"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


BUDDYŚCI POTĘPIAJĄ
ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWAN
ą

Buddyści potępiają żywność genetycznie modyfikowaną i opowiadają się za znakowaniem tej żywności. Główna międzynarodowa organizacja buddyjska oficjalnie potępiła genetyczną modyfikację żywności i opowiedziała się za wymaganiem znakowania. Poniżej znajduje się tekst rezolucji stowarzyszenia buddyjskiego Dharma Realm.

Inżynieria genetyczna żywności stoi w niezgodzie z naukami buddyzmu. Genetyczna modyfikacji żywności jest nieupoważnionym ingerowaniem w naturalne stworzenie naszego świata, na najbardziej podstawowym i niebezpiecznym poziomie.

Brak oznakowania na żywności zmodyfikowanej genetycznie jest de facto naruszeniem wolności do wyznawania religii. Bez znakowania buddyści nie mogą uniknąć kupowania żywności, której spożywanie powoduje łamanie podstawowych prawd i zasad wiary, a buddyjscy wegetarianie nie mogą unikać kupowania żywności zawierającej geny pochodzące z niewegetariańskich źródeł.

Wzywamy wszystkie kraje do wprowadzenia przepisów wymagających znakowania żywności zmodyfikowanej genetycznie.

Darek Szwed

]

GMO

ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE

Niektórzy inżynierowie genetyczni bronią się, mówiąc (wprawdzie o trochę innym aspekcie modyfikacji), że inżynieria genetyczna wyprodukowała sztuczną, ludzką insulinę - ale czy nie zapominają jednocześnie, że 70-80% ludzi chorych na cukrzycę to ludzie otyli, stosujący niezdrową dietę? Gdzie profilaktyka zdrowotna? - Nie ma, bo nie ma na to pieniędzy…(?!); dodatkowo w pewnej części przypadków stosowanie takiej insuliny nie przynosi oczekiwanych efektów, niektórzy naukowcy zalecają lepsze informowanie pacjentów o możliwych "niedoskonałościach" insuliny produkowanej na drodze inżynierii genetycznej.

ASPEKT GLOBALNY

Można zasadniczo przyznać, że zastosowania inżynierii genetycznej w medycynie jest pozytywne, gdyby… właśnie, gdyby nie fakt, że ilość pieniędzy zużywanych na tego typu działania medyczne jest ogromna. Leczenie tego typu metodami, dajmy na to jednego Europejczyka, pochłania ilość pieniędzy potrzebną do np. przeprowadzenia edukacji seksualnej wśród 10 tys. Azjatów. Zastanawiam się, co zatem jest lepsze - gdzie powinny być wydawane pieniądze i kto powinien o tym decydować (oczywiście liczby są zupełnie przypadkowe i mają jedynie uzmysłowić pewien problem).

Darek Szwed
Federacja Zielonych - Grupa Krakowska Kampania "Menu na Następne Tysiąclecie"
Sławkowska 12, 31-014 Kraków
/ 0-12/22-21-47, 22-22-64 w. 24

REFERENDUM WS. INŻYNIERII GENETYCZNEJ W AUSTRII

Ogromny sukces austriackiego ogólnokrajowego referendum przeciwko inżynierii genetycznej żywności.

Austriacka organizacja GLOBAL 2000 organizuje akcję u stop katedry Karlskirche w Wiedniu: "Patentowanie życia? 1 milion Austriaków mówi NIE!"

WIEDEŃ, 15.4.97

1 226 551 Austriaków*) podpisało 7­14.4 petycję przeciwko inżynierii genetycznej żywności - podała austriacka organizacja ekologiczna GLOBAL 2000. To jest silny sygnał dla rządu Austrii do podjęcia odpowiednich działań. Jasne jest, że społeczeństwo wypowiedziało się przeciwko inżynierii genetycznej żywności - powiedziała Brigid Weinzinger, rzecznik GLOBAL 2000. - Trzecia część referendum - "NIE patentowaniu życia" stanowi także wyraźne udzielenie mandatu austriackim członkom Parlamentu Europejskiego, który właśnie teraz prowadzi gorącą debatę nt. możliwości ewentualnego patentowania w przyszłości roślin, zwierząt i części ludzkiego ciała. Dla podkreślenia jasnego stanowiska przeciwko inżynierii genetycznej i patentowaniu, wyrażonego w referendum, aktywiści organizacji GLOBAL 2000 rozwiesili transparent u wejścia do Karlskirche - znanej w Wiedniu katedry. Na transparencie znalazł się napis: "Patentowanie życia? 1 milion Austriaków mówi NIE!". Główne żądania referendum, które zostało zainicjowane przez grupę działającą na rzecz praw zwierząt "Vier Pfoten", grupę katolicką "ARGE Schopfungsverantwortung" oraz grupę farmerów "Osterreichische Bergbauernvereinigung" i OKOBURO - platformę głównych organizacji ekologicznych w Austrii, to:

