"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


WIADOMOŚCI - CIEKAWOSTKI - KOMENTARZE

BOBOLICE

Ukazał się 1. nr kwartalnika "Nad Chocielą". Zajmuje się kulturą i ekologią w mieście i gminie. Chociel to rzeka przepływająca przez Bobolice, mająca 25 km długości i stanowiąca dopływ Radwi.

DARŁOWO

16-18.4. odbyło się tu szereg imprez z okazji Dnia Ziemi, głównie na rynku i dziedzińcu zamku książąt pomorskich. Tej intencji odprawiono również mszę św. w kościele NMP.

DOBROGOSZCZ K. SZCZECINKA

W tutejszej hodowli sokołów wędrownych, założonej niedawno przez prof. dr hab. Zygmunta Pielowskiego z Poznania, jedna z samic złożyła w Wielkanoc 2 jajka. Są one nieco mniejsze od kurzych, rude w ciapki. Za 4-5 tygodni okaże się, czy były zapłodnione, a wtedy będą młode. Hodowla ta jest próbą odtworzenia sokoła wędrownego, który wyginął ok. 60 lat temu.

KOSZALIN

MORZE - PRZYMORZE

W początkach l. 90. wyginął łosoś bałtycki. Obecnie naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdańsku dokonują prób odtworzenia gatunku.

ORZECHOWO, GM. USTKA

19.4. odbyła się tu konferencja leśników - naukowców i praktyków, nt. rozwoju jelenia.

POMORZE

Na całym Pomorzu Środkowym 22.4. odbyły się różne obchody Dnia Ziemi, m.in. w Darłowie, Mielnie, Kołobrzegu, Słupsku, Koszalinie, Damnicy, Szczecinku i w wielu innych miejscowościach. Były to marsze, wystawy, prelekcje, spektakle teatralne, sadzenie drzew i krzewów itp. W wielu parafiach odbyły się również msze św. w intencji ochrony Ziemi.

RZEPKOWO, GMINA SIENIÓW

W tut. gospodarstwie pp. Urszuli i Jana Sećków rosną 2 cisy mające kilkadziesiąt lat, 4 m wysokości i 5 m średnicy. Na tej wysokości geograficznej cisy są zjawiskiem zupełnie wyjątkowym, a same okazy nie mają sobie równych.

SARBINOWO, GM. MIELNO

Nadal trwa spór w sprawie kabla energetycznego, który miałby przechodzić pod Bałtykiem ze Szwecji. Mieszkańcy obawiają się szkodliwości tzw. pola magnetycznego, co także wystraszyłoby wczasowiczów, z których żyje ta miejscowość. W tutejszych ośrodkach: "Jawor" i "Jagoda" przebywają dzieci ze Śląska na tzw. zielonych szkołach. Spacerują, opalają się, jeżdżą na wycieczki do Kołobrzegu i Darłowa, nie zapominają o nauce. Przed sezonem miejscowość, niestety, prezentuje się bardzo brudno.

SZCZECINEK

Zgodnie z poleceniem tutejszej Dyrekcji Lasów Państwowych nadleśnictwo i koła łowieckie zakończyły liczenie zwierzyny dzikiej, żyjącej w lasach woj. koszalińskiego. Z szacunkowych danych wynika, że żyje tu: 7,1 tys. jeleni, 17 tys. saren, 5 tys. dzików, 3,5 tys. lisów, 5 tys. zajęcy, 60 tys. bobrów, 250 tys. danieli, 140 tys. wydr, po kilkaset borsuków, jenotów i kun, a także 12 łosi i 5 wilków. Stan tegoroczny zbliżony jest do stanu w r. 1996.

USTKA

opracował Bernard Konarski

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Gazeta "Plon" z 9.3.97 w artykule Szkolenie elektryków wiejskich rozpoczęto podaje, że Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wraz ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP) podjął się zadania szkolenia elektryków wiejskich. Organizacje realizujące projekty oszczędzania energii mogłyby skorzystać z tej inicjatywy, dołączyć się do tego typu szkoleń i uzupełnić o nowe elementy.

