Strona główna 

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

AUTOSTRADY - NA CZYJĄ POMOC MOŻNA LICZYĆ?

Problem autostrad leży na sercu wielu osobom. Warto więc się chyba zastanowić na czyją pomoc można liczyć w tej skomplikowanej sprawie.

Poseł Siedlarek w związku z licznymi sygnałami obywateli wystosował do prokuratora generalnego zapytanie o możliwość udziału prokuratury w postępowaniach przewidzianych przez ustawę o autostradach płatnych.. W odpowiedzi udzielonej przez prokuratora krajowego czytamy: O sposobie i formie włączenia się prokurator a do postępowania administracyjnego przesądzają przepisy KPA (art. 182-189), zaś o udziale w konkretnym postępowaniu decydują okoliczności spraw wskazujące, że jego udział jest wskazany w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem lub zapewnienia legalności przebiegu postępowania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nieprzestrzeganie praw lub bezczynność organu administracji narusza interes RP, podstawowe prawa obywatela lub gdy strona nie jest sama w stanie chronić swoich praw. Nie można niejako z góry zakładać wadliwości postępowania organów administracji. (pismo z 4.9.96, znak PR V Koc 145/96).

Oczywiście nie można z góry zakładać wadliwości postępowania organów administracji, jednak aby uważać, że organ administracji będzie prowadzić postępowanie prawidłowo - trzeba być sporym optymistą (to wynika z moich doświadczeń).

Tak więc w razie najmniejszych wątpliwości warto powiadomić o sprawie prokuratora "właściwego terytorialnie", czyli wojewódzkiego, choć formalnie nie ma to znaczenia.

Można więc pisać do autora przytoczonego pisma:
Adres
Henryk Prucki
Prokurator Krajowy
Ministerstwo Sprawiedliwości
P-33 00-950 Warszawa
0-22/628-44-31
0-22/628-05-65
Na kogo można jeszcze liczyć? Na parlamentarzystów, którzy mają całkiem spore uprawnienia.


PRZECIWKO USTAWIE O AUTOSTRADACH PŁATNYCH GŁOSOWALI

POSłOWIE

Faszyński Ryszard (UP)
Izabeli 6
24-100 Puławy
0-81/42-23
kpup@sejm.gov.pl Małachowski Aleksander (UP)
Rynek Kościuszki 22
15-699 Białystok
/ 0-85/32-33-33
kpup@sejm.gov.pl Marciniak Piotr
Zielona 1
90-414 Łódź
/ 0-42/33-91-42
kpup@sejm.gov.pl Nowak Ryszard
Senacka 1
00-487 Warszawa
0-22/694-23-44
0-22/694-21-30
telex 81-25-44
kpup@sejm.gov.pl Nowakowska Maria (UP)
Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
/ 34-07-82
kpup@sejm.gov.pl Siedlarek Artur (UP)
Staromiejska 6
10-018 Olsztyn
/ 0-89/27-71-27
kpup@sejm.gov.pl Smółko Artur (UP)
Rynek Kościuszki 22
15-699 Białystok
/ 0-85/32-33-33
kpup@sejm.gov.pl
Szyc Hans (BBWR)
Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
0-58/37-44-38
37-44-39

SENATOROWIE

Chełkowski August (Solidarność)
Korfantego 2/220
40-956 Katowice
/ 0-32/153-97-24
chelkowski@biuro.senat.gov.pl Jurczak Stefan (Solidarność)
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
/ 0-12/21-82-30
jurczak@biuro.senat.gov.pl Kwiatkowski Marian (PSL)
Samary 11
22-500 Hrubieszów
/ 0-838/59-40
kwiatkowski@biuro.senat.gov.pl Łękawa Barbara (Solidarność)
Suraska 1
15-093 Białystok
/ 0-85/42-32-32
lekawa@biuro.senat.gov.pl Okrzesik Janusz (Klub Demokratyczny)
Krasińskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
/ 0-30/205-29
okrzesik@biuro.senat.gov.pl Romaszewski Zbigniew (nie zrzeszony)
Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
/ 628-91-57
romaszewski@biuro.senat.gov.pl Tyrna Marcin (Solidarność)
Piastowska 1
43-300 Bielsko-Biała
/ 0-30/290-68
tyrna@biuro.senat.gov.pl Zarzycki Ireneusz (Solidarność)
Zubrzyckiebo 2
38-400 Krosno
/ 0-131/242-39
zarzycki@biuro.senat.gpr.pl Żołyniak Ryszard (PSL)
Koseły 22
27-600 Sandomierz
/ 0-15/32-57-22
zolyniak@biuro.senat.gov.pl