Dalsze informacje:

Veronika Haunold, Anita Voraberger (angielski, niemiecki) - GLOBAL 2000
0-043/1/812 57 30-17
lub 0-664/103-24-23

Thomas Schweiger - GLOBAL 2000 Brussels 0-32/2/736-80-52

Darek Szwed - Federacja Zielonych - Grupa Krakowska
0-12/22-22-64, 22-21-47

Wiele informacji na ww. temat można także znaleźć na stronach WWW:
http://www.t0.or.at/~global2000

Darek Szwed

*) W Austrii uprawnionych do głosowania jest 5,76 mln osób. Zgodnie z prawem austriackim, każde referendum, które zbierze więcej niż 100 tys. podpisów, wywołuje skutek prawny wymagający od parlamentu podjęcia odpowiednich działań w ciągu roku; dotychczas największym sukcesem było referendum przeciwko budowie wiedeńskiego centrum konferencyjnego w 1982 r. (1 361 562 podpisów).

WOJNA HANDLOWA W JESIENI?
A MY NADAL NIE WIEMY, CO JEMY!

W jesieni tego roku w Stanach po raz kolejny zebrane zostaną transgeniczne plony. Polska jest jednym z większych importerów kukurydzy pochodzącej z USA. Według Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w okresie 1.1.-6.3.97 Polska sprowadziła 329 500 t (!!!) kukurydzy ze Stanów. Dla porównania: Czechy i Bułgaria w tym samym czasie importowały po 30 tys. t, a Słowenia - 25 200 t. Import amerykańskiej kukurydzy całej UE wyniósł w tym samym okresie 511 500 t. Polska jest także importerem zmodyfikowanej genetycznie soi z USA.

Od 1.1. obowiązuje zakaz importu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, wprowadzony ze względu na ochronę zdrowia konsumenta i ochronę środowiska. 8.4. Parlament Europejski potępił decyzję Komisji Europejskiej, która wpuściła 19.12.96 kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną firmy Ciba-Geigy (teraz Novartis).

EPA - GENETYCZNIE
ZMODYFIKOWANA ŻYWNOŚĆ
TO PESTYCYDY

Kukurydza i ziemniaki zmodyfikowane genetycznie dla produkowania toksyn, które zabijają szkodniki, zostały zakwalifikowane przez Agencje Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) jako pestycydy, a nie warzywa.

tłum. Darek Szwed

Nowe toksyny w żywności [w:] "The Celestine Journal" vol. 43, s.3.

Jednocześnie Parlament zażądał zawieszenia tej decyzji - wstrzymania importu i przeprowadzenia dalszych badań zagrożeń związanych z kukurydzą zmodyfikowaną. Sposób, w jaki Komisja Europejska zajmuje się kwestią transgenicznej kukurydzy, został przyrównany przez europarlamentarzystów do kryzysowej sytuacji epidemii choroby wściekłych krów, której skutki dotykają coraz większej części rolnictwa Unii.

W tym miejscu należy dla przypomnienia dodać, że 20.12. na konferencji prasowej w Warszawie decyzję Komisji potępiła także Federacja Zielonych, wskazując na zagrożenie dla zdrowia konsumenta oraz dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (informacje z tej konferencji prasowej znajdziecie w bieżącym numerze ZB. Jak dotąd Federacja Zielonych nie doczekała się odpowiedzi na list w tej sprawie, skierowany do ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

GENialna żywność - NIE, DZIĘKUJĘ!!!

Darek Szwed

Z GRUDNIOWEJ INFORMACJI PRASOWEJ FZ-etu O GMO

Federacja Zielonych domaga się od polskiego rządu wprowadzenia przepisów chroniących zdrowie konsumentów i środowisko przed genetycznie zmodyfikowanymi organizmami (GMO) oraz wsparcia rozwoju rolnictwa ekologicznego.