Darek Szwed

REKREACJA W REGIONIE
WIELKOPRZEMYSŁOWYM

Pogoria - olbrzymi zbiornik wodny w Dąbrowie Górniczej, powstały po wybraniu piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, jest miejscem sobotnio-niedzielnych wypadów dąbrowian i mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, zwłaszcza w porze letniej. Pogoria jest ośrodkiem uprawiania sportów wodnych - nie tylko rekreacyjnych, lecz i wyczynowych. Okolica zbiornika stwarza możliwości atrakcyjnego jej zagospodarowania. Przygotowywany jest projekt wybudowania kilkukilometrowej drogi rowerowej wokół Pogorii oraz alei spacerowej dla pieszych. Trasa ta ma zostać przerzucona aż do odległego zespołu parkowego - parku Zielona.

Andrzej Kopliński

NOWA SIEĆ MARKETÓW - WYKAŃCZANIE POLSKIEGO RYNKU!

Francuska sieć handlowa Castorama otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce. W ciągu najbliższych 5 lat Francuzi chcą uruchomić w naszym kraju 16 obiektów handlowych, oferujących artykuły potrzebne do wykańczania wnętrz i urządzania ogrodów.

Piotr Kosibowicz
PROPAGANDA
skr. 12, Kraków 42
/ 0-12/15-59-74
kosi333@free.polbox.pl

EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH

Polecam artykuł w kwietniowym "Świecie Nauki" ("Scientific American"). Cena 4 zł 90 gr., 16 stron argumentów zarówno przeciwników, jak i zwolenników doświadczeń na zwierzętach. Bardzo dobrze udokumentowane.

Podsumowując, zwolennicy testów uważają, że skoro dotychczas tyle na zwierzętach testowano, wynaleziono różne szczepionki etc., to wszystko jest OK, a badania są niezbędne. Przeciwnicy natomiast argumentują, że jest to niepotrzebne okrucieństwo, że istnieją przecież metody alternatywne, a przebadanie jakiegoś specyfiku na zwierzętach i tak nie daje żadnej pewności, jak na dany specyfik zareaguje organizm ludzki.

Oczywiście przyłączam się do tych drugich. Jak chyba większość "zielonych".

Pozdrawiam

Krzysztof A. Wychowałek - "Xpert"
MOST -
Polska Sieć Komputerowa dla NGO's
Piotrkowska 77/14, 90-423 Łódź
/ 0-42/30-17-49 0-42/32-85-90
kaw@mle.most.org.pl
http://www.most.org.pl

SHELL I PROKURATURA

W związku z pogłoskami o budowaniu przez firmę SHELL stacji benzynowej wbrew przepisom i woli lokalnej społeczności, Oddział Uniwersytecki PTTK z Warszawy (al. Krakowskie Przedmiecie 24, 00-325 Warszawa) poinformował o sprawie prokuraturę. Jak wynika z pisma Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, w tej sprawie prowadzone są działania wyjaśniające, a Prokuratura zgłosiła udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kontakt z Prokuraturą:

Prokurator Zbigniew Pierzyński
Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu
Młyńska 1a
60-967 Poznań

mgr Piotr Szkudlarek (PTTK OU)

E

W "Gazecie Prawnej" w artykule Policja Ekologiczna ukazał się ciekawy wywiad z zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jest tam mowa o świadomości ekologicznej - związanej zapewne z edukacją ekologiczną, rozstrzyganiu trudnych dylematów, strukturze służb kontrolnych, "czarnych listach" i przepisach ochrony środowiska. Warto przeczytać.

Piotr Sroczyński
(z listy
greenspl@plearn.edu.pl)

Policja Ekologiczna [w:] "Gazeta Prawna" (dział Rozmowa Tygodnia) nr 28(1610) z 8-14.4.97, s.6.

PIES NIXONA

23.9.52 prezydent Nixon wygłosił jedno z najbardziej fascynujących przemówień w historii Ameryki. Wystąpienie to nazywane jest w Stanach "comeback speech". Dla Nixona był to politycznie trudny czas, dlatego przemówienie było głównie odpieraniem zarzutów i obroną. Zwolennik Nixona podarował mu cocker-spaniela. Richard uściskał czworonoga. Była to jedyna pogodna chwila w wystąpieniu. Niewątpliwe owe wydarzenie było ważnym czynnikiem w przywróceniu reputacji Nixona, zdjęcie prezydenta nos w nos z psem było wszędzie. 12 lat po wydarzeniu cocker-spaniel zdechł, spalono go i pochowano na zwierzęcym cmentarzu. W maju '97 pojawiły się głosy, że nawet prezydent nie powien być odseparowany od psa - zwłaszcza, ze czarnobiały spaniel pomógł w ocaleniu politycznej kariery. Planuje się rekremację czworonoga w miejscu pochowku Nixona w Orange County.