PARLAMENTARZYŚCI, KTÓRZY WSTRZYMALI SIĘ OD GłOSU

POSłOWIE

Aumiller Andraej (UP)
Fredry 7a
61-707 Poznań
/ 0-61/57-76-00 kpup@sejm.gov.pl
Błasiak Wojciech (KPN-BBWR)
Kazimierza Wielkiego 41
50-032 Wrocław
/ 0-71/44-64-82
Borowik Wojciech (KPN)
Bracka 11, 00-501 Warszawa
0-22/628-76-01
0-22/621-89-10
uniapracy@waw.pdi.met Budnik Krzyszto(UW)
Al. Wyzwolenia 2, 58-300 Wałbrzych
/ 0-74/43-34-00
kpuw@kserp.sejm.gov.pl Bujak Zbigniew (UP)
Grójecka 17
02-021 Warszawa
0-22/22-00-51
0-22/22-14-97
kpup@sejm.gov.pl Burski Ryszard (KPN-BBWR)
Młyńska 221
40-900 Katowice
0-32/153-88-51
0-32/153-95-29
Cygonik Grzegorz (KPN)
Prezydenta Narutowicza 23/4
33-100 Tarnów
0-14/21-00-43
0-14/21-64-99
kkrol@kserp.sejm.gov.pl Czarnecki Piotr (UP)
Os. Handlowe 5
31-935 Kraków
/ 012/43-70-38
kpup@sejm.gov.pl Czech Mirosław (UW)
Kościeliska 7
03-614 Warszawa
/ 0-22/679-96-95
kpuw@kserp.sejm.gov.pl
Dołowy Krzyszto(UW)
Flory 9
00-586 Warszawa
0-22/49-49-77
0-22/40-01-20
kpyw@kserp.sejm.gov.pl Gaberle Andrzej (UW)
Mikołajska 2
31-027 Kraków
/ 0-12/21-82-35
kpuw@kserp.sejm.gov.pl Grodzicki Ryszard (SLD)
Rozbrat 44a
00-416 Warszawa
0-22/621-32-03
0-22/621-25-77
kpsld@kserp.sejm.gov.pl Kaczmarczyk Grzegorz (KPN)
Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
/ 0-75/234-06
kkrol@kserp.sejm.gov.pl Kraus Janina (KPN-BBWR)
Młyńska 21
40-900 Katowice
/ 0-32/153-95-29
Laga Krzyszto(KPN-BBWR)
Cieplaka 1c/2
40-000 Dąbrowa Górnicza
0-32/162-68-58
Lipski Andrzej (PPS) zmarł
Małachowski Mirosław (UP)
Zielona 1
90-414 Łódź
/ 0-42/33-91-42
pup.sejm.gov.pl
Moczulski Leszek (KPN)
Al. Nowy Świat 18
00-029 Warszawa
0-22/26-10-43
0-22/26-14-00
kkrol@kserp.sejm.gov.pl Napierała Konrad (UP)
Fredry 7
62-900 Poznań
/ 0-61/52-66-00
kpup@sejm.gov.pl Ostoja-Owsiany Andrzej (KPN)
Piotrkowska 113
90-900 Łódź
0-42/32-27-10
0-42/32-54-52
kkrol@kserp.sejm.gov.pl Pająk Urszula (SLD)
Górnicza 2
26-100 Skarżysko Kamienna
/ 0-47/53-16-91
kpsld@kserp.sejm.gov.pl Pańtak Kazimierz (SLD)
Ptasia 22
65-520 Zielona Góra
/ 0-68/635-63
kpsld@kserp.sejm.gov.pl Sienkiewicz Krystyna (UP)
Prosta 17
87-100 Toruń
/ 0-56/143-61
kpup@sejm.gov.pl Słomka Adam (KPN-BBWR)
Młyńska 21
40-900 Katowice
/ 0-32/53-95-29
Staniszewska Grażyna (UW)
Krasińskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
/ 0-30/205-39
kpuw@kserp.sejm.gov.pl Wilk Kazimierz (KPN)
3 Maja 18
09-040 Płock
0-24/62-03-64
0-24/62-98-45
kkrol@kserp.sejm.gov.pl Wolfram Krzyszto(UW)
Elektryczna 12
15-080 Białystok
/ 0-85/41-61-74
kpuw@kserp.sejm.gov.pl Wójcik Dariusz (KPN)
Lipowa 4
20-027 Lublin
/ 0-81/288-82
kkrol@kserp.sejm.gov.pl Wutthe Jerzy (BBWR)
Rynek 13
40-900 Katowice
Zaborowski Jan (KPND)
Dyrekcyjna 2
80-802 Gdańsk
0-58/38-35-02
0-58/38-36-02
Zajączkowska Maria (UW)
Jagiellońska 2
85-067 Bydgoszcz
/ 0-52/22-58-46
kpuw@kserp.sejm.gov.pl Ziółkowska Wiwsława (UP)
Fredry 7a
61-707 Poznań
/ 0-61/52-76-00
kpup@sejm.gov.pl

SENATOROWIE

Lackorzyński Leszek (nie zrzeszony)
Wału Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
/ 0-58/31-50-14
lackorztnski@biuro.senat.gov.pl Orzechowski Jan (PSL)
Legionów 44c, 08-400 Garwolin
/ 0-248/432-41
orzechowski@biuro.senat.gov.pl I to już wszystko! Pozostali parlamentarzyści głosowali za ustawą albo w głosowaniu udziału nie wzięli.

mgr Piotr Szkudlarek


ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

Początek strony