Strona główna 

ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

ROWEROWY RAJD PO ŚNIEGU ULICAMI KRAKOWA...

odbędzie się w niedzielę, 22.12. Start o 1500 spod Adasia na krakowskim Rynku.

W programie m.in. przejazd Alejami Trzech Wieszczów i spotkanie z rzeczywistością pod Urzędem Miasta na pl. Wszystkich Świętych. Ponadto dla uczestników przewidujemy loterię z atrakcyjnymi nagrodami. Niestety, musimy ostro pokrzyczeć na radnych - budżet dróg rowerowych na 1997 r. jest w Krakowie zerowy; jedyne wydatki to przeniesiona z 1996 r. budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Powstania Warszawskiego. (Za to radni chcą kupić za 5 mld zł składane krzesła do nieistniejącego amfiteatru). Nikt z radnych, w tym pisujących do ZB, nie protestował...

Na rajdzie stroje św. Mikołajów i aniołów bardzo mile widziane!

Komitet "Kraków miastem rowerów"
Cinek, Marysia, Olai inni rowerowo-transportowi (FZ, TET etc.)

PS Zapraszamy ochotników do rozlepiania plakatów, rozdawania ulotek i produkcji mikołajowych czapeczek - Sławkowska 12, IIIp. w godz. popołudniowych.

PPS Prowadzimy spotkania i prelekcje nt. dróg rowerowych w krakowskich szkołach średnich - nieodpłatnie. Możesz nas zaprosić do swojej szkoły!
Kontakt
"Kraków miastem rowerów" -
Federacja Zielonych i Towarzystwo Ekologicznego Transportu
Sławkowska 12, IIIp.
31-014 Kraków
0-12/22 22 64, 22 21 47 w. 31
andrzej@fwie.most.org.pl (temat: Cinek)


Organizatorzy:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - z.o. w Kielcach,
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Świętokrzyski i Bank Ochrony Środowiska S.A.

zapraszają na
IV TARGI Technologia dla ekologii - EKOTECH
13-15.3.97
systemy oczyszczania wody i ścieków systemy oczyszczania powietrza utylizacja odpadów sprzęt laboratoryjny i pomiarowy technologia dla wodociągów i kanalizacji
Informacje i zgłoszenia w...

Centrum Targowym Kielce
Zakładowa 1, 25-672 Kielce skr. 1587
0-41/66-06-05 0-41/562-61
Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne już po raz kolejny organizuje...


OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RUCHU EKOLOGICZNEGO W KOLUMNIE

Jedenaste z kolei Spotkanie odbędzie się 14-18.5.97. Tak jak w poprzednich latach program Spotkania układany jest na podstawie propozycji, które nadejdą od poszczególnych organizacji ekologicznych. Zespół roboczy, które spotka się 24-25.1.97 podejmie decyzje dotyczące priorytetów "KOLUMNY '97". Przewidujemy, że do Kolumny przyjedzie blisko 300 osób (ekologów, dziennikarzy, polityków, sponsorów). Jest to największe spotkanie organizacji ekologicznych w Polsce.


Skorzystaj z okazji:

Propozycji do programu oczekujemy do 15.1.97. Propozycje przysłane po tym terminie trudno będzie nam zrealizować. Mogą one napływać od wszystkich organizacji oraz osób indywidualnych. Liczy się data wpłynięcia propozycji do Biura Organizacyjnego w MLE.

Proponujemy zmieścić się w którejś z czterech grup tematycznych (szczegóły w poprzednim numerze ZB, s.76):

  1. Tematy ogólne dotyczące wzmocnienia ruchu.

  2. Tematy merytoryczne (np. kampanie).

  3. Ruch a inni (samorząd, politycy, z kim współpracować).

  4. Imprezy dodatkowe (wystawy, kiermasze, koncerty, zajęcia ruchowe).

Propozycja powinna zawierać:
  1. nazwę organizacji,
  2. imię i nazwisko prowadzącego,
  3. krótki opis zagadnienia, która grupa,
  4. czas trwania i dokładny opis formuły zajęć,
  5. niezbędny sprzęt (rzutnik do slajdów, magnetowid, itp.).

Prowadzący zwolnieni są z wszelkich opłat w dniu odbywania się ich zajęć. Będą mogli również otrzymać zwrot kosztów podróży.

Prosimy też o kontakt wszystkie organizacje, które pragną uzyskać szczegółowe informacje o XI Ogólnopolskim Spotkaniu Ruchu Ekologicznego "KOLUMNA '97". Dotyczy to szczególnie organizacji nie biorących dotychczas udziału w Spotkaniach. Możemy nie posiadać wszystkich adresów.

Kontakt
Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
Piotrkowska 77/14
90-423 Łódź
0-42/301-749


ZB nr 12(90)/96, grudzień '96

Początek strony