z Kalifornii Przemysław Sobański
baldursobanski@webtv.net

POPARCIE DLA INTEGRACJI
Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPADA WŚRÓD ROLNIKÓW WĘGIERSKICH

Wynika to z informacji podanej przez "Magyar Hirlap" 28.3.br. Rezultaty badania opinii publicznej, niedawno przeprowadzonego przez stowarzyszenie rolnicze "Kiskunsag" wskazują, że odsetek pracowników i producentów sektora rolnego, którzy popierają wstąpienie Węgier do Unii Europejskiej, spadł z 40% w 1996 r. do zaledwie 12% w tym roku. Z 1000 osób, wśród których przeprowadzono badanie, około 68% uważało, że węgierski sektor rolny prawdopodobnie zostanie osłabiony w wyniku włączenia Węgier do Unii; ta liczba wynosiła 34% rok temu. Badanie opinii odkryło także, że 98% producentów rolnych nie ma żadnego pojęcia o działaniach przygotowawczych rządu, zmierzających do wstąpienia do UE; jednocześnie 30% respondentów w ogóle nie słyszało o procesie integracyjnym.

Darek Szwed

Sofia Szilagyi, "Omri Daily Digest", nr 62, cz. II, z 28.3.97.

KOMPUTEROWE
ZNACZKI POCZTOWE

Wymyślono już kilka metod przesyłania korespondencji bez użycia papierowych znaczków pocztowych, jednak są one pomocne tylko dużym firmom. Nowy projekt takich znaczków czeka na aprobatę amerykańskiej poczty i powinien ruszyć pod koniec roku.

Projekt ten prezentowany przez 2 spółki: E-Stamp i Pitney Bowes jest wygodniejszy od dotychczasowych. Znaczki można by kupować w Internecie. Użytkownik wpłacałby jakąś sumę, która trafiłaby do pamięci jego komputera, dalej mógłby drukować znaczki na kopertach. Znaczki zawierałyby datę i czas stemplowania oraz kod pocztowy odbiorcy. Całość czytelna będzie dla sortujących maszyn pocztowych, co przyspieszy doręczenie przesyłki.

Nowe znaczki wyglądają podobnie jak kody na produktach, ale zamiast pojedynczych, liniowych rzędów każda linia jest zbudowana z grubych i cienkich, białych i czarnych różnej wielkości kwadracików. Czy papierowy znaczek pocztowy będzie całkowicie wyeliminowany? Jedną przeszkód ku temu jest fakt, że aby kupić ww. znaczki trzebamieć dostęp do Internetu. Ale żeby mieć Internet, nie potrzeba kupować komputera, można kupić, np. z korporacji Futurnet, web TV (6 razy taniej niż komputer) i wystarczy mieć TV+video. Najnowsze modele web TV mają możliwość druku. Innym problemem jest cena urządzenia (rozmiar: połowa papierosowej paczki) koniecznego do drukowania znaczków - w Stanach 300 $. nawet jeśli początkowo tylko biznesmeni zastąpią powszechny znaczek komputerowym, to i tak zmniejszy się zużywanie papieru. Poza tym tacy jak Futurnet pewnie wymyślą tańszy sprzęt.

Przemysław Sobański

EUROCORRIDA

Komisja Rolnictwa UE zdecydowała w lutym '95, że każdy chłop oddający byka na corridę będzie subsydiowany z jej budżetu. Obecnie za każdego byka oddanego w ręce torreadorów Unia dopłaca rolnikowi dodatkowe 168 $. Według niektórych obliczeń poświęca się na te subsydia około 7 mln $ rocznie. W Hiszpanii istnieje 900 zarejestrowanych stadionów na corridy. Mimo protestów z całego świata, jak i w samym Parlamencie Europejskim, żadnych zmian w tej sprawie nie widać.

Sławek Dobrzański
spd96003@uconnvm.uconn.edu

"The Humane Society of the United States New" (wychodzi jako "HSUS News"), wiosna '97.

