEDYCYNY
DO NABYCIA W KIOSKACH RUCHU

Hutnicza 18/44, 20-218 Lublin Dział promocji, marketingu i reklamy
Tel. (0-81) 76-48-11 Tel. (0-77) 53-68-95

zdjęcie: Copyright by Corel Corporation


ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

Pocz±tek strony