Strona główna 

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96
PETYCJA W SPRAWIE ZMIANY WZORU TABLICY URZĘDOWEJ OZNAKOWANIA POMNIKA PRZYRODY
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 28.2.95 wprowadziło nowe wzory tablic urzędowych służących oznakowaniu chronionych obszarów i tworów przyrody, w tym pomników przyrody.

Uważamy za niefortunne wprowadzenie nowego oznakowania pomnika przyrody polegające na zmianie dotychczasowego wzoru - tabliczka z ZIELONYM TŁEM, GODŁEM PAŃSTWA i napisem: POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY - na tabliczkę koloru czerwonego z białym napisem, BEZ GODŁA. Uważamy, że GODŁO POLSKI było jedynym w terenie strażnikiem nietykalności pomnika przyrody.

My, niżej podpisani, reprezentujący organizacje zajmujące się ochroną przyrody, apelujemy do Pana Ministra o zmianę ww. zarządzenia w punkcie dotyczącym oznakowania pomników przyrody.


nazwa organizacji
(pieczęć)
adres liczba członków podpis
upoważnionej
osoby
Petycję prosimy kierować na adres:
Sławomir Chmielewski
Koło Ekologiczne Polskiego Klubu Ekologicznego w Mogielnicy
Rynek 12
05-640 Mogielnica
(najpóźniej do 15.12.96)

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

Początek strony