DŻDŻOWNICOWY INTERES

Badania przeprowadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dowodzą, że hodowla dżdżownic może być opłacalnym zajęciem, przynoszącym dodatkowe dochody małym gospodarstwom Rzeszowszczyzny. Dżdżownice przetwarzają obornik i resztki organiczne (np. pozostałości z naszych posiłków) na nawóz, który później można wykorzystać do intensywnej uprawy warzyw.

Szansa dla rolnictwa [w:] "Sztandar Młodych" z 4-6.4.97, s.2.

ŚCIEKI

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem jakości wody - poinformował dr Jan Rzymałka, wiceprezes katowickiego Sejmiku Samorządowego podczas posiedzenia Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Normy zanieczyszczeń zarówno wód gruntowych, jak i powierzchniowych są kilkudziesięciokrotnie przekroczone. Pierwszą klasę czystości posiada zaledwie kilka procent rzek. Wody zanieczyszczone są przeważnie niklem, miedzią i związkami azotu, które przenikają do gleby z nawozów sztucznych i szamb.

K.mil, Ścieki w rzece, ścieki w kranie [w:] "Sztandar Młodych" z 4-6.4.97, s.2.

RAPORT Z KRAKOWA

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska opublikowała raport nt. stanu zanieczyszczenia i natężenia hałasu w Krakowie. Niestety, wieści nie są zbyt optymistyczne. Nasz podwawelski gród jest najgłośniejszym miastem w Polsce. Natężenie hałasu wynosi ok. 90 decybeli, podczas gdy w innych nawet tych największych aglomeracjach jest on o 30 decybeli mniejszy. Zanieczyszczone powietrze to jedna z przyczyn zaliczenia Krakowa i Skawiny w 1995 r. do obszarów ekologicznie zagrożonych. Nadal utrzymuje się podwyższone stężenie pyłów i dwutlenku siarki. Niezmiennymi trucicielami od lat są: Huta im. Sendzimira, Elektrownia Skawina i Elektrociepłownia Kraków.

Również wody powierzchniowe są poważnie zanieczyszczone. Przykładowo średnie stężenie szkodliwych substancji rozpuszczonych w Wiśle w Łęczanach w 1995 r. wynosiło 1913 mg/l (przy dopuszczalnej wartości 1 000 mg/l), co i tak było mniejsze o 600 mg/l niż rok wcześniej. Jednak nie zanieczyszczenia przemysłowe są najczęstszą przyczyną obniżenia jakości wody, ale zanieczyszczenia fekaliami (bakteriami coli). Problem ten widać na przykładzie Raby, która na pewnych odcinkach (szczególnie poniżej Myślenic) zanieczyszczona jest ściekami ze wsi, które nie posiadają zbiorczej kanalizacji. Jak wiadomo rzeka Raba zasila zbiornik dobczycki zaopatrujący Kraków w wodę pitną. Dodatkowo problemem są zanieczyszczenia powodujące rozwój glonów.

Specjaliści zbadali też pod względem chemicznym stan gleby. Podwyższoną zawartość metali ciężkich zanotowano w południowej części województwa krakowskiego, natomiast obecność siarki siarczanowej stwierdzono w glebach znajdujacych się w rejonie Krakowa, Niepołomic, Wieliczki i południowo-wschodniej części województwa aż do Dobczyc. Maksymalne zawartości kadmu i ołowiu wykryto w roślinach uprawianych w Wiśniowej, Tokarni, Raciborsku, Trzemeśni i Skomielnej Czarnej, a duże ilości cynku zawierają rośliny uprawiane w Kocmyrzowie, Nowym Brzesku, Woli Filipowskiej i Dąbrowie Szlacheckiej.

S.G, K.W., Niezdrowy Kraków [w:] "Dziennik Polski" z 28.3.97.

3 Adriana Sadowińska

POGODZIĆ ROLNIKÓW
Z… AUTOSTRADĄ

Autostrada A-2 na terenie województwa bialsko-podlaskiego przetnie grunty 33 wsi, przechodząc przez ponad 1 500 działek rolników indywidualnych oraz kompleksy gruntów Skarbu Państwa w 5 miejscowościach: Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol. Przekroczy 4 rzeki: Złotą Czapelkę, Krzywulę, Klukówkę i Krzenę, a kończyć się będzie na rzece Bug. Przechodzić będzie przez 128 istniejących dróg transportu rolnego i 75 rowów melioracyjnych.