W Warszawie 20.12.96 na konferencji prasowej Federacja Zielonych (FZ) prowadząca kampanię "Menu na Następne Tysiąclecie" przedstawiła list do polskiego rządu, w którym domaga się jak najszybszego wprowadzenia przepisów chroniących zdrowie konsumentów i środowisko przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z genetyczną modyfikacją organizmów (por. List otwarty do ministra rolnictwa i gospodarki żywnosciowej [w:] ZB nr 2(92)/97, s.10). Konferencja prasowa FZ w Warszawie zbiegła się w czasie z wpłynięciem i rozładowaniem w porcie w Szczecinie statku pełnego kukurydzy pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych.

Unia Europejska (UE), podejmując decyzję o wpuszczeniu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy szwajcarskiej firmy Ciba-Geigy na swój rynek, przyczyni się do wzrostu odporności niebezpiecznych bakterii na antybiotyki oraz spowoduje rozwój odpornych na pestycydy szkodników - powiedział Darek Szwed z Federacji Zielonych - Grupy Krakowskiej. To kolejny błąd, których Wspólna Polityka Rolna UE ma na swoim koncie wiele. Między innymi kilkadziesiąt lat temu eurobiurokraci zezwolili korporacjom międzynarodowym na trucie nas pestycydami, teraz pozwalają tym samym korporacjom na rozprzestrzenianie skażeń genetycznych.

Stowarzyszenie Ekoland od końca lat 80. prowadzi działania wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Gwarantowana czystość żywności ekologicznej może być zagrożona, jeżeli na masową skalę wprowadzi się do środowiska genetycznie zmodyfikowane organizmy w naszym kraju - stwierdziła Urszula Sołtysiak z Ekolandu - Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.

Zamiast powtarzać błędy krajów tzw. wysokorozwiniętych, które doprowadziły do zdegradowania środowiska oraz zniszczenia tradycyjnych wiejskich społeczności, należy wykorzystać możliwości, jakie stwarza obecna struktura rolnictwa w Polsce, której nie potrzeba genetycznych modyfikacji - powiedziała Jadwiga Łopata ze stowarzyszenia ECEAT-Poland - Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki.

Richard Richardson ze stowarzyszenia Ekosolidarność - organizacji opartej na idei PROUT (Teoria Postępowego Wykorzystania Wszystkich Zasobów), która proponuje alternatywne rozwiązania do komunizmu i kapitalizmu, bazujące na wartościach humanistycznych i duchowych, powiedział: W Polsce powinien zostać zainicjowany ekologiczny ruch spółdzielczy oparty na współpracy rolników, konsumentów i producentów. Tworzone ekospółdzielnie powinny być własnością lokalnej społeczności, posiadającej nad nimi pełną kontrolę. Stowarzyszenie Ekosolidarność stanowi pierwszą próbę realizacji naszych zamierzeń w Polsce.

Nasz kraj stoi przed ogromną szansą rozwoju ekologicznego rolnictwa, wzywamy wszystkie organizacje społeczne: konsumenckie, rolnicze, religijne, ekologiczne i inne do podjęcia działań urzeczywistniających ten potencjał, jednocześnie broniących konsumentów i środowisko przed szkodliwymi skutkami uprzemysławiania sektora rolniczego w Polsce - konkludował Darek Szwed z Federacji Zielonych.

Dodatkowe informacje można uzyskać u następujących osób:

Darek Szwed - Federacja Zielonych - Grupa Krakowska
/ 0-12/22-22-64, 22-21-47 w.24

Jadwiga Łopata - ECEAT-Polska
/ 0-75/610218

Urszula Sołtysiak - Ekoland
/ 0-22/437904

Darek Szwed
Federacja Zielonych - Grupa Krakowska
kampania "Menu na Następne Tysiąclecie"
Sławkowska 12
31-014 Kraków
0-12/22-21-47, 22-22-64 w.24
0-12/22-21-47, 22-22-64 w.22,26

˘ Wesprzyj nasze działania! Konto bankowe: FWIE (Projekt 7S) PKO S.A. o/Kraków, nr 535078-7021464-2701-30-1110 S.W.I.F.T. PKOPPLPWKRA.

kartki wydawnictwa Anioł "Eden" Zine (por. ogłoszenie na s. 101)


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97