"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
ZACHĘCA DO ZAKUPU NASTĘPUJĄCYCH PUBLIKACJI:

Wydawnictwo "Zielone Brygady" zachęca do zakupu zestawów dydaktycznych, przydatnych dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Są one przeznaczone dla osób zainteresowanych problemami środowiskowymi, spowodowanymi przez śmieci, zanieczyszczenia wód oraz transport, a zwłaszcza motoryzację. Adresowane są do nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną (środowiskową) w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawów na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawie, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania. Prace liczą 30-40 stron.

W każdym zestawie splatają się dwa elementy:

Ponadto oferujemy:

Zestaw ten pomyślany jest jako zbiór 31 gier związanych z zagadnieniami środowiskowymi dotyczącymi zarówno środowiska przyrodniczego, jak i gospodarowania zasobami przyrody we własnym domu. Łącznie obejmują ok. 60 stron. "Ekospotkanie" może być realizowane w trakcie pojedynczej lekcji w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych, w ramach wyjazdów do tzw. "zielonych szkół" oraz w innych sytuacjach związanych z edukacją formalną i nieformalną. Opracowanie zawiera także zestaw odpowiedzi, co usprawnia organizację zabaw i konkursów.

Jest to zestaw propozycji dydaktycznych (gier, zabaw, zadań i konkursów) dla dzieci, dotyczących problemu śmieci, zawartych na 20 stronach formatu A4, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawiera:

Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący dzieci i młodzież do działań prośrodowiskowych. Całość wydrukowana jest na kolorowych kartkach i wzbogacona rysunkami.

Każdy z powyższych zestawów ma pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.

Wiedzę o problemach gospodarki odpadami można pogłębić, zamawiając dodatkowo następujące pozycje:

Książeczka ta pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne". Zawiera liczne porady. Podaje też użyteczne adresy zakładów i firm w Krakowie zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów. Treść uatrakcyjniają rysunki.

Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.

Omówienie problemów powodowanych przez spalarnie odpadów oraz możliwości alternatywnego wykorzystania i utylizacji odpadów komunalnych.

Zainteresowanym ekologicznym stylem życia, sportem i turystyką polecamy książkę:

Jest ona częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych.

Rower na całym świecie przeżywa swój wielki powrót do centrum miast. Jest poruszany tylko za pomocą mięśni, nie wydziela spalin, nie hałasuje i zajmuje mało przestrzeni. Dzisiaj w Monachium i Hanowerze co dziesiąta - a w Amsterdamie nawet co trzecia - podróż odbywa się na rowerze. Książka pokazuje, jakie rozwiązania stosują w swoich miastach Holendrzy, Niemcy czy Duńczycy, aby uczynić je przyjaznymi dla środowiska.

"Miasta dla rowerów" przeznaczone są dla wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą. Adresatem książki są radni, urzędnicy, urbaniści i planiści, dziennikarze i publicyści, a także młodzież. "Miasta dla rowerów" to również poradnik dla działacza ekologicznego.

Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru, Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze.

"Książka jest napisana w celu promocji idei miasta dla rowerów. Jej treść jest przekonywująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane (...) Publikacja bardzo dobrze przygotowana, z pewnością odegra dużą rolę w promowaniu tytułowej idei" (prof. dr hab. arch. Aleksander Bohm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa).

Ciekawą pozycją o niezwykłych walorach przyrodniczych "zwykłych" zarośli nad pozornie "przeciętną" rzeką jest:

A oto aktualna lista dostępnych publikacji własnych Wydawnictwa ZB:

Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych lub częstszych zamówieniach - możliwość zniżek. Zamówienia na powyższy adres. Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu.

Chcąc zapewnić sobie stały dostęp to wiadomości o tym, co się dzieje w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), mogą Państwo zaprenumerować 120-stronicowy miesięcznik za 1 złotówkę! Aktualnie prenumerata roczna miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" dla osób prywatnych z wysyłką na terenie kraju kosztuje 12 zł, a dla instytucji - 24 zł (w tym koszty pocztowe). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE - ZB, nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. o/Kraków. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane kolportażem naszych publikacji bądź pisaniem do nich materiałów. Zachęcamy szkoły do składanie wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Osiemnasta pozycja serii
Biblioteka "Zielonych Brygad" gotowa!

Wspólna droga - wspólny cel.
Działanie w konsensusie
i bez przemocy
(praca zbiorowa)

Liczne ilustracje.
ISBN 83-905050-8-8, 40 ss., cena 2 zł
Streszczenie

Dodatkowo oferujemy zestaw dydaktyczny Energia (egz. wybrakowane - gratis. Należy przesłać zaadresowaną zwrotnie kopertę A4 z naklejonym znaczkiem za 0,90 zł).


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 5 (95), Maj '97