"Słowo Podlasia" z 15-21.4.97, s.6.

SZPITAL DLA DZIKICH ZWIERZĄT

Pod Lublinem ma szansę powstać pierwszy po tej stronie Wisły ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Wracałyby w nim do zdrowia ranne i wycieńczone ptaki, złapane w sidła zwierzęta łowne itp. Inicjatorem utworzenia ośrodka jest dr Tadeusz I. Chmielewski, lubelski wojewódzki konserwator przyrody. Ponadwojewódzki ośrodek składałby się z 2 części. Pierwsza - dla leczenia ptaków - znajdowałaby się prawdopodobnie na terenach Akademii Rolniczej na Felinie, druga - dla zwierząt łownych - w okolicach Starego Tartaku w Lasach Kozłowieckich. Ich projekty za darmo przygotowują inżynierowie oraz miłośnicy ptaków zrzeszeni w Lubelskim Towarzystwie Ornitologicznym.

"Dziennik Wschodni" z 3.2.97, s.2.

UDANY RAJD

W Rajdzie Ekologicznym "Knieja '97", zorganizowanym w Suchowoli, wzięło udział ponad 100 młodych turystów z kilkunastu szkół województwa bialskopodlaskiego, a także drużyny z MDK w Chełmie i szkoły podstawowej w Sawinie (woj. chełmskie). Program imprezy, opracowany przez społeczną kadrę radzyńskiego oddziału PTTK, obejmował m.in. turystyczne marsze na orientację, test krajoznawczy i ekologiczny, konkurs na najładniejszą budkę lęgową lub karmnik dla ptaków. Dla najlepszych wójt gminy Wohyń Krzysztof Rzeźniczuk ufundował pamiątkowe puchary.

BUTELKOWY KRACH

Do załamania skupu butelek po alkoholu doszło w ubiegłym roku, w tym - tendencja ta pogłębiła się. Oszczędni mieszkańcy miast nieraz jednak wędrują z nimi od skupu do skupu. Lubelski "Polmos", podobnie jak i inne zakłady monopolowe w kraju, ogranicza ich skup. Przemysł monopolowy preferuje też butelki nowe, do których wlewa się drogie trunki. Za butelki monopolowe posiadająca kilkanaście punktów skupu spółka "Oszczędność" w Lublinie płaci od 3 gr, po piwie - 15 gr, a po winie 35 - gr.

"Dziennik Wschodni" z 21.3.97, s.12.

NIKOTYNA POWODUJE
ZAWĘŻENIE AORTY

Okazuje się, że nikotyna atakuje nie tylko naczynia wieńcowe serca, ale także - co teraz stwierdzono - samą aortę. Taką konstatacją zwieńczone zostały wyniki długoterminowych obserwacji i badań, przeprowadzonych przez zespół ekspertów uniwersytetu w Atenach, pod kierownictwem prof. Christodolusa Stefanadisa. Już w minutę po pierwszym zaciągnięciu się papierosem aorta kurczy się i hamuje przepływ krwi przez ciało. Powstaje coś w rodzaju "dusicielskiego chwytu" utrzymującego się co najmniej przez 20 min. Zawężona i odrętwiała aorta utrudnia lewej komorze serca pompowanie krwi do ciała. Rezultaty badań ateńskich ekspertów opublikowane zostały na łamach amerykańskiego pisma "Circulation".

"Dziennik Wschodni" z 18.4.97, s.23.

5 Mareń
FZ-Biała Podlaska

6 GROSZY ZA KILOGRAM

Nierzadko można się w życiu natknąć na różne absurdy. 6 gr można otrzymać w Cieszynie za 1 kg papieru. Czyta się czasami, że jakaś gazeta lub wydawnictwo powstało z papieru z odzysku (recykling), zapewne jednak głównie przemysłowego (przemiał materiałów reklamowych, niepoczytnych gazet, książek, druków), bowiem zaplata za indywidualną oszczędność jest śmieszna i żenująca. Może więc w ogóle znieść opłaty za makulaturę i wtedy będzie się nazywało, że np. dzieci zbierają papier bezinteresownie, z myślą o przyrodzie, co i tak pozostaje czczą formalnością. Najlepiej wykorzystać informację o zbiórce makulatury przy okazji zajęć przyrodniczych, zwłaszcza w terenie. Jest jednak w Polsce niemała liczba osób biednych, a wśród nich i takich, dla których był to skromny sposób dorabiania sobie dodatkowych pieniędzy. A teraz? Policzmy: 10 kg papieru - 60 gr, 100 - 6 zł. Tak więc owe symboliczne 6 gr/kg warte są machnięcia ręką i napisania kilku gorzkich słów.

szel

NOWA FIRMA
WOLNA OD OKRUCIEŃSTWA

W połowie kwietnia przybyła nowa firma kosmetyczna, która nie testuje swoich wyrobów na zwierzętach i nie stosuje żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego. Chodzi o "Fleur de Sante", która nie jest uwzględniona w pierwszej edycji wykazu Cruelty-free companies '97. Produkty można nabyć u dystrybutorów w sprzedaży bezpośredniej.

Aleksandra Erber
Mission Human
Saperów Śląskich 8b/23
41-412 Mysłowice
0-602/29-95-32
missionhuman@geocities.com
http://geocities.com/RainForest/4624/
index.html

ZIELONA GÓRA -
ROWEREM DO PRACY I SZKOŁY

Jak doniosło "Słowo" z 1.4.97, w Zielonej Górze ma powstać Centrum Rowerowe - ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy o profilu kolarskim. Miasto chce - jak czytamy w notatce - w ten sposób przyciągnąć pedałujących turystów oraz zapewnić możliwość rekreacji rowerowej swoim mieszkańcom. Nowy styl poruszania się po mieście powinien mieć wpływ ma wykreowanie przed gośćmi wizerunku Zielonej Góry jako miasta sprzyjającego rowerzystom. W połączeniu z walorami położenia i krajobrazu da to poważny atut w walce o turystę. Myśli się też o współpracy z gminami sąsiednimi, aby wspólnie tworzyć sieć tras rowerowych.

Adam Markowski
Kraków

MCDONALD'S ZNÓW ATAKUJE!

Szybkość - to jedna z domen tej firmy (szybki rozwój, szybka żywność, jeszcze szybsza konsumpcja). Obecnie w USA po bic maca stoi się w kolejce 55 sek. - jeżeli dłużej, to dostaje się w drugą rękę sandwicza (jako zadośćuczynienie i… kolejny gwóźdź do trumny). Wszystko po to, by prześcignąć konkurencję. W USA obecnie jest 11 tys. barów McDonald'sa, w Polsce w ciągu 5 lat powstało ich 67 w 33 miastach (inwestycje na 70 mln $). Niedługo McDonald's zaleje Polaków swoimi obligacjami skierowanymi do dużych inwestorów… i tak oto będzie kasa na kolejnych ok. 30 nowych barów, a do 2000 r. - kilkaset następnych.

Agnieszka Deja

"Polityka" nr 14(2083) z 5.4.97.

RUCH WYZWOLENIA ZWIERZĄT "CZARNE KRÓLIKI"

24.4.97 z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt Laboratoryjnych na krakowskim Rynku rozdawaliśmy ulotki dotyczące wiwisekcji. Akcja spotkała się z zainteresowaniem mass mediów.

26.4.97 w związku z prowadzoną w dalszym ciągu akcją antycyrkową w Krakowie odbyła się manifestacja pod cyrkiem "Althoff Orfei".

Przez cały kwiecień trwał ogłoszony przez nas konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Panie Marszałku, zwierzę nie jest rzeczą". Zakończenie konkursu odbyło się 26.4. wystawą prac, rozdaniem nagród, występami zespołu dziecięcego oraz rysowaniem wielkiego jamnika. Prace (ok. 800) zostaną wysłane do pana marszałka Sejmu w związku z debatami nad ustawą o ochronie zwierząt.

Daniel Lipiński
Ruch Wyzwolenia Zwierząt
"Czarne Króliki"
Sławkowska 12
31-014 Kraków

Z DZIEJÓW
KOMPLEKSU POLSKIEGO

W ciągu kilku najbliższych lat powstanie kompleks rafineryjno-petrochemiczny "Południe". Jego budowa całkowicie zaspokoi krajowy popyt na podstawowe chemikalia do produkcji tworzyw sztucznych. Komitet Ekonomiczny przyjął 24.2.97 program "Wielka synteza chemiczna".

- Te inwestycje są konieczne - twierdzi minister gospodarki Wiesław Kaczmarek. - Sektor chemiczny ma przed sobą przyszłość. W Europie Zachodniej, w Czechach i na Węgrzech na głowę mieszkańca zużywa się ok. 80 kg tworzyw sztucznych rocznie. W Stanach Zjednoczonych jeszcze więcej - 120 kg, podczas gdy w Polsce tylko 25.

Wkrótce więc dołączymy do Europy i w tej dziedzinie, a kto wie, może pod dynamicznym kierownictwem naszych światłych liberałów dogonimy nawet Amerykę. Oczywiście kredyty na budowę tego cacka również częściowo będą objęte gwarancjami rządowymi. Jeżeli nie chcesz, by na twoją głowę zużywano tyle plastyku, co w Europie, to pewno jesteś wsteczny, zaściankowy i nie zrozumiałeś jeszcze znaczenia tej wielkiej transformacji ustrojowej, która się dokonuje w naszym kraju od 8 lat - a przecież wszyscy mamy teraz takie same statystyczne głowy, podczas gdy tylko w złym socjalizmie mieliśmy te same żołądki.

Olaf Swolkień

"Życie"z 25.2.97.

KONTRAKT UNII WOLNOŚCI

Unia Wolności (UW), a konkretniej - Forum Ekologiczne UW w sobotę, 19.4.97 zorganizowało spotkanie w Sejmie nt. "kontraktu" politycznego z ekologami (liderami lub grupami). Elementami zaproponowanego ekologom przez UW kontraktu są:

Byłem na spotkaniu, na które przyjechali m.in. Maciek Kozakiewicz z MLE, Janusz Mikuła z PKE, Mariusz Witoński z Ecobalticu, prof. Jan Nowicki z Ekofunduszu, Władysław Skalny z LOP-u, Jacek Bożek z "Gai". Dla mnie ta propozycja była ciekawa głównie ze względu na element "zazieleniania" programu wyborczego UW. Co chcę w ten sposób osiągnąć:

Podobnie jak wielu z nas, mnie też w paru kwestiach nie jest "po drodze" z Unią Wolności, natomiast uważam, że nadszedł już czas, abyśmy stworzyli całościowy program polityczny dla ekorozwoju, który stanowił będzie przeciwwagę dla programów partii politycznych.

Darek Szwed
Federacja Zielonych - Grupa Krakowska

E

Zbierając makulaturę, natknąłem się na 60-kartkowy zeszyt w kratkę, wyprodukowany w Zakładach Papierniczych we Włocławku, który posiada ciekawą okładkę. Otóż na 1. s. znajduje się wizerunek niedźwiedzia polarnego, a w małym kółeczku panda, na ostatniej zaś przekreślona sylwetka myśliwego wraz z hasłem: "Stop! For Hunting" (stop polowaniom) oraz znaczek recyklingu. Niestety nie wiem, czy takie zeszyty są jeszcze w sprzedaży, ten znaleziony przeze mnie pochodzi z roku szkolnego 1994/95.

Anioł

PRYMAS POLSKI APELUJE O OBRONĘ żYCIA

W liście pasterskim na Wielki Post 1997 zatytułowanym O obronie przed ideologią nowego egoizmu Prymas Polski kard. Józef Glemp apeluje o obronę życia dzieci poczętych.

W liście czytamy m.in.: Aborcja nie jest szczęściem dla kobiety, pozostawia bowiem w jej strukturze fizycznej i psychicznej głębokie urazy, i to ona pozostaje ofiarą… Może Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt ze słusznymi postulatami okazywania wrażliwości dla cierpień czworonogów wywoła współczucie nad zagładą nienarodzonych, dokonywaną w strasznych bólach dziecka pod sercem jego matki… Szkoła powinna uczyć obok tradycyjnych przedmiotów także odżywiania, prawdy o nikotynizmie, alkoholizmie i narkomanii, a także w życiu płciowym. Życie płciowe nie może być jednak określane jako "wiedza", bo to jest przede wszystkim życie w relacji do miłości i do rodziny, a więc do najgłębszych pokładów humanizmu i etyki.

Adam Markowski
Kraków


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97